Eesti Rahvaluule

Avaleht | Kontakt | KKK | Otsing | Folklore.ee-st | WebMail | English | Deutsch

Tere tulemast!

Te külastate Eesti folkloristide serverit Haldjas.

Sellest serverist leiate mitmekülgset informatsiooni suulise pärimuse, folkloori ja rahvausundi, Eesti folkloristikaga tegelevate institutsioonide, folkloristide ja nende uurimisprojektide kohta. Samuti saate siit informatsiooni mõnede teiste uurali keelkonna rahvaste pärimuse kohta ja lugeda meie 1996. aastast ilmuvaid ajakirju Mäetagused ja Folklore: An electronic Journal of Folklore.

Suurem osa serveri e-väljaannetest ja andmestikust on eesti keeles. Inglise, saksa ja muudes keeltes on selles serveris esialgu märksa vähem lugeda, kuid selle hulk kasvab kindlasti aja jooksul.

Haldjas on loodud 1995. aastal Eesti Keele Instituudi rahvausundi töörühma poolt. Praegu haldab serverit Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakond.

Meie uudised!

Akadeemilise Rahvaluule Seltsi kõnekoosolek

Neljapäeval, 22. märtsil kell 16.15 toimub Eesti Kirjandusmuuseumi saalis (Vanemuise 42) Akadeemilise Rahvaluule Seltsi kõnekoosolek.
Koosolekul peab ettekande Leeni Langebraun teemal "Esimeste Kaukaasiasse välja rännanud eesti talupoegade käekäik Vene keisririigi arhiividokumentides".
Leeni Langebraun on Abhaasiast, Sulevi külast pärit Kaukaasia eestlane. Ta on õppinud Tartu Ülikoolis füüsikat ja tänaseks töötanud üle 20 aasta infotehtnoloogia alal, millest kaheksa aastat Rahvusarhiivis. Muuhulgas on ettekandja uurinud Kaukaasia eestlaste ajalugu, selleks on ta külastanud arhiive Stavropolis, Krasnodaris, Samaras, Tbilisis ja uurinud dokumente erinevates Eesti arhiivides.
Olete oodatud kuulama!
NB! Saalis avatud näituse tõttu palume saali siseneda vahetusjalatsites, kasutada võib ka kohapeal olevaid susse.
Info: Kärri Toomeos-Orglaan, karri@folklore.ee

Õpetajate koolituspäev koolipärimusest

13. märtsil toimub Eesti Kirjandusmuuseumi (Vanemuise 42) saalis seoses kogumisaktsiooniga „Koolipärimus 2018“ koolituspäev „Tapjaklounid, kaitseinglid ja Youtuber'id: Koolipärimus 2018“.
Koolituspäeva sihtrühm on õpetajad, kuid kuulama on oodatud ka teised huvilised.
24. veebruarist kuni 24. maini 2018 kestab üle-eestiline laste- ja noortepärimuse kogumisaktsioon „Koolipärimus 2018“. Projekti ja sellega seotud koolitusseminari eesmärk on juhtida tähelepanu õpilaspärimuse rolli olulisusele Eesti ja laiemalt Euroopa kultuuris. Soovime osutada, et pärimus on elav, dünaamiline ja väärtuslik osa meie kultuurist, millel on oma koht meie elus ja identiteedis ka tulevikus. Koolitusseminaris avatakse tänapäeva õpilaspärimuse iseloomulikke tahke ja arutletakse, kuidas oleks seda kõige otstarbekam talletada.
KAVA
10.45 Saabumine, tervituskohv (snäkkidega varustab Maris Gilden)
11.00 Avasõnad
11.15 Kadri Soo. Eesti õpilaste subjektiivne heaolu: ülevaade uuringutulemustest
12.00 Reet Hiiemäe. Õpilaste hirmud ja kaitsemehhanismid tänapäeva pärimuse vaatevinklist
12.30 Mare Kõiva. Mis keeles me räägime loomadega? Lemmikloomanimed ja -pärimus
13.00 Astrid Tuisk. Õpilaste mängud muutuste tuules
13.30-14.15 Lõuna
14.15 Piret Voolaid. "Me saame igas tunnis natuke nalja": naljapärimuse teekond kooliruumist andmebaasi
14.45 Mare Kalda. Meemid ja muu internetifolkloor
15.15 Ümarlaud kogemustest koolipärimuse kogumisel: teemad, meetodid, eetika
16.00-17.00 Ringkäik Eesti Kirjandusmuuseumis, arhiivide tutvustamine
Seminari korraldab Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakond / Eesti-uuringute Tippkeskus. Projekti toetavad Hasartmängumaksu Nõukogu ja Euroopa kultuuripärandiaasta.
Lisainfo: Reet Hiiemäe, reet@folklore.ee www.folklore.ee/kp

Balkan and Balticum. Current Studies in the Postsocialist Space - Sator 18 veebis

Balkan and Balticum. Current Studies in the Postsocialist Space. sari "Sator" 18; Ekaterina Anastasova ja Mare Kõiva (toim.)
Interdistsiplinaarne kogumik keskendub kultuurilistele ja religioossetele protsessidele Eesti ja Bulgaaria näitel. Vaatluse all on vähemused ja väikesed kogukonnad oma identiteedi loomise ja rände mustritega, sakraalsed paigad ja religioossuse vormid, aga ka tänased linlaste harrastused.
Kogumik valmis Bulgaaria ja Eesti Teaduste Akadeemia bilateraalse projekti "Balkan and Baltic Holiness – Modern Religiosity and National Identity" raames ning Bulgaaria Etnoloogia- ja Folkloori Uuringute Instituudi koos Etnograafia Muuseumiga ja Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakonna koostööna.
Raamatu kirjastas EKM Teaduskirjastus ja "Sator" 18 on saadaval trükisena ja loetav aadressil: http://www.folklore.ee/rl/pubte/ee/sator/sator18/
Mitmekeelne aastaraamat "Sator" ilmub alates 1996.
Lisainfo: Mare Kõiva, Sator 18 kaastoimetaja, Eesti Kirjandusmuuseum

Incantatio 6

Incantatio 6. James Kapalo ja Jenny Butleri koostatud "Incantatio" kuuendast numbrist leiate valiku artikleid, mis jätkavad Corkis 2016. aastal toimunud ja järjekorras üheksandal ISFNRi "Loitsude, loitsimise ja loitsijate" uurimisrühma konverentsil alustatud dialooge. Artiklid tutvustavad innovatsioone mitmetest vaatenurkadest: ajalooline muutus ja modernsuse mõju (Dillinger, Radchenko); teoreetilised ja metodoloogilised uuendused digitaal- ja virtuaalmaailmas (Ilyefalvi, Sawden), kuidas loitse ja loitsijaid on kajastatud erinevatel ajastutel (Milne, Tausiet, Leitão). Ajakirija koostab ISFNRi töörühm "Loitsud, loitsimine ja loitsijad", "Incantatiot" kirjastab EKM Teaduskirjastus ja see on loetav aadressil: http://www.folklore.ee/incantatio/Incantatio2017_6.pdf

Folkloristide 13. talvekonverentsi „Kas sugu loeb?“ Nelijärvel

8.–9. märtsil korraldab Tartu ülikooli eesti ja võrdleva rahvaluule osakond koostöös kultuuriteaduste ja kunstide doktorikooliga Nelijärve puhkekeskuses rahvusvahelise folkloristide 13. talvekonverentsi „Kas sugu loeb?“. Konverents võtab kõne alla teemad, mis seostuvad maailmas viimasel ajal palju arutelusid ja vaidlusigi tekitanud sootemaatikaga.
Konverentsi kava ja teesid on kättesaadavad aadressil https://www.flku.ut.ee/et/folk/talvekonverents-2018.
Lisainfo: Merili Metsvahi, TÜ eesti ja võrdleva rahvaluule vanemteadur, merili.metsvahi@ut.ee

6. märtsi teisipäevaseminar koolipärimuse teemadel

Teisipäeval, 6. märtsil kell 12.00 kutsub Eesti-uuringute Tippkeskuse nüüdiskultuuri töörühma juht Saša Babič kõiki arutlema koolipärimuse kogumise üle.
Oma vahetuid kogemusi kolme ruumi põhjal jagavad Reet Hiiemäe (kogumine Eesti koolides), Saša Babič (kogumine Sloveenia koolides), Liisi Laineste (kogumine Internetis).
Seminar toimub Eesti Kirjandusmuuseumi IV korruse seminariruumis.
Seminari toetavad Euroopa Regionaalarengu Fond (Eesti- uuringute Tippkeskus), projektid IUT 22-5, MOBJD33.

Valminud on veebiväljaanne „Saaremaa laule ja lugusid“

Reedel, 2. märtsil esitletakse Saaremaal Kuressaare Kultuurikeskuses (Tallinna tn 6) kell 20 algaval ansambli Trad.Attack! kontserdil Eesti Kirjandusmuuseumi veebiväljaannet „Saaremaa laule ja lugusid“.

Ingrid Rüütli koostatud kogumiku aluseks on 2014. aastal ilmunud väljaanne „Saaremaa rahvamuusikat ja kombeid“, mis koosneb CD-st, DVD-st ja tekstivihikust ning annab ülevaate saarlaste 20. sajandi alguse lauluvarast. DVD-l näeme katkeid 1961. a. filmitud kohtumistest kohalike laulutegijate, lauljate ja pillimeestega, näiteid seltskonnatantsude kohalikest variantidest, näärikombeid, Mustjala pulmakombeid. 2015. aastal ilmunud Ingrid Rüütli raamatus „Saaremaa laule ja lugusid“ on tutvustatud lähemalt Saaremaa laulutraditsiooni, laulikuid ning laulmisolukordi.

Veebiväljaanne ühendab plaadikogumiku ja raamatu materjali. Plaadikogumikus ilmunud helisalvestustele on lisatud raamatus avaldatud laulutekstid ja viiside noodistused. Laulude ja pillilugude esitajaid ning kommete tutvustajaid on veebiväljaandes iseloomustatud tsitaatidega raamatu sissejuhatusest ning Ottilie Kõiva ja Ingrid Rüütli ekspeditsioonipäevikutest.

Veebikogumiku väljaandmine sai alguse ansambli Trad.Attack! soovist toetada Eesti Rahvaluule Arhiivi tegevust. Sarja „Helisalvestusi Eesti Rahvaluule Arhiivist“ peatoimetaja, Eesti Kirjandusmuuseumi vanemteaduri Janika Orase sõnutsi väärtustab tuntud pärimusmuusikute toetus, samuti nende muusika, mis annab arhiivijäädvustustele uue elu, kõigi pärimuse tundjate ja kogujate, aga ka pärimusekogude hoidjate ja vahendajate pühendunud tööd. Lisaks muusikutele on veebikogumiku ettevalmistamist toetanud Eesti Kultuurkapital, Haridus- ja Teadusministeerium (projekt IUT22-4) ja Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fondi kaudu (Eesti-Uuringute Tippkeskus).

Väljaande toimetasid Janika Oras ja Kadi Sarv, tekstid tõlkisid inglise keelde Inna Feldbach ja Olga Ivaškevitš, fotosid valis Aivo Põlluäär, veebilahenduse tegi firma Lorem Ipsum ja projekti juhtis Risto Järv.

Veebiväljaande aadress on https://www.folklore.ee/pubte/eraamat/saaremaa. Ühtlasi on nüüdsest elektrooniliselt kättesaadav ka raamat „Saaremaa laule ja lugusid“, mille leiab aadressilt http://www.folklore.ee/era/pub/saaremaa.pdf. Väljaanded on kirjastanud EKM Teaduskirjastus.

Lähem info: Janika Oras, janika.oras@folklore.ee, tel 58 116 793, Risto Järv risto.jarv@folklore.ee, tel 51 904 371.

Algas üle-eestiline kogumisvõistlus „Püüa vanaema lugu purki“

Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiiv kuulutas välja kogumisvõistluse „Püüa vanaema lugu purki!“, mille eesmärk on salvestada igalt Eesti vanema põlvkonna inimeselt vähemalt üks tema jaoks tõeliselt oluline lugu või laul. See võib olla lugu, mis on juhtunud jutustaja endaga, ere mälestus, kelleltki teiselt kuuldud lugu, mis on jutustajat läbi elu saatnud, või hoopis õpetlik juhtum, mis on pannud kaasa mõtlema.
Noortele suunatud kogumisaktsiooni ühe initsiaatori, Eesti Rahvaluule Arhiivi vanemteaduri Mari Sarve sõnul on kampaania eesmärk lisaks lugude talletamisele tekitada tavapärasest veidi erinev koostööhetk eri põlvkondade vahel, luua (üksteise)mõistmist. Noortele annab kogumisaktsioon aga võimaluse kehastuda youtuber’iks ja anda nii oma panus meie kultuuri järjepidevusse.
Jakob Hurda „hullust ideest“, üleskutsest koguda kokku eesti rahvapärimus, mis pani aluse meie hiiglaslikele rahvaluulekogudele, möödus äsja 130 aastat. 2018. aasta kogumisaktsioon kordab Hurda-aegset ettevõtmist uues vormis – igaühe kodus elav pärimuskultuur püütakse tuua tänapäeva noorteni.
Osalema on oodatud koolinoored ja tudengid, aga ka teised, kes vanema põlvkonna sõnumi tulevikku talletamist vajalikuks peavad. Parimaid kogujaid eri vanuseastmetes premeeritakse auhindadega.
Nutiseadmesõbralik koduleht, mis juhib noort läbi kogumistöö etappide, asub veebiaadressil http://kratt.folklore.ee/vanaema/.
Kogumisvõistlus kuulub Euroopa kultuuripärandiaasta 2018. sündmuste sekka Eestis. Euroopa kultuuripärandiaasta mõte on innustada inimesi väärtustama nii vaimset, digitaalset kui ka ainelist pärandit ja innustada pärandit edasi kandma. Vaata täiendavat teavet: www.parandiaasta.ee.

Presidendi rahvaluule kogumispreemia pälvisid Vaike Hang, Urve Buschmann, Ene-Lukka Jegikjan ning Rasmus Kask

26. veebruaril andis president Kersti Kaljulaid Eesti Kirjandusmuuseumis kätte rahvaluulepreemiad. Preemiad pälvisid Vaike Hang järjepideva asjatundliku kogumistöö eest aastatel 1981–2017, Urve Buschmann sisukate kaastööde eest aastatel 2002–2017, Ene Lukka-Jegikjan TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia tudengite ja teiste kursustest osavõtjate kogumistöö juhendamise ning mahuka folkloorikogu üleandmise eest ning Rasmus Kask tulemusliku pärimuskogumise algatamise ja läbiviimise eest Soomaa rahvuspargis 2017. aastal.

Eesti Vabariigi 100. aastapäeval algab üle-eestiline kogumisaktsioon „Koolipärimus 2018“

Eesti Vabariigi aastapäeval, 24. veebruaril 2018 algab kogumisaktsioon „Koolipärimus 2018“, mille eesmärk on jäädvustada Eesti õpilaste maailm sellisena, nagu see just praegusel hetkel on. Osalema kutsutakse 4.–12. klasside õpilasi üle Eesti, samuti kutsekoolide õpilasi. Küsitluskava saab täita nii eesti kui vene keeles kuni 24. maini.
„Ülevaade ühe noorte põlvkonna pärimusest võimaldab jälgida ja uurida ühiskonnas praegu toimuvaid protsesse, mõista paremini õpilaste elus aktuaalseid hirme, uskumusi ja unistusi,“ ütles „Koolipärimus 2018“ projektijuht Reet Hiiemäe. „Korraldajad soovivad aktsiooniga näidata, et õpilaspärimus on elav ja ehe osa eesti kultuurist, millel on oma koht siinses elus ja identiteedis ka tulevikus.“
Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakonna eestvõtmisel toimuva projekti patroon on kirjanik Mika Keränen ja „Koolipärimus 2018“ valiti üheks Euroopa kultuuripärandiaasta sündmuseks. Kogumisaktsiooni põhifaasi valmistas ette detsembris toimunud pilootfaas, mille käigus laekus umbes 300 täidetud küsitlusankeeti. Juba enne põhifaasi ametlikku algust on õpilased jõudnud täita veel 200 uut ankeeti.
Parimatele õpilastele ja õpetajatele on ette nähtud mitmesugused auhinnad. Kogumisaktsiooni koduleht koos osalemisjuhiste ja küsitluskavaga asub veebiaadressil: http://folklore.ee/kp
Projekti läbiviimist on toetanud Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond Eesti-uuringute Tippkeskuse kaudu, Hasartmängumaksu Nõukogu, Euroopa kultuuripärandiaasta, samuti on õla alla pannud Rahvusooper Estonia, teater Vanemuine, Apollo, Eesti Meremuuseum, Lennusadam, Viiking Spaa Hotell, Estonia Spa ja Megazone.
Euroopa kultuuripärandiaasta mõte on innustada inimesi väärtustama nii vaimset, digitaalset kui ka ainelist pärandit ja innustada pärandit edasi kandma. Vaata täiendavat teavet: www.parandiaasta.ee.
Info: Reet Hiiemäe, „Koolipärimus 2018“ projektijuht, kp@folklore.ee

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Powered by FreeBSD PostgreSQL Powered Eesti Kultuurkapital

Copyright © 2004-2005 EKM FO