Eesti Rahvaluule

Avaleht | Kontakt | KKK | Otsing | Folklore.ee-st | WebMail | English | Deutsch

Tere tulemast!

Te külastate Eesti folkloristide serverit Haldjas.

Sellest serverist leiate mitmekülgset informatsiooni suulise pärimuse, folkloori ja rahvausundi, Eesti folkloristikaga tegelevate institutsioonide, folkloristide ja nende uurimisprojektide kohta. Samuti saate siit informatsiooni mõnede teiste uurali keelkonna rahvaste pärimuse kohta ja lugeda meie 1996. aastast ilmuvaid ajakirju Mäetagused ja Folklore: An electronic Journal of Folklore.

Suurem osa serveri e-väljaannetest ja andmestikust on eesti keeles. Inglise, saksa ja muudes keeltes on selles serveris esialgu märksa vähem lugeda, kuid selle hulk kasvab kindlasti aja jooksul.

Haldjas on loodud 1995. aastal Eesti Keele Instituudi rahvausundi töörühma poolt. Praegu haldab serverit Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakond.

Meie uudised!

19.-20. märtsil Dr. Mircea Paduraru (Rumeenia) loengud Tartu Ülikoolis

19. märtsil kell 12.15 peab eesti ja võrdleva rahvaluule osakonnas Dr. Mircea Paduraru (Alexandru Ioan Cuza Ülikool, Iasi, Rumeenia) loengu "Romanian Demonology. Concept, Heritage, Opportunities" (Ülikooli 16-215).
20. märtsil kell 16.15 toimub teine loeng "Ethnology and Power in Contemporary Romania" (Ülikooli 16-215).
Kõik on oodatud kuulama!

Presidendi rahvaluule kogumispreemia pälvisid Maie Matvei, Ene Raudkats, Asael Truupõld ja Ergo-Hart Västrik

14. märtsil andis Tartu linnapea Urmas Klaas emakeelepäeva aktusel Eesti Kirjandusmuuseumis üle presidendi rahvaluulepreemiad 2019. Rahvaluulepreemia pälvisid Maie Matvei silmapaistvate kaastööde eest aastatel 2009–2018, Ene Raudkats sisuka koostöö eest aastatel 2002–2018, Asael Truupõld mitmekülgse rahvaluuleainese kogumise eest aastatel 2009–2018 ning Ergo-Hart Västrik läänemeresoome rahvaste pärimuse jäädvustamise ning Tartu ülikooli tudengite juhendamise ja inspireerimise eest aastatel 2009–2018.

Gustav Suitsu luulepreemia ning Eesti Vabariigi Presidendi rahvaluulepreemiate üleandmine Eesti Kirjandusmuuseumis

Emakeelepäeval, 14. märtsil kell 16.00 toimub Eesti Kirjandusmuuseumis (Vanemuise 42, Tartu) aktus, kus Tartu linnapea Urmas Klaas annab üle Gustav Suitsu luulepreemia ning Vabariigi Presidendi 2018. aasta rahvaluulepreemiad.
Enne aktust, kell 14.00, leiab aset Eesti Rahvaluule Arhiivi kaastööliste päev.
Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiivi kogud rikastusid eelmisel aastal mitmekesise ainesega. Käsikirjakogusse, mis kasvas üle 4000 lk, lisandusid näiteks tudengite kalendritähtpäevade teemalised osalusvaatlused. Heli- ja videokogu täienes jõudsalt laste ja noorte tehtud salvestustega kogumisvõistlusele „Püüa vanaema lugu purki“. Vabariigi Presidendi rahvaluulepreemiat antakse välja alates aastast 1935, see taastati 1993. aastal Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu toel ning on riigipea autasu parimatele rahvaluulekogujatele. Gustav Suitsu luulepreemiat antakse välja alates aastast 2004, see määratakse statuudi järgi luuletajale, kes on möödunud aasta jooksul avaldanud vähemalt ühe ajastutundliku, filosoofiliselt sügava ja kunstiliselt kõrgetasemelise luulekogu, mis kannab Gustav Suitsu luulele omaseid väärtusi.
Emakeelepäeval esitletakse ka Ernst Peterson-Särgava raamatu "Ennemuistsed jutud Reinuvader Rebasest" uusväljaannet EKM Teaduskirjastuselt, raamatu on illustreerinud kunstnik Katrin Ehrlich ning redigeerinud Risto Järv.
Päevakava
13.30 Alguskohv
14.00–15.30 ERA kaastööliste päev, juhatab Astrid Tuisk
14.00 EKM Eesti Rahvaluule Arhiivi juhataja Risto Järve tervitus
14.05 Ülevaade kogumisvõistlusest „Minu (vanaema) lugu“ - žürii liige Maarja Hollo. Autasustamine
14.25 Ülevaade kogumisvõistlusest „Minu aed, lilled ja puud“ – žürii liige Anu Korb. Autasustamine
14.40 Kogumisvõistluse "Esemed meie rännakuil" väljakuulutamine – Tiiu Jaago
14.45 ERA kaastööliste tänamine ja sõnavõtud
15.25 Ernst Peterson-Särgava raamatu "Ennemuistsed jutud Reinuvader Rebasest" esitlus
Paus
16.00–17.10 Aktus, juhatab Krista Ojasaar
16.00 Eesti Kirjandusmuuseumi direktori Urmas Sutropi tervitus
16.05 Gustav Suitsu luulepreemia žürii tööst kõneleb žürii liige Asko Tamme
16.20 ERA kaastöölistest ja Vabariigi Presidendi rahvaluulepreemiate laureaatidest kõneleb Astrid Tuisk
16.35 Tartu linnapea Urmas Klaas annab üle Gustav Suitsu luulepreemia ning Vabariigi Presidendi rahvaluulepreemiad
16.50 Musitseerib Argo Vals
17.10 Lõpukohv
Lähem info: Krista Ojasaar, krista.ojasaar@kirmus.ee, tel 58 580 190
Astrid Tuisk, astrid.tuisk@folklore.ee, tel 52 12457
Risto Järv, risto.jarv@folklore.ee, tel 51 904 371
Ürituse toimumist ning kogumisvõistluste auhinnafondi on toetanud: Eesti Kultuurkapital, Tartu Kultuurkapital, Tartu linn, Haridus- ja Teadusministeerium (projektid IUT 22-2, IUT 22-4) ning Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fondi kaudu (Eesti-uuringute Tippkeskus).

Eesti Kirjandusmuuseumi talvekonverents "Piiritu muinasjutumaailm" 6.-7. märtsil

6.–7. märtsil korraldab Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiiv Põlvamaal Cantervilla lossis folkloristide 14. talvekonverentsi „Piiritu muinasjutumaailm“.
Tavakasutuses tähendab muinasjutt imepärast või väljamõeldud lugu. Fiktsionaalset maailma kujutav muinasjutt peegeldab ühiskonda ja kultuuri laiemalt, ületades nii ajalisi, keelelisi kui geograafilisi piire. Muinasjutud on liikunud müütiliselt tunnetuselt meelelahutuse suunas ning kandunud teistesse meedia- ja kunstiliikidesse – neid on jutustatud, publitseeritud, joonistatud, etendatud, filmitud jne. Muinasjuttude retseptsioon tänapäeval võib olla ka kriitiline – juttudes esinevate soorollide või vägivaldsete stseenide puhul on nii mõnigi uurija taotlenud traditsiooniliste muinasjuttude ümberkirjutamist.
Konverentsil kõneleb üle kahekümne ettekandja peamiselt Tartu ja Tallinna Ülikoolist ning Eesti Kirjandusmuuseumist, samuti Soomest Turu ülikoolist. Ettekanded käsitlevad muinasjutte kirjanduses ja teatrilaval, nende analüüsi õigusteaduslikust ja psühhoanalüütilisest vaatevinklist, seotust elulugudega, kokkupuuteid teiste žanridega jpm.
Konverentsi kava ja teesid on kättesaadavad veebilehelt http://folklore.ee/era/tk2019.
Konverentsi ühe korraldaja, Eesti Rahvaluule Arhiivi juhataja Risto Järve sõnul tähistatakse konverentsiga Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiivi / Tartu Ülikooli eesti ja võrdleva rahvaluule osakonna muinasjuttude töörühma 20. tegevusaastat. Töörühm on seni avaldanud kaks eesti imemuinasjuttude akadeemilise väljaande köidet ning erinevaid muinasjutuväljaandeid: kommenteeritud muinasjuturaamatuid, väljaandeid CD-l, DVD-l ja veebiväljaandeid, lastele mõeldud muinasjutukaarte. Samuti on korraldatud juba 10 aastat Eestimaa eri paikades laiemale publikule suunatud muinasjutuseminare.
6. märtsi õhtul kell 20 esitletakse konverentsil EKM Teaduskirjastuse värskeid väljaandeid – Eda Kalmre koostatud välitööalaste artiklite kogumikku „Pildi sisse minek“ ning Ernst Peterson-Särgava lasteraamatu „Ennemuistsed jutud Reinuvader Rebasest“ uustrükki. Kogumikus „Pildi sisse minek“ on seitse välitöid käsitlevat artiklit erinevatelt autoritelt (vt (http://www.folklore.ee/rl/pubte/ee/cf/pildisisse). Kunstnik Katrin Ehrlichi illustreeritud raamat „Ennemuistsed jutud Reinuvader Rebasest“ lähtub väljaande esimestest trükkidest, nende toel on raamatusse taas tagasi toodud episoodid ning väljendid, mida nõukogude ajal polnud võimalik avaldada (vt http://www.folklore.ee/kirjastus/?raamat=100).
Konverentsi toimumist toetavad Haridus- ja Teadusministeerium (IUT 22-4) ning Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu fondi kaudu (Eesti-uuringute Tippkeskus).
Lähem info: Risto Järv risto.jarv@folklore.ee, tel 51 904 371; Kärri Toomeos-Orglaan karri.toomeos-orglaan@folklore.ee, tel 55 571 447.

Gustav Suitsu luulepreemia ning Eesti Vabariigi Presidendi rahvaluulepreemiate üleandmine

Neljapäeval, 14. märtsil kell 16.00 toimub Eesti Kirjandusmuuseumis (Vanemuise 42, Tartu) pidulik aktus, kus Tartu linnapea Urmas Klaas annab üle Gustav Suitsu luulepreemia ning Vabariigi Presidendi 2018. aasta rahvaluulepreemiad.
Tervituseks võtab sõna Eesti Kirjandusmuuseumi direktor Urmas Sutrop, luulepreemiale kandideerinutest ja laureaadi luulest teeb ülevaate žürii esimees Mart Velsker ning rahvaluulepreemiate laureaatidest Astrid Tuisk. Musitseerib Argo Vals.
Enne aktust, kell 14.00, leiab aset rahvaluule arhiivi kaastööliste päev.
Lähem info: Krista Ojasaar, krista.ojasaar@kirmus.ee; Risto Järv, risto.jarv@folklore.ee

Bakalaureusetöö kaitsmine Tartu Ülikooli eesti ja võrdleva rahvaluule osakonnas 25. veebruaril

Esmaspäeval, 25. veebruaril kl 13.00 toimub Tartu Ülikooli eesti ja võrdleva rahvaluule osakonnas (Ülikooli 16-215) bakalaureusetöö kaitsmine.
Kaitsmisele tuleb Meeri Otti lõputöö "Muinasjutu "Kaunitar ja koletis" ekraniseeringud: Disney animafilmi ja mängufilmi võrdlus soolisest vaatepunktist".
Juhendaja: vanemteadur Elo-Hanna Seljamaa
Oponent: Liis-Marii Roosnupp
Olete oodatud kuulama!
Info: Liilia Laaneman, liilia.laaneman@ut.ee

Folklorist Mare Kõiva 65. sünnipäevale pühendatud konverentsil analüüsitakse teemasid nõiakunstist spordihuumorini

Mare Kõiva on eesti rahvaluulet kogunud, uurinud ja populariseerinud üle 35 aasta, ta on folkloristika tulihingeline arendaja, julge eksperimenteerija, uute suundade käivitaja ning väga paljude loominguliste ideede algataja. Ta on uurinud nõidussõnu, rahvaarstide traditsiooni, folkloorseid hirmu- ja õudusjutte, rahvaastronoomiat, kalendrikombeid, Interneti-pärimust, patsiendinarratiive, eestlaste etnilisi stereotüüpe, lemmikloomadega seotud traditsiooni jpm.
Neljapäeval, 28. veebruaril 2019. aastal toimub Tartus, Eesti Kirjandusmuuseumi saalis rahvausundile ja juttudele pühendatud konverents „Kultuuri usundilised ja narratiivsed aspektid“, millega tähistatakse eesti folkloristi ja rahvausundi uurija, Eesti Kirjandusmuuseumi juhtivteaduri ja Eesti-uuringute Tippkeskuse juhi Mare Kõiva 65. sünnipäeva. Konverentsi ettekanded tõukuvad juubilari laialdastest uurimisteemadest, pakkudes sissevaateid erinevate, nii väike- kui suurrahvaste keeltesse, kultuuridesse ja pärimusvormidesse.
Kava
12.00–12.30 Urmas Sutrop: Jääst ja lumest
12.30–13.00 Renate Pajusalu: Üksainus narratiivis
13.00–13.30 Kalle Voolaid, Piret Voolaid: Cristiano Ronaldo on mees, kelle peatab ainult peegel: Spordireporterite ütlused rahvahuumori alaliigina
13.30–14.00 Irina Belobrovtseva: Ühest õnneks ebaõnnestunud plaanist ja ühest laialt tuntud müüdist
14.00–14.30 Kohvipaus
14.30–15.00 Ülo Valk: Lõppematu nõiakunst: maagiliste teadmiste edasiandmisest tänapäeva Indias
15.00–15.30 Aimar Ventsel: Dolgaani keelest ja meelest 15 aasta möödudes
15.30–16.00 Nikolai Anisimov, Eva Toulouze: Udmurdi vaimne kultuur 21. sajandil: välitööde tähelepanekuid
16.00–16.30 Aado Lintrop: Ühest mansi loitsust
16.30 Muusikaline üllatus: Folkrokk-ansambel Must Bass Läks Üle Tee
17.00 Artiklikogumiku “Yearbook of Balkan and Baltic Studies” I-II (toimetajad Ekaterina Anastasova, Mare Kõiva, Žilvytis Šaknys; ELM Scholarly Press 2018–2019) esitlus
17.10 Õnnesoovid
Konverentsi koduleht: http://www.folklore.ee/rl/fo/konve/2019/mare/
Konverentsi korraldavad Akadeemiline Rahvaluule Selts, Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakond, Eesti uuringute Tippkeskus. Konverentsi toetavad Haridus- ja Teadusministeerium (IUT 22-5) ning Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fondi kaudu (Eesti-uuringute Tippkeskus).
Info: Reet Hiiemäe, reet.hiiemae@folklore.ee; Kärri Toomeos-Orglaan, karri.toomeos-orglaan@folklore.ee; Anne Ostrak, anne.ostrak@folklore.ee; Piret Voolaid, piret.voolaid@folklore.ee

Lasteaiaõpetajate eesti keele õppeseminar "Keel ja keskkond" 19. veebruaril Narva-Jõesuus

19. veebruaril 2019. aastal toimub Narva-Jõesuus (Meresuu Spa & Hotel) lasteaiaõpetajate eesti keele õppeseminar "Üle metsa, vurr! Keel ja keskkond".
Seminari eesmärk on tutvustada lasteaiaõpetajatele võimalusi emakeelepõhiste kultuuriväärtuste kujundamisel. Seminari keskmes on eesti keel, loodus ja keskkond, mida mõistame väga laialt. Kõneks tulevad keele ja loodusega seotud väljendusviisid meie kultuuripärandis ja lastefolklooris.
Ettekannetes on tähelepanu all keelemängud, mis aitavad kaasa (ema)keele tõhusamale omandamisele, suhtlemisele ja eneseväljendamisele. Töötubades tutvustatakse praktilisi väljundeid ja õpitakse/mängitakse mänge, mille eesmärk on omandada teadmisi selle kohta, kuidas rikastada lapse sõnavara ja mõttemaailma, ühtlasi edendada eesti keele õpetamist.
Kava
10.30 Registreerimine, tervituskohv
11.00 Avamine, tervitussõnad
Haridus- ja teadusministeeriumi üldharidusosakonna peaekspert Tiina Peterson
Eesti Kirjandusmuuseumi direktor Urmas Sutrop
Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu tervitus: Narva-Jõesuu linnavolikogu esimees Veikko Luhalaid
11.15 Ilmar Tomusk (Keeleinspektsioon): Kuidas lastekirjandusega lapse keelt ja mõtlemist arendada?
11.45 Tiiu Jaago (Tartu Ülikool): Loodus regilaulus: Ma laulan mere maaksi
12.15 Piret Voolaid (Eesti Kirjandusmuuseum): Kõik maailm ehib - loodus eesti mõistatustes
12.45 Astrid Tuisk (Eesti Kirjandusmuuseum): Looduslike vahenditega mängimine
13.15–14.15 Lõuna
14.15–15.30 Praktilised töötoad (kahes paralleelses rühmas)
Virve Tuubel (Eesti Rahva Muuseum): Mis keeles, see meeles
Janika Oras (Eesti Kirjandusmuuseum): Loodus, laul ja mäng (ringmängude õpituba)
15.30–16.00 Kolleegilt kolleegile
16.00 – 16.15 Kohvipaus
16.15 – 16.30 Seminari lõpetamine, tunnistuste kätteandmine
Õppeseminari korraldavad Haridus- ja Teadusministeerium, Eesti Kirjandusmuuseum, Eesti Rahva Muuseum, Eesti-uuringute Tippkeskus, Toila Lasteaed Naerumeri.
Seminari toetavad Haridus- ja Teadusministeerium ja Euroopa Regionaalarengu Fond (Eesti-uuringute Tippkeskus).
Info: Leena Tukkia, naerumeri@lasteaed.eu; Tiina Peterson, Tiina.Peterson@hm.ee; Piret Voolaid, piret@folklore.ee

Dr Lidia Guzy loengud 14.-15. veebruaril Tartu Ülikoolis

Dr Lidia Guzy (Corki Ülikooli Kolledž, Iirimaa) peab külalisloengu pealkirjaga "Sustainable documentation and the ethnographer's involvement as empowerment: examples from western Odisha, India". Loeng toimub 14. veebruaril kell 16.15 eesti ja võrdleva rahvaluule osakonnas (Ülikooli 16-212).
15. veebruaril, kell 12.15 annab Dr Lidia Guzy teise loengu „Landscape as resistance - The Gandamardhan Mountains of the Bora Sambar Region, India“. Loeng toimub eesti ja võrdleva rahvaluule osakonnas (Ülikooli 16-214).
Kõik on oodatud kuulama!
Info: Prof Ülo Valk, eesti ja võrdleva rahvaluule osakond, ulo.valk@ut.ee, 737 5310.

Akadeemilise Rahvaluule Seltsi kõnekoosolek 31. jaanuaril Eesti Kirjandusmuuseumis

Neljapäeval, 31. jaanuaril kell 16.15 toimub Tartus Eesti Kirjandusmuuseumi saalis (Vanemuise 42) Akadeemilise Rahvaluule Seltsi kõnekoosolek.
Kõnekoosolek on pühendatud eeposte uurijale ja tõlkijale August Annistile, kelle sünnist möödus 28. jaanuaril 120 aastat.
Arheoloog Heiki Valk peab ettekande teemal "Peko - viimased kohtumised".
Esitlemisele tuleb vepsa eepos „Virantanaz“, mille autoriks on vepsa keeleteadlane Nina Zaitseva. Eeposest räägib lähemalt teose tõlkija folklorist Madis Arukask.
Olete oodatud kuulama!
Info: Kärri Toomeos-Orglaan (karri.toomeos-orglaan@folklore.ee)

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Powered by FreeBSD PostgreSQL Powered Eesti Kultuurkapital

Copyright © 2004-2005 EKM FO