Eesti Rahvaluule

Avaleht | Kontakt | KKK | Otsing | Folklore.ee-st | WebMail | English | Deutsch

Tere tulemast!

Te külastate Eesti folkloristide serverit Haldjas.

Sellest serverist leiate mitmekülgset informatsiooni suulise pärimuse, folkloori ja rahvausundi, Eesti folkloristikaga tegelevate institutsioonide, folkloristide ja nende uurimisprojektide kohta. Samuti saate siit informatsiooni mõnede teiste uurali keelkonna rahvaste pärimuse kohta ja lugeda meie 1996. aastast ilmuvaid ajakirju Mäetagused ja Folklore: An electronic Journal of Folklore.

Suurem osa serveri e-väljaannetest ja andmestikust on eesti keeles. Inglise, saksa ja muudes keeltes on selles serveris esialgu märksa vähem lugeda, kuid selle hulk kasvab kindlasti aja jooksul.

Haldjas on loodud 1995. aastal Eesti Keele Instituudi rahvausundi töörühma poolt. Praegu haldab serverit Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakond.

Meie uudised!

Akadeemilise Rahvaluule Seltsi 14. sügiskonverents „Välitööd ja konfliktid“

Olete oodatud Akadeemilise Rahvaluule Seltsi 14. sügiskonverentsile „Välitööd ja konfliktid“ 27. oktoobril Tartu Ülikooli Philosophicumis (Jakobi 2-114).
KAVA
10.30 avamine
10.45 - 11.15 Liina Saarlo (EKM) Tuba oli väga umbne ja kuum… Ihulised ja hingelised konfliktid 20. sajandi keskpaiga rahvaluulekogujate töös.
11.15 - 11.45 Aivar Jürgenson (TLÜ) Konfliktsetest olukordadest konfliktses Kaukaasias. Välitööd Kaukaasia eestlaste juures.
11.45 - 12.15 Ilona Piirimägi (TÜ) Välitööd ja konfliktid – Montreali näide.
12.15 - 12.30 paus
12.30 - 13.15 eestikeelne vestlusring. Juhatab Merili Metsvahi. Osalevad Andreas Kalkun, Kristel Kivari, Anu Korb, Lona Päll, Elo-Hanna Seljamaa jt.
13.15 – 14.30 lõuna
14.30 - 15.00 Jonathan Roper (TÜ) Goers-Between.
15.00 - 15.30 Kikee D. Bhutia (TÜ) The Voice of an Insider: Confessions, Conflicts and Encounters with Social Expectations.
15.30 - 16.00 Pinqing Wu (TLÜ) No Conflict over the Dining Table.
16.00 - 16.30 Alya Solovyova (TÜ) Cognitive Value of Conflict in Field Work Researching.
16.30 - 16.45 paus
16.45 - 17.30 ingliskeelne vestlusring. Juhatab Elo-Hanna Seljamaa. Osalevad Jonathan Roper, Pihla Maria Siim, Laur Vallikivi, Ülo Valk jt.
17.30 konverentsi lõpetamine
Konverentsi korraldavad Akadeemiline Rahvaluule Selts, TÜ eesti ja võrdleva rahvaluule osakond ja Eesti Kirjandusmuuseum.
Kõik on oodatud!

25. oktoobri teisipäevaseminar

25. oktoobri seminaril peab ettekande Aleksey Arzamazov.
Teemaks on Udmurdi kirjandus folkloorseis ja mütoloogilistes projektsioonides ("Удмуртская литература в фольклорно-мифологических проекциях").
Vaatluse alla tulevad udmurdi kirjanduse ja traditsioonilise kultuuri seosed: mütoloogia mõju(d) udmurdi nüüdiskirjandusele, kirjandusliku müüdiloome psühholoogia, udmurdi kirjanduse folkloorne pealis- ja süvastruktuur, udmurdi mütoloogia- ja rahvaluuletesauruse ning kirjanduse seosed.
Põhiettekanne on vene keeles.
Seminar algab Kirjandusmuuseumi IV korruse seminariruumis 25. oktoobril kell 12.00
Kõik on oodatud!

Seminar rahvameteoroloogiast

17. ja 18. oktoobril 2016 toimub Eesti Kirjandusmuuseumi IV korruse seminariruumis (Vanemuise 42) rahvusvaheline seminar "Prospects and Perspectives of Meteorological Paremiology".
Esmakordselt Eestis aset leidva seminari tähelepanu keskmes on ilmastiku ja loodusega seotud traditsioonilised poeetilised tekstid nagu vanasõnad, kõnekäänud, ended (rahvusvahelises terminoloogias weather lore ja weather wisdom).
Esinevad eri valdkondade - lingvistika, folkloristika, semiootika, geograafia uurijad Venemaalt, Austriast ja Eestist.
Töökeeled on inglise ja vene keel.
Kava
17. oktoober
10.00 –10.30 Osavõtjate registreerimine, avakohv
10.30–10.45 Avamine
10.45–11.45 Peter Grzybek (University of Graz) „Weather predictions in a theoretical framework”
11.45–12.30 Tatjana Nikitina (Pskov State University) „Лексикографическая разработка народных примет: проблемы и перспективы”
12.30–13.00 Diskussioon
13.00–14.30 Lõunapaus
14.30–15.15 Elena Rogaleva (Pskov State University) „Приемы и методы учебной репрезентации примет в начальной школе”
15.15–15.45 Anželika Šteingolde (Tartu University) „Следы орнитомантии в русских паремиях”
15.45–17.00 Diskussioon
18. oktoober
10.15–10.45 Caroline Wieland (University of Graz) „Toponymical aspects of traditional Russian weather predictions”
10.45–11.15 Jan Poredoš (University of Graz) „Gender-specific aspects of saints in weather predictions”
11.15–11.30 Kohvipaus
11.30–12.00 Mait Sepp (Tartu University) „Estonian weather proverbs from the point of view of climatology: challenges and opportunities”
12.00–12.30 Anneli Baran (Estonian Literary Museum) „On regionality-aspect in predictions – on the example of Estonian weather paremias”
12.30–14.00 Lõpudiskussioon
Seminari korraldavad Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakond ning Eesti-uuringute Tippkeskus. Üritust toetavad Eesti Kultuurkapital, Euroopa Regionaalarengu Fond
Info: Anneli Baran, anneli@folklore.ee

Seminar soome-ugri tehiskeele teemadel

Soome-ugri tehiskeele looja ja udmurdi kirjanik Aleksei Arzamazov esineb huvilistele teemal "Проект создания финно-угорского эсперанто: возможности и перспективы".
Kohtumine toimub teisipäeval 11. oktoobril kl 18.00 Tartus aadressil Jakobi 2-428.
Kõik huvilised on oodatud kuulama ja arutama.

Visuaalse digitaalhumanitaaria konverents Tartus, Eesti Kirjandusmuuseumis 12.-14. oktoobril

Olete oodatud konverentsile "Visuaalne digitaalhumanitaaria: humanitaarandmete esitamine ja tõlgendamine" 12.-14. oktoobril 2016 Tartus, Eesti Kirjandusmuuseumis.
Digitaalsete tehnoloogiate ja suhtluskanalite arengu ja levikuga seoses on visuaalsus ja multimediaalsus muutunud tänapäevakultuuri ja ka teaduse üha olulisemateks aspektideks. Järgmisel nädalal Tartus toimuva konverentsi keskmes on visuaalsete meetodite kasutamine ja visuaalse ja multimediaalse allikainese rakendamine humanitaarteaduste eri aladel.
Konverents on neljas Eesti digitaalhumanitaaria konverentside seerias ning sel aastal korraldavad seda ühiselt Eesti Digitaalhumanitaaria Selts, Eesti Kirjandusmuuseum ning Eesti-uuringute tippkeskus. Konverentsi korraldamist toetavad Eesti Keeleressursside Keskus, Eesti Kultuurkapital, Euroopa Regionaalarengu Fond. Konverentsiprogrammis on peaettekanded Raivo Kelomehelt (Eesti Kunstiakadeemia) ja Peter Grzybekilt (Grazi Ülikool, Austria), neli ettekandepaneeli, tööpajad Moses Boudouridese (Patrase Ülikool, Kreeka) ja Peter Grzybekiga ning Eesti Digitaalhumanitaaria Seltsi koosolek. Konverentsi töökeel on inglise keel.
Kolmapäev, 12. oktoober
14:00-18:00 TÖÖPAJA Moses Boudourides “Sotsiaalvõrgustike leidmine kirjanduslikust tekstist”
Neljapäev, 13. oktoober
10:30-11:30 PEAETTEKANNE 1 Raivo Kelomees “Interaktiivne kunst füüsiliste kunstiteoste säilitamise ja esitamise meetodina”
12:00-16:00 PANEELID 1 ja 2
16:30-18:00 Eesti Digitaalhumanitaaria Seltsi koosolek
Reede, 14. oktoober
9:30-10:30 PEAETTEKANNE 2 Peter Grzybek “„Digitaalhumanitaaria“ ja kultuuriteadused: Πραξις · τέχνη · θεωρία · ἐπιστήμη ? Praktika – tehnoloogia - teooria – teadus?”
11:00-15:30 PANEELID 3 ja 4
15:30-18:00 TÖÖPAJA Peter Grzybek “Praktiline andmeanalüüs: teooriast lähtuv ja suunatav”
Palun registreerige tööpajadesse aadressil digitaalhumanitaaria@gmail.com. Tööpajas osalemiseks on vajalik sülearvuti, osalema mahub 12 inimest.
Konverentsi kava, teesid ja tööpajade kirjeldused leiab aadressilt: http://www.folklore.ee/dh/en/dhe_2016/
Korraldajad:
Liisi Laineste
Mari Sarv

11. oktoobri teisipäevaseminar

Teisipäeval, 11. oktoobril kell 12 toimub Eesti Kirjandusmuuseumi IV korruse seminariruumis seminar "Digitaalseid muljeid ja arengusuundi".
Ave Goršič, Liina Saarlo ja Liisi Laineste jagavad 11. oktoobri teisipäevaseminaris muljeid digitaalsele humanitaariale ja folkloristikale suunatud konverentsidest.
„Digital Humanities" toimus Krakovis 11.–16. juulil ning „Towards Digital Folkloristics: research perspectives • archival praxis • ethical challenges" 14.–16. septembril Riias.
Kõik huvilised on oodatud kuulama ja arutlema.

Eesti-uuringute Tippkeskuse usundi ja müütide töörühma seminar 4. oktoobril 2016

4. oktoobril kell 12 toimub Eesti Kirjandusmuuseumi IV korruse seminariruumis usundi- ja müüdiuurimise töörühma seminar.
Teemal "Religiooni uurimise võimalikkusest Eestis ehk kuidas rääkida usust, küsimata religioosseid küsimusi" kõneleb Atko Remmel
Atko Remmeli uurimisfookuses on mittereligioossuse ilmingud ja vormid (nt ilmalikud kombetalitused, religioosne ükskõiksus, ateism jne), ilmalikustumine, religiooni uurimise metodoloogia, eestlaste (mitte)religioosne identiteet.
Viimastel aastatel on Remmel läbi viinud kvalitatiivseid uuringuid mittereligioossete seas, samuti tegelenud kvantitatiivsete andmete analüüsiga (uuringud „Elust, usust, usuelust“ 2010; 2015). Nende kogemuste toel on vormunud küsimus: kas traditsiooniline arusaam religioossusest (tihtipeale mõistetud kombinatsioonina identiteedist, uskumustest ja praktikatest) on enam adekvaatne ja kas senised uurimismeetodeid saab kasutada olukorras, kus (traditsiooniliselt) religioossed inimesed on vähemuses.
Ettekandes on vaatluse all, milline pilt avaneb Eestist religioonisotsioloogiliselt, eriti mittereligioosseid inimesi vaadeldes;
religioosse/ mittereligioosse piiri küsimus;
kui religioosseks või ilmalikuks võiks Eestit pidada, ja millega ilmalikustumine lõppeda võiks;
kuidas uurida religiooni ühiskonnas, kus see on äärmiselt ebaoluline.
Põhjalikult läbimõeldud lahendusi ja vastuseid veel pole. Küll aga saab näidata, milliste probleemide otsa võib komistada, kui seniseid arusaamu ja metodoloogiat mitte muuta.

Teadlaste Öö Eesti Kirjandusmuuseumis

Reedel, 30. septembril kell 18:30-21:00 toimub Eesti Kirjandusmuuseumis Teadlaste Öö.
Anname õdusas vestlusringis ülevaate kõige verdtarretamapanevamatest teaduse ja tehnikaga seotud vandenõuteooriatest Eestis ja mujal maailmas, ning toome neile paralleele minevikust. Muuhulgas tutvustab maja kummitus meie arhiivides peituvaid X-faile ja muud põnevat.
Programm:
18.30-20.00 toimub vestlusring teaduse ja tehnikaga vandenõuteooriatest (juhivad Reet Hiiemäe ja Eda Kalmre). Juttu tuleb toiduainetööstuse, tehnika ja tervisega seotud vandenõudest, kosmosega seotud varjatud tegelikkusest jms. Vaatame koos, millised on vandenõuteooriate peamised tunnused ja motiivid, mil määral on need ajas muutunud ja kuidas on vandenõuteooriad mõjustanud inimkäitumist.
20.00-21.00 viib muuseumikummitus Lilla Daam soovijad ekskursioonile kirjandusmuuseumi keldritesse ja tagatubadesse.
Kontaktisik: Reet Hiiemäe, reet@folklore.ee

Rahvaluulearhiivi lugudel põhinev CD-plaat „Linda kivist Lilla Daamini“ sai Eesti muuseumimeenete võistlusel 2016 esikoha

Eesti Muuseumiühing andis XIX Eesti muuseumide Festivalil Narvas üle tunnustusauhinnad EMMA parima muuseumimeene välja töötanud Eesti muuseumidele. Muuseumimeene auhinda antakse välja üle aasta. Tänavu anti välja kolm preemiat.
Esimese preemia võitis Eesti Kirjandusmuuseumi CD-duubelplaat „Linda kivist Lilla Daamini“, mis tutvustab Tartu-Tallinn maanteel reisijale kirjandusmuuseumi kogudesse kuuluvaid kohapärimusjutte. Komplekt koosneb kahest plaadist (Tallinn–Tartu, Tartu–Tallinn) ja tekstiraamatust. Žürii hindas kõrgelt meene originaalset ideed, esinduslikku teostust ja praktilist väärtust. Kirjandusmuuseumi meene muudab meie ühiskonna ühe probleemkoha ehk defekti (Tartu-Tallinn maantee) hoopis efektiks.

Akadeemilise Rahvaluule Seltsi kõnekoosolek 22. septembril

Neljapäeval 22. septembril 2016 kl 16.15 toimub Eesti Kirjandusmuuseumi saalis (Vanemuise 42) Akadeemilise Rahvaluule Seltsi kõnekoosolek
Kavas:
Mall Hiiemäe: Eesti rahvakalendri tähtpäevade tagamaad
Urmas Kalla: Võnnu kihkonna kotussõjutuq piirkondõ kaupa ja laembal Lõuna-Eesti tagapõhjal

Väljaannete tutvustused:
Lemming Rootsmäe, Ilse Rootsmäe „Võnnu kihelkonna kohanimed ja minevik“ (ERA toimetused, 34).
Mall Hiiemäe, Selma Lätt „Eesti rahvakalender“. Koguteose veebi jõudev väljaanne.

Koosoleku korraldavad Akadeemiline Rahvaluule Selts ja Eesti Rahvaluule Arhiiv
Kõik on oodatud!
Eelteade: ARSi selleaastane sügiskonverents "Välitööd ja konfliktid" toimub 27. oktoobril Tartu Ülikooli Philosophicumis. Teeside tähtaeg on 30. september. Täpsem info Anu Korbilt (korb@folklore.ee) ja Merili Metsvahilt (merili.metsvahi@ut.ee).

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Powered by FreeBSD PostgreSQL Powered Eesti Kultuurkapital

Copyright © 2004-2005 EKM FO