Eesti Rahvaluule

Avaleht | Kontakt | KKK | Otsing | Folklore.ee-st | WebMail | English | Deutsch

Tere tulemast!

Te külastate Eesti folkloristide serverit Haldjas.

Sellest serverist leiate mitmekülgset informatsiooni suulise pärimuse, folkloori ja rahvausundi, Eesti folkloristikaga tegelevate institutsioonide, folkloristide ja nende uurimisprojektide kohta. Samuti saate siit informatsiooni mõnede teiste uurali keelkonna rahvaste pärimuse kohta ja lugeda meie 1996. aastast ilmuvaid ajakirju Mäetagused ja Folklore: An electronic Journal of Folklore.

Suurem osa serveri e-väljaannetest ja andmestikust on eesti keeles. Inglise, saksa ja muudes keeltes on selles serveris esialgu märksa vähem lugeda, kuid selle hulk kasvab kindlasti aja jooksul.

Haldjas on loodud 1995. aastal Eesti Keele Instituudi rahvausundi töörühma poolt. Praegu haldab serverit Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakond.

Meie uudised!

Interdistsiplinaarne konverents "Medica XII" Eesti Kirjandusmuuseumis

Teisipäeval, 17. detsembril toimub Eesti Kirjandusmuuseumi neljanda korruse seminariruumis rahvameditsiini konverents "Medica XII".
Kutsume kõiki arutlema tervise ja meditsiiniga seotud uurimisteemade üle. Ettekandeid on nii uute kui vanade allikmaterjalide põhjal, kasutatakse nii klassikalisemaid kui uudsemaid lähenemisviise. Teemaks on arutlused meditsiiniajaloost, tänasest rahvameditsiinist, alternatiivmeditsiinist ja selle erinevatest harudest. Asjakohased on uusimate uurimistulemuste esmatutvustused, tervise ja haiguse teema eri distsipliinide valguses, tervise seosed usundilise mõtlemisega, elustiili muutustest lähtuvad suunad jm, samuti meditsiinitemaatika kirjanduse, rahvaluule, sotsiaalmeedia valguses.
Medica-konverentsid on toimunud Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakonna eestvõttel juba 11 korda. Seekordne Medica toimub folkloristika osakonna ja Eesti-uuringute Tippkeskuse usundi-uurimise töörühma korraldamisel ning Euroopa Regionaalarengu Fondi ja projekti IUT 22-5 toel.
KAVA
11.00-11.05 Mare Kõiva, EKM FO: Avasõnad
11.05–12.45 Sessioon I. Juhatab Reet Hiiemäe
11.05-11.30 Maili Pilt, TÜ: Süstlad, ananass ja vikerkaarebeebid. Kehavälise viljastamise teekonnale keskenduvate lugude visualiseerimisest Instagramis
11.30-12.00 Kadri Simm, TÜ: Halbade uudiste edastamine patsientidele: uuring Eesti arstide ning õdede seas
11.55-12.20 Mare Kõiva, Andres Kuperjanov, EKM FO: „Ärge laske vaesusel elu võtta!“ - Heategevus- ja solidaarsusmeditsiini problemaatikast Eesti näitel
12.20-12.45 Ave Goršič, EKM ERA: Korrespondentide kirjad kui terviseregister
12.45-13.15 Supipaus
13.15–14.45 Sessioon II. Juhatab Tõnno Jonuks
13.15-13.40 Eve Annuk, EKM EKLA: Loovus ja haigus
13.40-14.05 Anu Korb, EKM ERA: Siberi Tara piirkonna eestlaste rahvameditsiinist
14.05-14.30 Marko Uibu, TÜ: Meditsiiniline pluralism Eestis: kultuurilised erisused ja võrdlus
14.30-14.45 Marina Baiduzh, Moskva: Mythological landscape of contemporary city: construction of belonging to a place
Marina Baiduzh - raamatuesitlus
Info: Mare Kõiva, mare@folklore.ee

18. detsembril avatakse Eesti Kirjandusmuuseumis näitus „Vana, aga vigureid täis“

Kes oskab kõiki maailma keeli? Millised uued käänded on eesti keeles? Mida teha, kui unenäod on võõrkeelsed? Kuidas kõlavad eesti vanasõnad ametnikukeeles? Mida tähendab pisuhänd? Kes on päkapiku lähisugulased Eestis?
Neile ja paljudele teistele küsimustele vastab Eesti Kirjandusmuuseumi ja Eesti-uuringute Tippkeskuse koostöös valminud näitus „Vana, aga vigureid täis“.
Lõppevale eesti keele aastale pühendatud rändnäitus põhineb rahvaluule lühivormidel – vanasõnadel, kõnekäändudel-väljenditel, mõistatustel – ja keelemängudel mütoloogia ainetel. Vanemas kihis on talletunud meie esivanemate arusaamad maailmast, kuid vanad vormid võivad tänapäeva argisuhtluses edasi elada hoopis teistsuguses ja mõnikord vägagi lustakas kuues. Näitus tutvustabki rikkalikke võimalusi, kuidas eesti keelega mängides nautida vana ja luua uut.
Näitus avatakse 18. detsembril kl 10.00 algaval 63. Kreutzwaldi päevade teaduskonverentsil "Kogudepõhine teadus".
Näituse on koostanud folkloristid Piret Voolaid ja Mare Kõiva, kujundanud Sander Lillo. Näituse valmimist toetasid Haridus- ja Teadusministeeriumi keeleosakond, Eesti Teadusagentuuri institutsionaalne uurimisprojekt IUT 22-5, Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fondi kaudu (Eesti uuringute Tippkeskus – TK 145).

Kreutzwaldi päevade konverents „Kogudepõhine teadus“ Eesti Kirjandusmuuseumis

18.–19. detsembril toimub Tartus, Eesti Kirjandusmuuseumis Kreutzwaldi päevade 63. teaduskonverents. Konverentsi keskmes on sel aastal kogudepõhine teadus, mis on üks Kirjandusmuuseumi oluline missioon ja peamine tegevusala, aga puudutab ka teisi väga erinevaid teadusvaldkondi alates geneetikast kuni kartograafiani. Konverentsi avaettekande peab geeniteadlane Kristiina Tambets (TÜ), esinejad on peale Eesti Kirjandusmuuseumi Tartu Ülikoolist (Meelis Friedenthal, Taavi Pae), Tallinna Ülikoolist (Lembi Lõugas), Eesti Maaülikoolist (Toomas Kukk, Thea Kull) ning Underi ja Tuglase Kirjanduskeskusest (Elle-Mari Talivee).
Konverentsil käsitletakse teadlaste rolli teaduskogude loomisel ning süstematiseerimisel, samuti kogudel põhinevaid uurimusi ja allikapublikatsioone. Eesti Kirjandusmuuseumi teadustöö, mis on panustanud ka kogude loomisse, arendamisse ja avalikkusele vahendamisse, sellisel kujul enam rahastamist ei leia ning nii on Kirjandusmuuseumi uurijate ettekanded hetkeolukorra kaardistuseks suurte muutuste eel.
Ürituse raames avatakse kaks aktuaalsetest teemadest ajendunud näitust ning esitletakse Kirjandusmuuseumi teadlaste väljaandeid — need hõlmavad pärimustekstide kommenteeritud tõlkekogumikku, teadusajakirju, eelretsenseeritud artiklikogumikku ning monograafilist uurimust.
Konverentsi korraldab Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiiv, toetab Eesti Haridus- ja Teadusministeerium (IUT22-4) ning Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fondi kaudu (Eesti-uuringute Tippkeskus).
Konverentsi teesivihik on allalaetav veebilehelt http://folklore.ee/era/pub/Kreutzw2019.pdf
Konverentsi kava
18. DETSEMBER
10:00–11:00 ▪ juhatab Mari Sarv
Avamine. Urmas Sutrop, Eesti Kirjandusmuuseumi direktor
Kristiina Tambets: Interdistsiplinaarsed võimalused inimese demograafilise ajaloo uurimiseks
Näituste avamine
▪ Eesti keele aastale pühendatud näitus „Vana, aga vigureid täis“ saalis
▪ Multisemantiline aastalõpunäitus erakogudest „Mitte ainult üksüheselt“ ERA trepigaleriis
kohvipaus
11:30–13:00 ▪ juhatab Piret Voolaid
Lembi Lõugas: Lugedes aja raamatut: kogudepõhine arheoloogia
Toomas Kukk, Thea Kull: Herbaarium muutub teadustöös üha olulisemaks
Meelis Friedenthal: Varauusaegsetest disputatsioonidest
vaheaeg
14:00–16:00 ▪ juhatab Taive Särg
Mari Sarv, Risto Järv: Arhiiv kui ökosüsteem: kogudepõhine teadus ja teaduspõhised kogud
Anu Korb: Folkloristi teadustöö saab alguse kogumis- ja arhiivitööst
Ave Goršič: Kes kõige rohkem kirjutab… . Rahvaluulearhiivi nõukogudeaegne kirjavahetus
Kristi Metste: Arhiivides kadunud aega otsimas: mis puutuvad Faehlmanni Monkewitzi pikad juuksed?
kohvipaus
16:30–18:00 ▪ juhatab Risto Järv
Liina Saarlo: Püüdliku kooliõpetaja töö ja vaev. Friedrich Eichenbaumi (Priidu Tammepuu) kogumistööst
Liisi Laineste, Anastasiya Fiadotava, Tõnno Jonuks: Mis on ühist kirikuõpetajal ja teeviidal? Kirikutegelaste naljad Eestis ja Valgevenes 19.–21. sajandil
Taavi Pae: Kalevipoeg kaardil
18:00
Väljaannete esitlus

19. DETSEMBER
9:00–10:30 ▪ juhatab Leena Kurvet-Käosaar
Triinu Ojamaa: Ajaloosündmuste peegeldusi eestlaste elulugudes
Tiina Ann Kirss: Elulood kui allikas trauma mõiste(te) valguses
Mare Kõiva, Alena Bohaneva: Exodus. Vaaraod EKM folklooriarhiivide näitel koos eesti (läänemeresoome) ja valgevene (slaavi) paralleelidega
kohvipaus
11:00–12:30 ▪ juhatab Merike Kiipus
Kaie Oks: Memoriaalkogud uurimisobjektina Betti Alveri ja Mart Lepiku ning Mati Undi memoriaalkogude näitel
Marin Laak: Mnemosyne teenistuses. Gunnar Neeme kirjanduslikust pärandist
Elle-Mari Talivee: „Uus rahvas“ – kilplased, nende „ülem isand“ – muidugi Kreutzwald
12:30
Sirje Olesk, Jüri Talvet, Janika Kronberg ▪ Ivar Ivaski mälestusfondi stipendiumi üleandmine
Lähem info: Risto Järv, risto.jarv@folklore.ee, 51 904 371; Mari Sarv, mari.sarv@folklore.ee, 56 456 699

Emakeele Seltsi fraseoloogiateemaline kõnekoosolek ja monograafia "Lähtekohti eesti fraseoloogia käsitlemiseks" esitlus

Kolmapäeval, 11. detsembril kell 14 toimub Eesti Keele Instituudi 3. korruse suures saalis (Roosikrantsi 6, Tallinn) Emakeele Seltsi fraseoloogiateemaline kõnekoosolek ning Asta Õimu ja Katre Õimu monograafia "Lähtekohti eesti fraseoloogia käsitlemiseks" esitlus.
Ettekanded:
Pille Eslon, Tee keelekasutusmustrist fraseologismini
Piret Voolaid, Aadama ajast oleme kõik sugulased: Vanasõnadega pilgates
Airika Harrik, Ka pahal lapsel mitu nime: kuradi sünonüümidest
Järgneb monograafia "Lähtekohti eesti fraseoloogia käsitlemiseks" esitlus. Tutvustab Asta Õim.
Olete oodatud!
ESi juhatus

EUTK narratiiviuuringute töörühma seminar episteemilisest mõistatusest ja kontekstitundlikkusest

Teisipäeval, 10. detsembril kl 12 toimub Eesti Kirjandusmuuseumi 4. korruse seminariruumis Eesti-uuringute Tippkeskuse narratiiviuuringute töörühma seminar "Episteemiline mõistatus ja kontekstitundlikkus".
Henri Zeigo tutvustab üht episteemilist mõistatust, mille on sõnastanud John Hawthorne oma raamatus „Knowledge and Lotteries“.
See mõistatus on osutanud tõsiseks väljakutseks epistemoloogidele, pannes proovile meie arusaama teadmisest kui niisugusest ning sellest, kuidas me kasutame verbi „teadma“ oma uskumuste väljendamisel. Henri pakub erinevaid lahendusi probleemile, kuid peaasjalikult keskendub siiski kontekstipõhisele käsitusele. Muu hulgas jagab folkloristidele soovitusi, mida tähele panna välitööde ajal, kui kogutakse teavet informantide käest.
Kõik on oodatud kuulama ja arutlema!
Toetavad Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fondi kaudu (Eesti-uuringute Tippkeskus) ja HTM uurimisprojekt IUT 22-5.

EAUSi konverents "Uurija ja andmed" 6. detsembril Tartus

Olete asjatundlike osalejatena oodatud Eesti Akadeemilise Usundiloo Seltsi konverentsile „Uurija ja andmed“ reedel, 6. detsembril Ülikooli 16 (von Bocki maja) aud. 212.
KONVERENTSI KAVA
14.00 Avasõnad
14.05-14.35 Helen Haas: Uurimisandmed kui uurija ja uuritava koostöö tulemus
14.35-15.05 Ain Riistan: Uurimisandmete metamorfoosid Uue Testamendi tekstikriitikas
15.05-15.35 Merili Metsvahi: Abielu 18. sajandi Eestis. Kuidas põimida erinevat päritolu andmeid?
15.35-16.00 Kohvipaus
16.00-16.30 Tõnno Jonuks: Arheoloogia ja religioon – kas ainult anekdoot?
16.30-17.00 Vladimir Sazonov: Kiilkiri ja uurija: andmete analüüs ühe Kesk-Assüüria dokumendi näitel
17.00-17.30 Mare Kõiva, Andres Kuperjanov: Lapsepõlve hirmud ja lastehirmutised. Muutused perioodil 1920-2018
17.30-18.00 Seltsi koosolek
Info: Madis Arukask, madis.arukask@ut.ee, EAUS

Konverents digitaalse kultuuripärandi kasutamise võimalustest hariduses ja teaduses

4. kuni 6. detsembrini toimub Eesti Rahvusraamatukogus rahvusvaheline digitaalhumanitaaria konverents, mis keskendub kultuuripärandi kasutamisele hariduses ja teaduses. Eesti Digitaalhumanitaaria Seltsi egiidi all toimuvat konverentsi korraldavad ühiselt Eesti Kirjandusmuuseum ja Eesti Rahvusraamatukogu, toetavad Euroopa Regionaalarengu Fond (Eesti-uuringute Tippkeskus), Tallinna Ülikool, Eesti Kultuurkapital ja kultuuri- ning haridus- ja teadusministeerium.
Konverentsi avavad Eesti Rahvusraamatukogu peadirektor Janne Andresoo, kultuuriminister Tõnis Lukas ja Eesti-uuringute Tippkeskuse juhataja Mare Kõiva. Konverentsil osaleb 150 teadlast, raamatukogude ja muuseumide töötajat kokku 22 riigist. Oma kogemusi ja teadmisi jagavad nii Eesti ja meie naaberriikide (Läti, Leedu, Soome, Rootsi, Venemaa) uurijad-praktikud kui ka digitaalhumanitaaria spetsialistid Inglismaalt, Ameerika Ühendriikidest, Küproselt, Taivanist ja Türgist.
Konverentsi peaesinejad on Tartu Ülikooli meediauuringute professor Andra Siibak, Helsingi Ülikooli digitaalhumanitaaria professor Mikko Tolonen ja Briti Raamatukogu Innovatsioonilabori juhataja Mahendra Mahey. Kui Andra Siibaku loeng keskendub sotsiaalmeedia generatsiooni noorte arusaamadele ja harjumustele, siis Mikko Toloneni ettekanne käsitleb digitaalhumanitaaria õpetamise väljakutseid ülikoolis. Mahendra Mahey ettekanne keskendub digitaalsete kogude võrgustikele ning juhib tähelepanu sellele, kuidas julgustada ja motiveerida kasutajaid digiteeritud kultuuripärandit taas- ning uuskasutama.
Eesti kultuuripärandi kogudest leiavad tutvustust nii filmi-, kaardi-, kunsti-, keele-, folkloori- kui ka kirjakultuuripärandi kogud ja nende kasutamine hariduses ja teaduses ning kaasatud on nii mälu- kui uurimisasutused. Eesti kultuuriministeerium tutvustab konverentsil ka Eesti kultuuripärandi massdigiteerimise plaane järgnevateks aastateks.
Konverentsi idee autori ja ühe peakorraldaja, kirjandusteadlase Marin Laagi sõnul on digitaalhumanitaaria näol tegemist valdkonnaga, kus kohtuvad teadmised ja praktika. „Humanitaaria seisab paratamatult küsimuste ees, kuidas muutub meie arusaam kultuurist üha enam digitaliseeruvas maailmas. Kuidas kasutada alanud kultuuripärandi massdigteerimise järjest suurenevaid ressursse haridusvaldkonnas, et hoida kultuurimälu elavana, näiteks uute õppevahendite loomisel. Side digitaalse kultuuripärandi loojate ja haridusvaldkonna vahel on seetõttu eriti oluline. Samuti peame küsima, milliste uute uurimisküsimuste ees seisame teadlastena täna ja tulevikus.“
Folklorist Mari Sarv, kes on ühtlasi Eesti Digitaalhumanitaaria Seltsi üks asutajatest ja selle valdkonna konverentside seeria algataja, peab oluliseks rõhutada seda, et arvutid saavad aidata humanitaaruurijat suurte andmekogude läbitöötamisel. „On oluline, et humanitaarvaldkonna teadlased, nüüd mil meie käsutuses on mahukad digitaalkujul kultuuripärandi kogud, julgeksid ja tahaksid proovida oma uuritavale ainele läheneda arvutuslike meetoditega ja küsida suuremaid küsimusi. Kõike ei pea tegema üksi, vaid saab leida partnerid. Kuid endal peab olema huvi ja küsimus.“
Juba järjekorras 7. digitaalhumanitaaria konverents kutsubki eesti ja välismaiseid uurijaid ning praktikuid omavahel kohtuma ning kogemusi jagama.
Konverentsi info ja programm: https://dh.org.ee/events/dhe2019
Rohkem infot:
Marin Laak, marin.laak@kirmus.ee, 5269320
Mari Sarv, mari.sarv@kirmus.ee, 56456699

Akadeemilise Rahvaluule Seltsi kõnekoosolek 28. novembril Eesti Kirjandusmuuseumis

Sada aastat tagasi pandi alus folkloristika erialale Tartu ülikoolis. Sellega seoses palume kõiki neljapäeval, 28. novembril 2019 kell 16.15 Eesti Kirjandusmuuseumi saalis (Vanemuise 42) toimuvale Akadeemilise Rahvaluule Seltsi kõnekoosolekule.
Tiiu Jaago peab ettekande „Kümme aastat enne algust. Jaan Jõgeveri rahvaluuleloengud keiserlikus Tartu Ülikoolis“. Tartu ülikooli juurde loodi rahvaluule professuur 1919. aastal. Seni võis eesti keele lektor oma loengutes rahvaluule kõneks võtta (mida kindlasti tegi näiteks Mihkel Veske), ent otsest rahvaluuleõpetust ülikoolis ei olnud. Jaan Jõgever (1860–1924) valiti eesti keele lektoriks 1909. aasta sügisel ja tema pühendas ajavahemikus 1909–1911 ühe tunni nädalas rahvaluulele. Kuna tema loengute käsikirjad on Tartu Ülikooli raamatukogust leitavad, võib täpsemalt jälgida, kuidas Jõgever rahvaluuleteemasid käsitles. Jõgever oli 1887. aastal lõpetanud Tartu ülikooli slaavi filoloogina, tema kandidaaditöö oli slaavi ja soome loomajuttude võrdlusest. Ta tegutses ajal, mil folkloristika ei olnud veel iseseisev teadusharu, ent arengud selles suunas olid märkimisväärselt intensiivsed. Jõgeveri erialaks kujunes keeleteadus, ent tema rahvaluulealased tööd väärivad eesti rahvaluuleteaduse ajaloos samuti tähelepanu.
Meeri Ott räägib oma ettekandes „Muinasjuttude meeldejätmisest psühholoogia vaatepunktist“ sellest, kuidas ettekujutus „tavalisest“ muinasjutust võib mõjutada kuuldud jutu hilisemat mäletamist ja reprodutseerimist. Uurimuse hüpotees lähtub Frederic C. Bartletti (1920) ja Walter Andersoni (1923) muinasjutu taasloomise printsiipidest. Ettekandja tutvustab eksperimenti, mille tarbeks koostas ta Eesti Rahvaluule Arhiivi kogude põhjal oma versiooni muinasjutust „Vaeslaps ja peretütar“ (ATU 480). Selle loo taasloomise katses osales 130 Tartumaa põhikooli õpilast.
Ave Goršič peab lühiettekande „Mälestused ülikoolist“, milles ta meenutab tudengipärimuse kogumist (1994–1995) ja seiku õppetooli pikast ajaloost.
Korraldab: TÜ eesti ja võrdleva rahvaluule osakond
Lisainfo: Kärri Toomeos-Orglaan (karri.toomeos-orglaan@folklore.ee)

Sügiskool "Dialoogid keskkonnaga" 21.-22. novembril Pühajärvel

21.-22. novembril 2019. aastal toimub Eesti Kirjandusmuuseumi eestvõttel humanitaarteaduste doktorantidele suunatud iga-aastane rahvusvaheline sügiskool, mis seekord kannab pealkirja „Dialoogid keskkonnaga“.
Nagu mitmes muuski distsipliinis, on ka humanitaarteadustes viimastel aastatel üha enam fookuses keskkonnateemad. Sügiskooli ettekanded ja arutelud lähenevad keskkonnatemaatikale avaralt ja interdistsiplinaarselt: vaadeldakse keskkonnaga seotud keelekasutust, usundilist mõtlemist ja pühadusetaju, emotsioone ja hirme, filosoofiaid ja elamisviise, samuti heli- ja visuaalmaastikke, jõudes välja linna- ja tehnokeskkondadeni. Juttu tehakse muuhulgas humanitaarteaduste rollist keskkonnaprobleemide ja muude keskkonnaga seotud teemade uurimisel, andmete kogumisel ja töötlemisel, aga ka uurimistulemuste esitlemisel laiemale avalikkusele.
Ettekandeid-töötube viivad lisaks Eesti asjatundjatele läbi valdkonna tunnustatud eksperdid mujalt, näiteks lahkab Minna Opas (Soome) oma välitööde põhjal inimeste ja looduse suhteid Amasoonias, Anna-Sophie Jürgens (Saksamaa/Austraalia) keskendub parasiitide kujutamisele mitmesugustes meediaväljundites, Ekaterina Velmezova (Šveits) annab koos Kalevi Kulliga ülevaate keskkonna käsitlemisest eelkõige Tartu semiootika ja keeleteaduse näitel ning Marjetka Golež Kaučič (Sloveenia) visandab zoo- ja ökofolkloristika uudseid võimalusi. Lisaks hõlmavad ettekanded ka laia ajalise diapasooni, ulatudes eelajaloolistest allikatest zooarheoloogias kuni moodsaimate loomamõistatusvormideni parömioloogias.
Kirjandusmuuseum viib ürituse läbi keeleteaduse, filosoofia ja semiootika doktorikooli partnerina, kuid esinejate hulgas on nii folkloriste, etnolooge, meediauurijaid, arheolooge, religiooniteadlasi kui semiootikuid. Sügiskooli üks eesmärke on kokku viia erinevate valdkondade teadlased ja kraadiõppurid, algatada mitmetasandilisi dialooge ning lähendada doktorante-magistrante interdistsiplinaarse teadusmaailma argipäevale, andes sel moel õppetööle praktilise lisamõõtme ja -perspektiivi.
Ürituse toimumist rahastavad Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond (Eesti Kirjandusmuuseumi ASTRA projekt EKMDHUM, Eesti-uuringute Tippkeskus) ja Eesti Kirjandusmuuseum (IUT22-5).
Lisainfo: Reet Hiiemäe, reet@folklore.ee
https://folklore.ee/CEES/doktorikool/sk2019/index.html

Sümpoosion "Suhestumised: uurides eluloolist ja kirjanduslikku" Eesti Kirjandusmuuseumis

Reedel, 22. novembril toimub Eesti Kirjandusmuuseumis sümpoosion "Suhestumised: uurides eluloolist ja kirjanduslikku".
Kava
12.00 Avasõnad
12.15 Tiina Ann Kirss. Minni Kurs-Oleski ja Lui Oleski kirjad 1899–1910: küsimusi kirjavahetuste uurimisest
12.45 Triinu Ojamaa. „Näe, sügismõtted, eks!“ Aksel Valgma kirjad Artur Adsonile
13.15 Maarja Hollo. Bernard Kangro „Oktoobri sonetid“ kui poeetiline testament
13.45 Brita Melts. Mõni täheldus sinategelasest autobiograafilises teoses
14.15 Kohvipaus
14.45 Arne Merilai. Autobiograafia
15.15 Raili Marling. Autofiktsiooni potentsiaal elu mõtestamisel
15.45 Imbi Paju. Biograafia kui loominguline mitteilukirjandus. Haavatavus ja vastutamine
16.15 Meie elulood. Kristiine-Nändi Hõim, Frida Jantson-Köstner, Birgit Pettai, Siim Pulst, Katrin Riso
Info: Leena Kurvet-Käosaar, leena.kurvet-kaosaar@ut.ee
Sümpoosioni toetab Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fondi kaudu (Eesti-uuringute Tippkeskus), see on seotud Eesti Teadusagentuuri institutsionaalse uurimisprojektidega IUT 22-2 ja TÜ eesti kirjanduse rahvusprofessuuriga.

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Powered by FreeBSD PostgreSQL Powered Eesti Kultuurkapital

Copyright © 2004-2005 EKM FO