Eesti Rahvaluule

Avaleht | Kontakt | KKK | Otsing | Folklore.ee-st | WebMail | English | Deutsch

Tere tulemast!

Te külastate Eesti folkloristide serverit Haldjas.

Sellest serverist leiate mitmekülgset informatsiooni suulise pärimuse, folkloori ja rahvausundi, Eesti folkloristikaga tegelevate institutsioonide, folkloristide ja nende uurimisprojektide kohta. Samuti saate siit informatsiooni mõnede teiste uurali keelkonna rahvaste pärimuse kohta ja lugeda meie 1996. aastast ilmuvaid ajakirju Mäetagused ja Folklore: An electronic Journal of Folklore.

Suurem osa serveri e-väljaannetest ja andmestikust on eesti keeles. Inglise, saksa ja muudes keeltes on selles serveris esialgu märksa vähem lugeda, kuid selle hulk kasvab kindlasti aja jooksul.

Haldjas on loodud 1995. aastal Eesti Keele Instituudi rahvausundi töörühma poolt. Praegu haldab serverit Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakond.

Meie uudised!

2. detsembri teisipäevseminar

Seminar toimub 2. detsembril algusega kl 12.00 Kirjandusmuuseumi IV korruse seminariruumis.
Seekord räägib Kirjandusmuuseumi teadur Katre Kikas "äratussõnadest".
"Äratussõnad" on osa rahvuslikust liikumisest. "Äratussõnade" esmasteks eeskujudeks on Hurda ja Eiseni rahvaluulekogumise üleskutsed. Samuti kirjutasid lühikesi kirjatükke nende kaastöölised, et elavdada kohalikku kogumistööd.
Katre keskendub "äratussõnade" ja kogumisdünaamika seosele. Ta tutvustab tekstide vormi ja ülesehitust, metafoorikat ja adresseerimisviise ning ka seda, kuidas ja kuivõrd ilmneb äratussõnades seos konkreetse kohaga, mille elanike poole pöördutakse.
Kõik huvilised oodatud!

Lasteaiaõpetajate eesti keele koolitusseminar Eesti Kirjandusmuuseumis

4.-5. detsembril 2014. aastal toimub Eesti Kirjandusmuuseumis (Vanemuise 42, Tartu) lasteaiaõpetajate eesti keele koolitusseminar "Virvipuu, värvipuu, üle metsa mõõdupuu?".
Viiendat korda toimuva seminari eesmärk on tutvustada lasteaiaõpetajatele võimalusi emakeelepõhiste kultuuriväärtuste kujundamisel. Seekordse seminari keskmes on eesti keel ja värvid, tutvustatakse värvide temaatikat keeles, kultuuripärandis ja folklooris. Kuulatakse ettekandeid värvinimedest eesti ja teistes soome-ugri keeltes, värvinimetustest eesti regilaulus, muinasjuttudes ja mõistatustes ning kõneldakse värvide tähendusest kultuurinähtustes laiemalt. Toimuvad töötoad, milles tutvustatakse värvinimetustega seonduvaid praktilisi väljundeid ja õpitakse/mängitakse mänge, mille eesmärk on toetada eesti keele õpetamist.
KAVA
Neljapäev, 4. detsember
10.30-11.00 Registreerumine, saabumiskohv
11.00 Avamine
11.15 Urmas Sutrop, Värvid soome-ugri keeltes
11.45 Agne Solba, Värvinimed eesti keeles
12.15 Vilja Oja, Värvid. Sõnaloome ja tähendus
12.45 Lea Maiberg, Värviline keel
13.30 Lõuna kohvikus Newton (Teaduskeskuses AHHAA, Sadama 1, Tartu)
14.30-17.00 Teaduskeskuse AHHAA külastus ja programm „Värviline maailm“ (kahes rühmas, I rühm kl 15.00 ja II rühm kl 16.00)
18.00 Etendus „Punamütsike“ Teatri Kodus (Lutsu 2, Tartu)
Reede, 5. detsember
9.00 Tiiu Jaago, Värvid eesti regilaulus
9.30 Piret Voolaid, Mõistatuste värvikirev maailm
10.00 Kärri Toomeos-Orglaan, Värvid muinasjuttudes ja nende tähendus
10.30 Virve Tuubel, Töötuba „Kirju-mirju värvimaailm“
11.00 Kohvipaus
11.30 Seminari lõpetamine, tunnistuste kätteandmine
Seminari korraldavad Haridus- ja Teadusministeerium, Eesti Kirjandusmuuseum, Emakeele Selts.
Koduleht: http://www.folklore.ee/kp/lp/2014/index2.html
Info: Jüri Valge, Juri.Valge@hm.ee; Piret Voolaid, piret@folklore.ee; Kadri Sõrmus, kadri.sormus@ut.ee

Seminar „Muinasjutuline maailm: rahvajuttudest (laste)kirjanduseni”

1. detsembril 2014 toimub Eesti Lastekirjanduse Keskuses Tallinnas, Pikk tn 73 Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiivi ja Tartu Ülikooli rahvaluule osakonna muinasjuttude töörühma seminar „Muinasjutuline maailm: rahvajuttudest (laste)kirjanduseni”.
Seminar keskendub muinasjuttude ning laste- ja noortekirjanduse omavahelistele suhetele. Vaatluse all on fantaasiakirjandus, noorteromaan ning õnne ja vägivalla teema muinasjuttudes ja lastekirjanduses. Ettekannetega esinevad kirjandusteadlased ja folkloristid, lugude uurijad ja vestjad: Risto Järv, Pille Kippar, Krista Kumberg, Mari Niitra, Piret Päär, Reeli Reinaus ja Kärri Toomeos-Orglaan.
Lisaks ettekannetele ja arutelule tutvustatakse muinasjuttude uurimise töörühma poolt valminud väljaandeid: teaduslikku antoloogiat „Eesti muinasjutud I: 2. Imemuinasjutud” (Eesti Kirjandusmuuseum), lastele mõeldud muinasjutukaarte „Head Eesti muinasjutud” (Loovhoog OÜ) ning autosõitjatele suunatud CD-ekstra formaadis audio- ja tekstiväljaannet „Linda kivist Lilla Daamini” (Eesti Kirjandusmuuseum), milles saab lugeda ja kuulata Piret Pääri ja Anne Türnpu esituses kohajutte Tallinna ja Tartu vaheliselt teelt.
Kava
10.30 Mari Niitra. Muinasjutud fantaasiakirjanduse nurgakivina
11.00 Reeli Reinaus. Noorteromaan kui tänapäeva muinasjutt
11.30 Krista Kumberg. Kuidas heast paremat teha, ehk muinasjuttude töötlemisest
12.00 Risto Järv. Värvid, vägivald ja väljaanded: muinasjutukogumike koostajate muresid
12.30 Puhkepaus
13.00 Pille Kippar. Mis teeb looma õnnelikuks: Eesti loomamuinasjutud
13.30 Kärri Toomeos-Orglaan. Õnnelik lõpp
14.00 Piret Päär. Mis teeb jutuvestja õnnelikuks?
14.30 Seminari kokkuvõte
Seminari korraldavad Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiiv, Tartu Ülikooli eesti ja võrdleva rahvaluule osakond, Kultuuriteooria tippkeskus ning Eesti Lastekirjanduse Keskus.
Osavõtt on tasuta, palume eelnevalt registreeruda tel 617 7231 või elk@elk.ee hiljemalt 28. novembriks.
Igal aastal eri paigas korraldatav muinasjutuseminar toimub viiendat korda. Vaata ka eelmisi seminariteemasid veebilehelt http://www.folklore.ee/era/teema/muinasjutt.htm.
Lähem info:
Risto Järv, Eesti Kirjandusmuuseum, tel 5190 4371, risto@folklore.ee
Triin Soone, Eesti Lastekirjanduse Keskus, tel 617 7230, triin.soone@elk.ee

Eesti akadeemilises usundiloo seltsis kõneldakse metsa olemusest komide uskumustes

Teisipäeval, 25. novembril kell 16.15 esineb seltsi loengusarjas „Püha ja paik“ etnoloogiaprofessor Art Leete ettekandega „Komide püha mets“. Loeng toimub Ülikooli 16-212.*
Ettekandes käsitletakse metsa tunnetamist erilise paigana nii komi rahvusmõttes, etnograafias kui ka jahimeeste igapäevastes juttudes ja käitumises. Mets kätkeb endas komi kultuuri animistlikku alget ning võimaldab põhjendada ristiusust puutumata rahvausu tuuma säilimist. Mets esineb komi juttudes dominandina, mis määrab otseselt või kaudselt ka kogu kultuuri olemuse.
Lähem info loengusarja kohta leidub EAUS-i koduleheküljel www.eaus.ee/loengusari2014.html .
Lisainfo: Madis Arukask, EAUS-i president, madis.arukask@ut.ee.

Kadripäeva teisipäevaseminar Eesti Kirjandusmuuseumis

Teisipäeval, 25. novembril kl 12 toimub Eesti Kirjandusmuuseumi neljanda korruse seminariruumis järjekordne teisipäevaseminar.
Seminaris räägib Eesti Kirjandusmuuseumi Folkloristika osakonna vanemteadur Liisi Laineste dilemmast, mis on huumoriuurijaid alati intrigeerinud. Nimelt sellest, mis funktsiooni täidab huumor rasketel aegadel. Näiteid tuleb juudihuumorist ja nõukogude-aegsest naljaloomest. Lisaks tutvustab Liisi uut artiklikogumikku, milles kirjeldatakse II maailmasõjas levinud karikatuure.
Kõik on oodatud!

Kaheksas regilaulukonverents Eesti Kirjandusmuuseumis

26.-27. novembril toimub Tartus Eesti Kirjandusmuuseumis 8. regilaulukonverents. http://www.folklore.ee/regilaul/konverents2014/
Läänemeresoome vanema laulutraditsiooni teemalisel rahvusvahelisel teaduskonverentsil "Regilaulu teisenemised ja piirid" keskendutakse laulupärimuse avaldumisele ja muutumisele eri kultuurikontekstides. Ettekannetes käsitletakse laulude piirkondlikke ja zanrilisi erijooni nende dünaamikas, kokkupuuteid kirjaliku kultuuriga, suulise laulupärimuse vormi ja leviku, keele ja helirea küsimusi, vanema pärimuse väärtustamist tänapäeval jm. Uurimused hõlmavad ulatusliku ala "Soomest Saarde" - vaadeldakse Eesti ja selle eri piirkondade (Setomaa, saarte, Kirde-Eesti, diasporaa), samuti soome, karjala, saami, vepsa rahvalaulutraditsioone.
26. novembril kell 17.15 esitletakse Anu Korbi koostatud veebiantoloogiat „Siberi eestlaste laulud“, mis põhineb samanimelisel trüki- ja CD-väljaandel (2005); lisatud on videomaterjale tantsudest-lauludest ning täiendatud tekstiosa. Salvestused on tehtud Eesti Rahvaluule Arhiivi Siberi ekspeditsioonidel, alates 1991. aastast.
http://www.folklore.ee/pubte/eraamat/siberilaulud/eestlased/
26. novembril kell 17.45 esineb Celia Roose kavaga RegiMetsaMäng. Kontsert on rännak Celia koduümbruse metsades regilaulu ja filmi vahendusel. Selles jutustatakse lugu elu ringkäigust metsas, aga ka üldisemalt.
Olete oodatud kuulama, kaasa elama ja mõtlema!
Konverentsi korraldab Eesti Kirjandusmuusemi Eesti Rahvaluule Arhiiv, toetab Eesti Kultuurkapital.
Lisateave: Janika Oras, janika@folklore.ee; Taive Särg, taive@folklore.ee

18. novembri teisipäevaseminar

Seekordse teisipäevaseminari külaline Venemaal toimuvate poliitiliste protestide uurija Alexandra Arkhipova, kes kõneleb 21. septembril paralleelselt Moskvas ja Peterburis toimunud Venemaa ja Ukraina vahelise sõja vastastest meeleavaldustest. Ettekanne on inglise keeles.
Seminar toimub 18. novembril algusega kell 12.00 Eesti Kirjandusmuuseumi IV korruse seminariruumis.
Kõik huvilised on oodatud!

Artiklikogumiku esitlus Eesti Kirjandusmuuseumis

14. novembril kell 16 esitletakse Eesti Kirjandusmuuseumis (Tartu, Vanemuise 42) venekeelset artiklikogumikku „Мы не немы: Антропология протеста в России 2011–2012 годов“ (Me ei ole tummad. 2011. ja 2012. aastal Venemaal asetleidnud protestide antropoloogia), mille on välja andnud Eesti Kirjandusmuuseumi teaduskirjastus (koostajad ja toimetajad Aleksandra Arhipova ja Mihhail Aleksejevski). Teadusartiklite ja materjalide kogumiku valmistasid ette vene antropoloogid, folkloristid, lingvistid ja sotsioloogid, kes ühendasid oma jõud, et kompleksselt analüüsida ühte kõige eredamat nähtust postsovetliku Venemaa ühiskonnaelus – 2011. aasta Riigiduuma valimisele järgnenud protestilainet.

Akadeemilise Rahvaluule Seltsi koosolek 20. novembril

Neljapäeval, 20. novembril 2014 kell 16.15 toimub Eesti Kirjandusmuuseumi saalis (Vanemuise 42) Akadeemilise Rahvaluule Seltsi kõnekoosolek.
Kavas on Laura Siragusa (Tartu ülikool, Aberdeeni ülikool) ettekanne "Language sustainability and healing oral practices: Vepsian _puhegid_". Ettekanne on inglise keeles.
Kõik on oodatud kuulama!
ARSi juhatus
Info: Pihla Maria Siim 737 6256

Regilaulutuba 29. oktoobril

Kolmapäeval, 29. oktoobril kell 18 kostab Tartus, Kohvik Anna Edasi seinte vahelt setokeelset ühislaulmist.
Lauluõhtu üks eestvedajatest, Maarja Sarv, tutvustab laulutuba nii:
"Õie ja Maarja Sarv tegelevad paljude asjadega nii muusika radadel kui ka hoopis teistes valdkondades. Neid ühendab ja toob eri Eesti otsadest kokku lisaks ema-tütre suhtele ka armastus laulmise ja seto laulude vastu. Seto laulukeel on nende mõlema emakeel enne teisi keeli. Kui paljusid muusikuid toob kokku vajadus proove teha, et hoida tasemel valmidust lavale minekuks, siis Maarja ja Õie rõõmustavad kui kuhugi kutsutakse, sest siis saab jälle omavahel koos laulda.
Igas kohtumises võib ju näha võimalust koos laulda ja leida ettekäändeid laulda just seda, mis hetkel huvi pakub, meenutamist vajab või lihtsalt meeldib. Õie ja Maarja seto laulude toa teema võib kokku võtta sõnaga üheslaulmine,
mis tähendab nii üheskoos laulmist kui ka kaasa laulmist või lauldes üheks saamist. Kõike võib jorutada üksi kodus olles, ent seto laulude eriline võlu ilmneb just koos lauldes, kus peab hakkama saama teineteise tujude ja meeleoludega. Korraga kõlavad hääled muudavad laulu helikeele hoopis mitmetahulisemaks, tundlikumaks ja keerukamaks. Tulge meiega koos laulma, kuulama ja kogema!"
Sissepääs on prii tänu Eesti Kultuurkapitali (rahvakultuur ja Tartumaa) ning Anna Edasi kohviku toetusele.
Sündmus Facebookis: ttps://www.facebook.com/events/787256308004208/

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Powered by FreeBSD PostgreSQL Powered Eesti Kultuurkapital

Copyright © 2004-2005 EKM FO