Eesti Rahvaluule

Avaleht | Kontakt | KKK | Otsing | Folklore.ee-st | WebMail | English | Deutsch

Tere tulemast!

Te külastate Eesti folkloristide serverit Haldjas.

Sellest serverist leiate mitmekülgset informatsiooni suulise pärimuse, folkloori ja rahvausundi, Eesti folkloristikaga tegelevate institutsioonide, folkloristide ja nende uurimisprojektide kohta. Samuti saate siit informatsiooni mõnede teiste uurali keelkonna rahvaste pärimuse kohta ja lugeda meie 1996. aastast ilmuvaid ajakirju Mäetagused ja Folklore: An electronic Journal of Folklore.

Suurem osa serveri e-väljaannetest ja andmestikust on eesti keeles. Inglise, saksa ja muudes keeltes on selles serveris esialgu märksa vähem lugeda, kuid selle hulk kasvab kindlasti aja jooksul.

Haldjas on loodud 1995. aastal Eesti Keele Instituudi rahvausundi töörühma poolt. Praegu haldab serverit Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakond.

Meie uudised!

24. aprillil toimub Tartu Ülikoolis seminar konspiratsiooniteooriatest

Kolmapäeval, 24. aprillil kl 10 toimub Tartu Ülikoolis (Jakobi 2-114) seminar "Conspiracy Theories in Eastern Europe and Beyond" (Konspiratsiooniteooriad Ida-Euroopas ja kaugemal".
Kava
10:00 Avasõnad
10:15 Corneliu Pintilescu (The Romanian Academy, Cluj Napoca), Attila Kustán Magyari (Babeş-Bolyai University Cluj-Napoca)
Soros conspiracy theories and the rise of populism in post-socialist Romania and Hungary
10:45 Mari-Liis Madisson, Andreas Ventsel (University of Tartu)
Attention-grabbing function of conspiracy theories
11:15 Anastasiya Astapova (University of Tartu)
In Pursuit of nationhood vis-à-vis Russia: the search for lost manuscripts in post-Soviet countries
11:45–12:30 Kohvipaus
12:30 Alexander Panchenko (European University in Saint-Petersburg, Russian Academy of Sciences)
“Conspirituality” in Russia: how and why late Soviet and post-Soviet New Age culture was related to conspiratorial thinking
13:00 Onoriu Colacel (University of Suceava)
Politics on Moldovan TV: conspiracy theories and disinformation
13:30 Toni Saarinen (University of Helsinki)
How New World Order narratives explain our world
14:00–14:15 Arutelu ja lõpetamine
Konverents toimub tänu Euroopa Regionaalarengu Fondi toele (Tartu Ülikooli ASTRA projekt PER ASPERA).
Info: Anastasiya Astapova, anastasiya.astapova@ut.ee.

Akadeemilise Rahvaluule Seltsi kõnekoosolek 25. aprillil Eesti Kirjandusmuuseumis

Neljapäeval, 25. aprillil 2019 kell 16.15 algab Eesti Kirjandusmuuseumi saalis ARSi kõnekoosolek, millele järgneb üldkoosolek.
PÄEVAKAVA
16.15 Pihla Maria Siim: Jututamise meetodist laste rändelugude uurimisel.
17.00 Ülo Valk: Khoibu rahva eepos Tlou Rachaanad: kas testament või rahva sünnitunnistus? (raamatu esitlus)
17.20 Enn Ernits tutvustab väljaannet Rock Carvings of Lake Onega 2: The Besov Nos Region: Karetski and Peri Localities.
17.30 ARSi üldkoosolek – juhatuse ja revisjonikomisjoni liikmete valimine.
Korraldavad Tartu Ülikooli eesti ja võrdleva rahvaluule osakond ja Akadeemiline Rahvaluule Selts.
Info: Kärri Toomeos-Orglaan, karri.toomeos-orglaan@folklore.ee, +372 5557 1447; Liilia Laaneman, liilia.laaneman@ut.ee, +372 737 53 04
ETTEKANNETE TUTVUSTUSED
Pihla Maria Siim räägib oma ettekandes jututamise meetodist (storycrafting) laste rändelugude uurimisel ja selle kasutamisel saadud kogemustest. Jututamise meetodit on Pihla Siim ja Keiu Telve kasutanud Eestist Soome kolinud perede laste uurimisel. 2018. aastal kohtusid nad Soome lasteaedades ja koolides 7-14 aastaste lastega ning jututasid ja joonistasid nendega kolimise teemadel.
Ülo Valk esitleb 2018. aasta lõpus Tartu Ülikooli kirjastuselt ilmunud khoibukeelset eepost Tlou Rachaanad (’õpetussõnad’), mille on inglise keelde tõlkinud, toimetanud ja kommenteerinud TÜ folkloristika ja pärandirakenduste magistriõppe esimene lõpetaja Tolheishel Khaling. Ettekandes tuleb juttu khoibudest kui Kirde-India põlisrahvast, nende eepose sisust ja saamisloost. Ühtlasi selgitab ettekanne khoibu folklooripärandi poliitilise rakendamise riske ja loodetavaid tulemusi sisepoliitiliselt konfliktses Manipuri osariigis.
Enn Ernits tutvustab Eesti Muinastaideseltsi poolt välja antud kataloogi Rock Carvings of Lake Onega 2: The Besov Nos Region: Karetski and Peri Localities.
Kolmeköitelisena kavandatud kataloogis avaldatakse kõik (üle 1500) Karjalast Äänisjärve idakalda kaljudelt avastatud linnu-, põdra-, kuu-, vene-, inimese- ja muulaadsed kujutised, mis pärinevad nooremast kiviajast. Aines on kogutud Eesti Muinastaideseltsi arvukate ekspeditsioonide käigus. Teos peaks huvi pakkuma muistsete kultuuride, usundite ja kunsti ajaloo uurijatele. Kataloogi teises köites kirjeldatakse Äänisjärve kaljutaideregiooni keskosa petroglüüfe. Teose autorid on Eesti Muinastaideseltsi esimees, toiduteaduse doktor Väino Poikalainen ning loomaanatoom ja keeleteadlane, veterinaarmeditsiini teadusdoktor Enn Ernits.

Eesti-uuringute Tippkeskuse usundi- ja müüdiuuringute töörühma seminar

Kolmapäeval, 17. aprillil kell 11 toimub Eesti Kirjandusmuuseumi IV korruse seminariruumis ingliskeelne seminar.
Ekaterina Anastasova annab oma ettekandes "Usundi, maagia ja esoteerika vahel: Püha Cyprianus ja tema riitus" ülevaate Püha Cyprianuse palve (Kipriyanova molitva) päritolust ning ajaloost Bulgaarias ning arutleb selle tähenduse üle kaasaegses linnakultuuris. Tegu on kirikliku riitusega, milles liturgia põimub maagia elementidega. Võrdlevaid näiteid on tuua ka teistelt slaavi ja Balkanimaade rahvastelt. Püha Cyprianuse palvel on laiem katoliiklik, samuti esoteeriline praktiseerimise kontekst.
Seminar toimub Haridus- ja Teadusministeeriumi (IUT 22-5) ning Euroopa Regionaalarengu Fondi (Eesti-uuringute Tippkeskus) toel
Tulge kuulama ja arutlema!

Eluloopäev keskendub Tartuga seotud mälestustele

17. aprillil kell 14.00 toimub Eesti Kirjandusmuuseumis (Vanemuise 42, Tartu) eluloopäev, mis keskendub Tartuga seotud mälestuste kogumisele ja esitlemisele erinevates mäluasutustes.
Oma sellealast tegevust tutvustavad Tartu Linnaraamatukogu, Tartu Ülikooli muuseumi ja suulise ajaloo portaali „Kogu Me Lugu“ esindajad. Sõna saab 2018. aasta Tartu linnakirjanik Mika Keränen, kes on öelnud, et just ülikoolilinn Tartu on tema Oxford, Cambridge ja Sigatüügas.
Eluloovõistluse „Minu elu ja armastus“ lugude põhjal kavandatava filmi esimesi katkendeid näitab režissöör Jürgen Volmer.
Uut hoogu antakse elulugude kogumisvõistlusele "Mälestused Tartust“, kuhu saab mälestusi saata 2019. aasta lõpuni, neid oodatakse e-posti aadressile elulood@kirmus.ee või postiaadressile Tartu, Vanemuise 42, märksõna „Mälestused Tartust“.
Kava
14.00 Avamine – Piret Voolaid (Eesti Kirjandusmuuseum, Eesti-uuringute Tippkeskus)
14.05 Kuidas meie tartlastele elulugusid loome. Andmebaas „Tartu ilukirjanduses“ – Katrin Raid (Tartu Linnaraamatukogu)
14.20 Jäljed. Lood minu ülikoolist – Terje Lõbu (Tartu Ülikooli muuseum)
14.40 Elulugude võistlus „Mälestused Tartust“, katkendid elulugudest – Ühendus Eesti Elulood
14.50 Kogu Me Tartu Lugu – Elmar Gams (Eesti Mälu Instituut, portaal „Kogu Me Lugu“)
15.10 Elulooline filmiprojekt „Kohtumised“ – režissöör Jürgen Volmer
15.25 Minu mälestused Tartust – kirjanik Mika Keränen
Ürituse toimumist on toetanud Tartu Kultuurkapital, Haridus- ja Teadusministeerium (IUT 22-2, IUT22-4) ning Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fondi kaudu (Eesti-uuringute Tippkeskus).
Lähem info:
Astrid Tuisk, astrid.tuisk@folklore.ee, tel 52 12457
Ülle Kaart, ulle.kaart@kirmus.ee, tel 56 904 905

Seminar folkloori lühivormidest

Teisipäeval, 9. aprillil kell 12.00 toimub Eesti Kirjandusmuuseumi IV korruse seminariruumis ingliskeelne seminar folkloori lühivormidest.
Sõna saab Eesti Kirjandusmuuseumi teadur Saša Babič, kelle ettekanne on teemal "Traditsioonist ja innovatsioonist ehk kuidas väikse kühvliga terve põld üles kaevata' / Tradition and Innovation … or how to take a big bite with a small spoon".
Keel on kultuuri kandja ja varamu; selle abil on võimalik väljendada kõike, mis meeles mõlgub, kasutades kas otseseid väljendeid või metafoore. Mitmesugused väljendid on moodustatud rohkem või vähem fikseeritud vormis ning levinud põlvest põlve – kas samas tähenduses või aja jooksul muutununa. Niisugused folkloori lühivormid on Saša Babič järeldoktoriprojekti “Tradition and Innovation: Short forms of folklore and contemporary cultural Dialogues” teemaks. Seminaril tutvustab ta projekti seniseid tulemusi.
Kõik on oodatud kuulama ja arutlema!
Seminar toimub Haridus- ja Teadusministeeriumi (IUT 22-5) ning Euroopa Regionaalarengu Fondi (Eesti-uuringute Tippkeskus) toel.

Konverents "Noorte hääled 2019" Eesti Rahva Muuseumis ja Eesti Kirjandusmuuseumis

Sellekevadine noorte kultuuri-uurijate konverents „Noorte hääled“ toimub 10. ja 11. aprillil. Esimene päev (10. aprill) leiab aset Eesti Rahva Muuseumis (Muuseumi tee 2, Tartu) ja on pühendatud rahvusvahelistele teemadele. Teine päev (11. aprill) toimub Eesti Kirjandusmuuseumis (Vanemuise 42, Tartu) ja on eestikeelsete ettekannete päralt.
Konverentsi eesmärk on luua võimalus erinevate erialade ja uurimisteemade dialoogiks ning pakkuda ühtlasi avaramat kõlapinda aktuaalsetele ja värsketele uurimisteemadele.
Ettekanded hõlmavad tänapäeva uurimisvaldkondade mitmetahulist spektrit. Konverentsi plenaarettekandes keskendub Eesti Kirjandusmuuseumi teadur ja Ljubljana Ülikooli dotsent Saša Babič eesti ja sloveeni folkloori lühivormidele tänapäevases kultuurikontekstis.
Konverentsi programmi mahub veel fotonäituse avamine ja tudengiühenduse Tartu Nefa Rühm korraldatav õhtune meelelahutus- ja kultuuriprogramm koos viktoriini ja filmivaatamisega.

KAVA
Kolmapäev, 10.04.2019 Eesti Rahva Muuseumis (Muuseumi tee 2, Tartu) Aliise Moora auditooriumis
9.45 Konverentsi avamine
10.00–11.00 Plenaarettekanne (Moderaator: Piret Voolaid)
Saša Babič. Short Forms of Folklore and Contemporary Cultural Dialogues
11.00–11.30 Kohvipaus
11.30–13.30 RITUALS AND PRACTICES / RITUAALID JA KOMBED (Moderaator: Piret Koosa)
Denise McKeown. Cloning Dylan and Reconstructing Social Reality: A Study in Everyday Narratives and Vernacular Language
Irina Siseykina. On the Peculiarities of Translation in the Russian Media
Alexander Suvorov. Sigismund’s Chapel as a Cultural Transfer
Theang Teron. When the Soul Returns to the Ancestors' Village - Themes in Karbi Funeral Song
13.30–14.30 Lõuna
14.30–16.00 COMMUNITIES AND SOCIAL RELATIONS / KOGUKONNAD JA SOTSIAALSED SUHTED (Moderaator: Tenno Teidearu)
Prtavyan Amaliya. The Image of Molokans in Armenia
Makar Tereshin. Life in the Fields of Fall: Cosmic Metal in the Everyday Life of a Remote Village
Toyon Mohammad Abu Sayed. Sustainable Transportation Culture and Social Exclusion: Do Transportation Systems Facilitate Social Exclusion?
16.00–16.30 Kohvipaus
16.30–18.00 IDENTITIES AND SYMBOLS / IDENTITEEDID JA SÜMBOLID (Moderaator: Tatiana Alybina)
Viktoriia Yermolaieva. How to ‘Fake’ Symbols: A Semiotic Approach to the Issue of ‘Authenticity’
Nadzeya Charapan. From Propaganda to Dissidence: Vernacular Culture in the ‘Service’ of Socialism (a Case Study of Lithuanian and Latvian Open-air Museums)
Christiana Holsapple. Conceptualizing Gagauzia as a Borderland
19.00 Sotsiaalne melu ja filmiõhtu koostöös Tartu Nefa Rühmaga (klubi Arhiiv, Vanemuise 19)
Reeli Reinaus. Dokumentaalfilm/ Documentary ‘Paljas Porgand. Life Update’

Neljapäev, 11.04.2019 Eesti Kirjandusmuuseumis (Vanemuise 42, Tartu)
10.00 Konverentsipäeva avamine, tervitussõnad
10.15–11.45 ALTERNATIIVSED IGAPÄEVAPRAKTIKAD/ ALTERNATIVE EVERYDAY PRACTICES (Moderaator: Lona Päll)
Terje Lill. Kurgikasvatus kui vaimne kultuuripärand Eesti-Kasepää eestlaste kogukonnas
Mona Menets. Dumpster diving ehk võitlus toidu raiskamisega
Kaspar Metsar. Haltuura (lisatöö) põhjused ja avaldumine nõukogudeaegse Tallinna Juveelitehase töötajate näitel
11.45–12.00 Kairi Kalmanni ja Külle Kordemetsa fotonäituse "Kulgemised. Omadena metsas" avamine
12.00–12.30 Kohvipaus
12.30–13.30 VERBAALSED PRAKTIKAD/ VERBAL PRACTICES (Moderaator: Ave Goršič)
Airika Harrik. Facebooki grupp KalambuuR kui väikerühm: käitumismustrid ja demograafilised aspektid
Imar Koutchoukali. Eesti laenudest baltisaksa keeles ja nende kultuuriline ning sotsiaalne tähtsus
13.30–14.30 Lõuna
14.30–16.00 PÄRAND UUES KONTEKSTIS/ HERITAGE IN THE NEW CONTEXT (Moderaator: Mari Sarv)
Eliis Vaino. Kunstiga kiusamise vastu“ – haridusprogramm kui muuseumi võimalus panustada kiusuennetusse
Liis Luhamaa. Pärandiloomest rahvarõivastes Lõuna-Läänemaa rahvarõivaseelikute näitel
Jaan Sudak. Hakkame santima! Mardikombestiku hetkeseisust 2018. aasta ankeetküsitluse põhjal
16.00 Konverentsi lõpetamine
Konverentsi korraldamist on toetanud Haridus- ja Teadusministeerium (IUT 22-4) ning Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fondi kaudu (Eesti-uuringute Tippkeskus).
Lisainfo:
Lona Päll, Eesti Kirjandusmuuseum, Eesti Rahvaluule Arhiiv, lona.pall@kirmus.ee; Liisi Jääts, Eesti Rahva Muuseum, liisi.jaats@erm.ee

Eesti-Valgevene ühiskonverents „Миссия выполнима 4: Перспективы изучения фольклора

Neljapäeval, 28. märtsil kl 9.30 toimub Minskis Valgevene Teaduste Akadeemia Kultuuri, Keele ja Kirjanduse Instituudi kunstiteaduste, etnograafia ja folkloori filiaali ja Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakonna ühiskonverents „Миссия выполнима 4: Перспективы изучения фольклора" (Võimalik missioon 4: Folklooriuurimise perspektiivid). Teaduskonverentsi eesmärk on võrrelda valgevene ja eesti folkloorset pärandit ja tagada kahe riigi folkloristika järjepidev piiriülene areng globaalsete muutuste ja väljakutsete kontekstis.
Ettekannetes on tähelepanu all piiblimotiivid loitsudes, folkloorne suhtlus visuaalses linnakeskkonnas Minski juhtumi näitel, puud narratiivides-legendides, kirikuküünla valmistamise kultus valgevene näitel ja seto Peko paralleelidega, krati kujutelmast valgevenelaste ja eestivenelaste traditsioonis, värvisõnad ja -sümbolid eesti mõistatustes, Eesti Kirjandusmuuseumis leiduvate vene folkloori kogujate päevikud. Lisaks on stend- ja videoettekannete paneel, milles keskendutakse eesti varjusurma-juttudele, juttudele peidetud varandustest eesti rahvapärimuses, kirikuõpetajaga seotud naljanditele.
Konverents toimub vene keeles.
Kava
Вступительное слово. – Татяна Володина, Mare Kõiva
Молитва и заговор. Библеиские мотивы и харатеры в заговорах. – Mare Kõiva
Фольклорно-коммуникативные основания визуальной урбанистической среды (кейс «стены Щеткиной» в г. Минске). – Татьяна Мармыш
Hарративы, связанные с деревьями. – Andres Kuperjanov
Типологическое и специфическое в обрядах переноса свечи у белорусов и почитания бога Пеку у сету. – Ирина Смирнова
Представления о летающих змеях в белорусской традиции и фольклоре русских Эстонии. – Елена Боганева
Наименования цветов и цветовые символы в эстонских загадках. – Piret Voolaid
Дневники собирателей русского фольклора в архиве Эстонского Литературного музея. – Николай Антропов
Video- ja stendettekannete paneel
Эстонские предания о мнимой смерти. Некоторые исторические моменты формирования традиции. – Eda Kalmre
Легенды и предания о кладах в эстонском фольклоре и их характерные черты. – Mare Kalda
Клир как объект шуток: сравнительное исследование эстонского и белорусского материала. – Liisi Laineste, Anastasiya Fiadotava, Tõnno Jonuks
Konverentsi koduleht: http://www.folklore.ee/rl/fo/konve/2019/vv/k1/
Konverentsi toetavad Haridus- ja Teadusministeerium (IUT 22-5), Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fondi kaudu (Eesti-uuringute Tippkeskus) ja Eesti Teaduste Akadeemia.

19.-20. märtsil Dr. Mircea Paduraru (Rumeenia) loengud Tartu Ülikoolis

19. märtsil kell 12.15 peab eesti ja võrdleva rahvaluule osakonnas Dr. Mircea Paduraru (Alexandru Ioan Cuza Ülikool, Iasi, Rumeenia) loengu "Romanian Demonology. Concept, Heritage, Opportunities" (Ülikooli 16-215).
20. märtsil kell 16.15 toimub teine loeng "Ethnology and Power in Contemporary Romania" (Ülikooli 16-215).
Kõik on oodatud kuulama!

Presidendi rahvaluule kogumispreemia pälvisid Maie Matvei, Ene Raudkats, Asael Truupõld ja Ergo-Hart Västrik

14. märtsil andis Tartu linnapea Urmas Klaas emakeelepäeva aktusel Eesti Kirjandusmuuseumis üle presidendi rahvaluulepreemiad 2019. Rahvaluulepreemia pälvisid Maie Matvei silmapaistvate kaastööde eest aastatel 2009–2018, Ene Raudkats sisuka koostöö eest aastatel 2002–2018, Asael Truupõld mitmekülgse rahvaluuleainese kogumise eest aastatel 2009–2018 ning Ergo-Hart Västrik läänemeresoome rahvaste pärimuse jäädvustamise ning Tartu ülikooli tudengite juhendamise ja inspireerimise eest aastatel 2009–2018.

Gustav Suitsu luulepreemia ning Eesti Vabariigi Presidendi rahvaluulepreemiate üleandmine Eesti Kirjandusmuuseumis

Emakeelepäeval, 14. märtsil kell 16.00 toimub Eesti Kirjandusmuuseumis (Vanemuise 42, Tartu) aktus, kus Tartu linnapea Urmas Klaas annab üle Gustav Suitsu luulepreemia ning Vabariigi Presidendi 2018. aasta rahvaluulepreemiad.
Enne aktust, kell 14.00, leiab aset Eesti Rahvaluule Arhiivi kaastööliste päev.
Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiivi kogud rikastusid eelmisel aastal mitmekesise ainesega. Käsikirjakogusse, mis kasvas üle 4000 lk, lisandusid näiteks tudengite kalendritähtpäevade teemalised osalusvaatlused. Heli- ja videokogu täienes jõudsalt laste ja noorte tehtud salvestustega kogumisvõistlusele „Püüa vanaema lugu purki“. Vabariigi Presidendi rahvaluulepreemiat antakse välja alates aastast 1935, see taastati 1993. aastal Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu toel ning on riigipea autasu parimatele rahvaluulekogujatele. Gustav Suitsu luulepreemiat antakse välja alates aastast 2004, see määratakse statuudi järgi luuletajale, kes on möödunud aasta jooksul avaldanud vähemalt ühe ajastutundliku, filosoofiliselt sügava ja kunstiliselt kõrgetasemelise luulekogu, mis kannab Gustav Suitsu luulele omaseid väärtusi.
Emakeelepäeval esitletakse ka Ernst Peterson-Särgava raamatu "Ennemuistsed jutud Reinuvader Rebasest" uusväljaannet EKM Teaduskirjastuselt, raamatu on illustreerinud kunstnik Katrin Ehrlich ning redigeerinud Risto Järv.
Päevakava
13.30 Alguskohv
14.00–15.30 ERA kaastööliste päev, juhatab Astrid Tuisk
14.00 EKM Eesti Rahvaluule Arhiivi juhataja Risto Järve tervitus
14.05 Ülevaade kogumisvõistlusest „Minu (vanaema) lugu“ - žürii liige Maarja Hollo. Autasustamine
14.25 Ülevaade kogumisvõistlusest „Minu aed, lilled ja puud“ – žürii liige Anu Korb. Autasustamine
14.40 Kogumisvõistluse "Esemed meie rännakuil" väljakuulutamine – Tiiu Jaago
14.45 ERA kaastööliste tänamine ja sõnavõtud
15.25 Ernst Peterson-Särgava raamatu "Ennemuistsed jutud Reinuvader Rebasest" esitlus
Paus
16.00–17.10 Aktus, juhatab Krista Ojasaar
16.00 Eesti Kirjandusmuuseumi direktori Urmas Sutropi tervitus
16.05 Gustav Suitsu luulepreemia žürii tööst kõneleb žürii liige Asko Tamme
16.20 ERA kaastöölistest ja Vabariigi Presidendi rahvaluulepreemiate laureaatidest kõneleb Astrid Tuisk
16.35 Tartu linnapea Urmas Klaas annab üle Gustav Suitsu luulepreemia ning Vabariigi Presidendi rahvaluulepreemiad
16.50 Musitseerib Argo Vals
17.10 Lõpukohv
Lähem info: Krista Ojasaar, krista.ojasaar@kirmus.ee, tel 58 580 190
Astrid Tuisk, astrid.tuisk@folklore.ee, tel 52 12457
Risto Järv, risto.jarv@folklore.ee, tel 51 904 371
Ürituse toimumist ning kogumisvõistluste auhinnafondi on toetanud: Eesti Kultuurkapital, Tartu Kultuurkapital, Tartu linn, Haridus- ja Teadusministeerium (projektid IUT 22-2, IUT 22-4) ning Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fondi kaudu (Eesti-uuringute Tippkeskus).

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Powered by FreeBSD PostgreSQL Powered Eesti Kultuurkapital

Copyright © 2004-2005 EKM FO