Noorte folkloristide ja etnoloogide konverents


Konverents „Noorte hääled 2018“

Traditsiooniline noorte humanitaaride konverents „Noorte hääled“ toimub sel aastal 23. ja 24. aprillil. Esimene päev (23. aprill) toimub Eesti Kirjandusmuuseumis (Vanemuise 42, Tartu) ja on pühendatud rahvusvahelistele teemadele. Teine päev (24. aprill) Eesti Rahva Muuseumis (Muuseumi tee 2, Tartu) on eestikeelsete ettekannete päralt.

Konverentsi eesmärk on luua võimalus erinevate erialade ja uurimisteemade dialoogiks ning pakkuda ühtlasi avaramat kõlapinda aktuaalsetele ja värsketele uurimisteemadele. Ettekanded hõlmavad mitmetahulist spektrit kaasaja uurimisvaldkondadest. Konverentsi plenaarettekandes keskendub professor María Inés Palleiro Buenos Airese ülikoolist, Argentiina linnalegendidele.

Konverentsi programmi mahuvad ka raamatututvustus, ühine filmi vaatamine ja Eesti Kirjandusmuuseumi ning Eesti Rahva Muuseumi noortele suunatud kogumisprojektide tutvustused, samuti ohtralt sotsiaalset melu.
Põhjalikumat tutvustust ja jooksvat informatsiooni võib vaadata konverentsi Facebookilehelt: https://www.facebook.com/events/336345756878472

Lisainfo:
Lona Päll, Eesti Kirjandusmuuseum, Eesti Rahvaluule Arhiiv, Lona.Pall[ätt]kirmus.ee
Liisi Jääts, Eesti Rahva Muuseum, Marleen.Metslaid[ätt]erm.ee

KAVA ja TEESID

17.04.2018

Konverents „Noorte hääled” pakub Sulle, noor teadlane, kõlapinda ja vastukaja!

Traditsioonilisest igakevadisest noorteadlaste konverentsist on oodatud osa võtma kõik kultuuri- ja sotsiaalteaduste ning nende rakenduslike erialade tudengid üle Eesti, kes uurivad pärimuslikke nähtusi ja protsesse kultuurilisest, sotsiaalsest, digitaalsest või pärandipoliitilisest aspektist. Konverents toimub 24. aprillil Eesti Kirjandusmuuseumis (Vanemuise 42, Tartu).

Oma valdkonna aktuaalseid probleeme ja suundumusi käsitlevate ettekannete pikkuseks on 20 minutit, lisaks 10 minutit küsimusteks ja aruteluks. Esineda võib ka stendiettekandega. Ootame nii traditsioonilisi akadeemilisi ettekandeid kui ka eksperimentaalsemaid või uuenduslikel digitaalsetel lahedustel põhinevaid esinemisi. Ettekanded võivad olla nii eesti kui inglise keeles. Konverents annab võimaluse valmis uurimuste ja ka alles algusjärgus olevate teadustööde tutvustamiseks ja neile tagasiside saamiseks. Valitud ettekannete põhjal on hiljem võimalik kirjutada artikkel mõnda Eesti Rahva Muuseumi või Eesti Kirjandusmuuseumi akadeemilisse väljaandesse. Osaleda soovijatel palume saata korraldajatele elektroonilisel teel
4. märtsiks
ettekande teesid (kuni 250 sõna) ja oma andmed (nimi, töökoht või õppeasutus ja õppekava, meiliaadress, telefon). Konverentsiettekannete teesid avaldatakse trükisena.

Ootame rohket ja innukat osavõttu!

Korraldajad:
Marleen Metslaid, Eesti Rahva Muuseum, Marleen.Metslaid[ätt]erm.ee
Lona Päll, Eesti Kirjandusmuuseum, Eesti Rahvaluule Arhiiv, lona.pall[ätt]kirmus.ee

6.02.2018


Konverents „Noorte hääled 2017“

Igakevadine folkloriste, etnolooge ja nende lähierialade esindajaid koondav konverents „Noorte hääled“ toimub 26. aprillil Eesti Rahva Muuseumis. Konverents pakub hea võimaluse tutvuda noori kultuuriuurijaid huvitavate küsimuste ja valdkondadega.
Seekordse konverentsi avab Ida-Euroopa pärimuskultuuri uuringute problemaatikat käsitlev plenaarettekanne. Konverentsi teistes ettekannetes tuleb käsitlemisele rahvapedagoogika mõiste ning traditsioonilise Hiina meditsiini kajastamine Eesti meedias, avatakse rahvapärase õigeusu representatsiooni Oskar Looritsa käsitluses ning tutvustatakse arhiivimaterjalide põhjal Pelli kultust Mulgimaal. Veel saab lähemalt teada, kuidas kajastuvad reisimälestused elulugudes, kuidas ja mida mäletatakse kolhoosiajast ning kuidas elavad eestlased ja eestlus Moskvas.
Kõik on oodatud kuulama ja kuuldu üle arutlema!
Konverentsi korraldavad ja toetavad Eesti Rahva Muuseum ja Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiiv.
Lisainfo:
Piret Koosa, Eesti Rahva Muuseumi teadur, piret.koosa[ätt]erm.ee, 7350414
Ave Goršič, Eesti Rahvaluule Arhiivi teadur, avegorsic[ätt]folklore.ee, 7377737

KAVA ja TEESID
konverentsi pildid

17.04.2017

Konverents „Noorte hääled” taas tulekul

Osa võtma on oodatud kõik etnoloogia, folkloristika ja nende lähierialade tudengid ning noored uurijad, et laiema foorumi ees üles astuda oma valdkonna aktuaalseid probleeme ja suundumusi kajastavate ettekannetega (kestus 20 minutit, lisaks 10 minutit küsimusteks ja aruteluks). Esineda võib ka stendiettekandega. Arutelude suunamiseks ja esinejatele tõhusama tagasiside andmiseks on konverentsiprogrammis diskussiooniosad.

Osaleda soovijatelt ootame 1. märtsiks ettekande esialgset pealkirja (või teemat) ja andmeid enda kohta (nimi, töökoht või õppeasutus ja kursus/õpe, meiliaadress, telefon).

24. märtsiks tuleb saata ettekande lõplik pealkiri ja teesid (kuni 250 sõna) elektroonilisel kujul, lisades ühtlasi, millised on ettekandeks vajalikud tehnilised vahendid (arvuti, heli- või videotehnika).

Konverentsil esinejate ettekannete teesid avaldatakse trükisena.

Konverents toimub 25. ja 26. aprillil Eesti Rahva Muuseumis (Muuseumi tee 2).

Korraldajad:
Piret Koosa, Eesti Rahva Muuseumi teadur, piret.koosa[ätt]erm.ee
Ave Goršič, EKM Eesti Rahvaluule Arhiivi teadur, avegorcis[ätt]folklore.ee

22.02.2017


Konverents „Noorte hääled 2016“

Igakevadine folkloriste, etnolooge ja nende lähierialade esindajaid koondav konverents „Noorte hääled“ toimub 20. aprillil Eesti Kirjandusmuuseumis. Konverents pakub hea võimaluse tutvuda noori kultuuriuurijaid huvitavate küsimuste ja valdkondadega.

Konverentsi mitmekesises kavas on seekord vaatluse all Jõhvi etniline linnaruum naiste silme läbi, naiste kujutamine muinasjutusüžees, ajalooline sõjapärimus ning siberi rahvaste usundiline maailmapilt kirjanduses. Muusikateemalised ettekanded keskenduvad laulupidudele, Kihnu viiulitraditsioonile ja tänavamuusikute elule. Veel käsitletakse ekspeditsioonide näituseks vormimise problemaatikat, materiaalset kultuuri usundilises kontekstis, maaelu tajumise keerukust, ristiusu ja traditsioonilise usu põimumist maride seas ning kudumeid mälestuste kandjatena.

Kõik on oodatud kuulama ja kuuldu üle arutlema!

Konverentsi korraldavad ja toetavad Eesti Rahva Muuseum ja Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiiv.

KAVA ja TEESID
konverentsi pildid

13.04.2016

Konverents „Noorte hääled 2015“

Igakevadine folkloriste, etnolooge ja nende lähierialade esindajaid koondav konverents „Noorte hääled“ toimub 29. aprillil Eesti Rahva Muuseumis ja 30. aprillil Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiivis. Konverents pakub hea võimaluse tutvuda noori kultuuriuurijaid huvitavate küsimuste ja valdkondadega.

KAVA ja TEESID
II päeva pildid

27.04.2015

Konverents „Noorte hääled 2014“

Igakevadine folkloriste, etnolooge ja nende lähierialade esindajaid koondav konverents „Noorte hääled“ toimub 23. aprillil Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiivis ja 24. aprillil Eesti Rahva Muuseumis. Konverents pakub hea võimaluse tutvuda noori kultuuriuurijaid huvitavate küsimuste ja valdkondadega.

KAVA ja TEESID
I päeva pildid

17.04.2014

Ilmus väljaanne „Rabatuluke” (Pro Folkloristika XVII)

„Rabatuluke” koondab noorte teadlaste uurimusi, mida on tutvustatud 2011. ja 2012. aastal noorte folkloristide ja etnoloogide traditsioonilisel kevadkonverentsil. Esindatud on ka teised kultuuri-uuringute valdkonnad, nagu ajalugu, semiootika, kirjandus- ja keeleteadus. Uurimisaines viib nii Ida-Virumaale, Peipsi-veerde, Ugandasse, Egiptusesse, jõuluvanakirjadesse, rappa, vabastava hingamise temaatikasse kui ka regilaulumaailma. Artiklites on sageli rakendatud eesti folkloristika kontekstis uudseid teooriaid ja meetodeid allikainese tõlgendamisel ning eksperimenteeritud selliste valdkondadega, mis seni uurijate huvisfääri pole kuulunud, näiteks püütud leida arheoloogilist infot regilauludest.

25.04.2013


Noorte hääled 2013

Eesti Rahva Muuseum ja Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiiv korraldavad 24. ja 25. aprillil noorte etnoloogide ja folkloristide konverentsi.

KAVA ja TEESID
II päeva pildid

19.04.2013

Ootame artikleid Pro Folkloristicasse

Kutsume üles kõiki konverentsil esinenuid oma ettekande põhjal artiklit kirjutama.

Pro Folkloristica topeltnumber on plaanis avaldada järgmiseks noorteadlaste konverentsiks (aprillis 2013), artikleid ootame 22. juuniks 2012, kirjutamise huvilised võiks oma plaanidest võimalikult peatselt märku anda Ave Tupitsale (avetupits[ätt]folklore.ee); ühtlasi palume ka juhendaja kontakte.

Artikli avaldamisküpseks vormistamiseks eeldame tihedat koostööd juhendajaga, kes on artikli sisuliseks toimetajaks. Artiklid läbivad eelretsenseerimise ja toimetus teeb vajadusel omapoolseid parandusettepanekuid. Äärmuslikel juhtudel võib toimetus otsustada artikli avaldamisest loobuda. Lõplikult valmis artiklid keeletoimetatakse ja küljendatakse ERAs ühtseks väljaandeks.

Artikli maht ei tohiks ületada 18 000 tähemärki (kuni kümme lehekülge koos illustratsioonide ja tabelitega). Kirjanduse loend tuleb vormistada eelmiste väljaannete, nt Kuldkalake. Pro Folkloristica XVI (Tartu 2011) eeskujul.

Artikkel saata aadressil avetupits[ätt]folklore.ee; jooniste, tabelite ja illustratsioonide kasutamisel tuleb esitada ka .pdf-fail või väljatrükk (saata aadressil: Ave Tupits, Eesti Kirjandusmuuseum, Vanemuise 42, Tartu 51003).

Täpsem info: Ave Tupits
Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiiv
Vanemuise 42, Tartu 51003
tel: 7377 736; fax: 7377 706;
e-post: avetupits[ätt]folklore.ee

04.05.2012


Noorte hääled 2012

Noorte folkloristide ja etnoloogide konverents toimub 25. aprillil Eesti Kirjandusmuuseumi saalis ja 26. aprillil Eesti Rahva Muuseumi näitustemaja konverentsisaalis. Kõik on oodatud kuulama!

KAVA ja TEESID
I päeva pildid

18.04.2012

Noorteadlasi toetab

Noorte hääled 2011

Noorte folkloristide ja etnoloogide konverents toimub 27. aprillil Eesti Kirjandusmuuseumi saalis ja 28. aprillil Eesti Rahva Muuseumi näitustemaja konverentsisaalis. Kõik on oodatud kuulama!

KAVA ja TEESID
I päeva pildid

19.04.2011

Noorteadlasi toetab

Noorte hääled 2010

Noorte folkloristide ja etnoloogide konverents toimub 21. aprillil Eesti Rahva Muuseumi näitustemaja konverentsisaalis ja 22. aprillil Eesti Kirjandusmuuseumi saalis. Kõik on oodatud kuulama!

KAVA ja TEESID
II päeva pildid

23.04.2010

Noorteadlasi toetab

Noorte hääled 2009

Noorte folkloristide ja etnoloogide konverents toimub 22. aprillil Eesti Rahva Muuseumi näitustemaja konverentsisaalis ja 23. aprillil Eesti Kirjandusmuuseumi saalis. Kõik on oodatud kuulama!

KAVA ja TEESID
II päeva pildid

20.04.2009

Noorteadlasi toetab

Noorteadlaste kevadised konverentsid said alguse 1974. aastal Tallinnas, Keele ja Kirjanduse Instituudis. Esimene Kirjandusmuuseumi noorteadlaste kevadsessioon toimus 1978. aastal. Nende kahe foorumi folklooriosast kujunes igakevadine Eesti Rahvaluule Arhiivi korraldatud konverents, mille kahte päeva mahtus umbes 20 folkloori (koos naabervaldkondadega) alast ettekannet eri teadusasutuste noortelt (kuni 30-aastastelt) uurijatelt. 2006. aastal kevadel ühendasid noored folkloristid oma hääled Eesti Rahva Muuseumi noorte etnoloogidega ühiseks konverentsiks.
Ootame artikleid Pro Folkloristicasse

Kutsume üles kõiki konverentsil esinenuid oma ettekande põhjal artiklit kirjutama.

Kuna Pro Folkloristica 15. number on plaanis avaldada järgmiseks noorteadlaste konverentsiks (22.–23. aprillil 2009), siis ootame artikleid 1. detsembriks, kirjutamise huvilised võiks oma plaanidest võimalikult peatselt märku anda Ave Tupitsale (avetupits[ätt]folklore.ee); ühtlasi palume ka juhendaja kontakte.

Sel aastal on Pro Folkloristica väljaandmise protsess muutumas. Artikli avaldamisküpseks vormistamiseks eeldame tihedat koostööd juhendajaga, kes on artikli sisuliseks toimetajaks. Artiklid läbivad eelretsenseerimise ja PF kolleegium (EKM ERA, EO ja FO ning ERMi, TÜ etnoloogia ja rahvaluule osakondade esindajad) teeb vajadusel omapoolseid parandusettepanekuid. Äärmuslikel juhtudel võib kolleegium otsustada artikli avaldamisest loobuda. Lõplikult valmis artiklid keeletoimetatakse ja küljendatakse ERAs ühtseks väljaandeks.

Artikli maht ei tohiks ületada 18 000 tähemärki (kuni kümme lehekülge koos illustratsioonide ja tabelitega). Kirjanduse loend tuleb vormistada väljaande Tonditosin. Pro Folkloristica XIV (Tartu 2008) eeskujul.

Artikkel saata aadressil avetupits[ätt]folklore.ee; jooniste, tabelite ja illustratsioonide kasutamisel tuleb esitada ka .pdf-fail või väljatrükk (saata aadressil: Ave Tupits, Eesti Kirjandusmuuseum, Vanemuise 42, Tartu 51003).

Täpsem info: Ave Tupits
Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiiv
Vanemuise 42, Tartu 51003
tel: 7377 736; fax: 7377 706;
e-post: avetupits[ätt]folklore.ee

02.10.2008


Noorte hääled 2008

Noorte folkloristide ja etnoloogide konverents toimub 23. aprillil Eesti Rahva Muuseumi näitustemaja konverentsisaalis ja 24. aprillil Eesti Kirjandusmuuseumi saalis. Kõik on oodatud kuulama!

KAVA ja TEESID

13.04.2008

Noorteadlasi toetab

Noorteadlaste kevadised konverentsid said alguse 1974. aastal Tallinnas, Keele ja Kirjanduse Instituudis. Esimene Kirjandusmuuseumi noorteadlaste kevadsessioon toimus 1978. aastal. Nende kahe foorumi folklooriosast kujunes igakevadine Eesti Rahvaluule Arhiivi korraldatud konverents, mille kahte päeva mahtus umbes 20 folkloori (koos naabervaldkondadega) alast ettekannet eri teadusasutuste noortelt (kuni 30-aastastelt) uurijatelt. 2006. aastal kevadel ühendasid noored folkloristid oma hääled Eesti Rahva Muuseumi noorte etnoloogidega ühiseks konverentsiks.
Konverents "Noorte hääled" taas tulekul

Eesti Rahva Muuseum ja Eesti Kirjandusmuuseum korraldavad 23. ja 24. aprillil 2008 noorte folkloristide ja etnoloogide konverentsi.

Osa võtma on oodatud kõik tudengid ja noored uurijad, et laiema foorumi ees üles astuda etnoloogia ja folkloristika aktuaalseid probleeme, valdkondi ja suundumusi kajastavate ettekannetega (kestus 20 minutit).

Esineda võib ka stendiettekandega.

Osaleda soovijatelt ootame hiljemalt 10. märtsiks ettekande esialgset pealkirja (või teemat) ja andmeid enda kohta (nimi, töökoht või õppeasutus ja kursus/õpe, meiliaadress, telefon).

24. märtsiks tuleb saata ettekande lõplik pealkiri ja teesid (1500 kuni 2500 tähemärki) elektroonilisel kujul, lisades ühtlasi, millised on ettekandeks vajalikud tehnilised vahendid (grafoprojektor, arvuti, heli- või videotehnika).

Konverentsile valitud ettekannete teesid avaldatakse ka trükisena, samuti publitseeritakse paremad ettekannete põhjal kirjutatud artiklid.

Konverents toimub 23. aprillil Eesti Rahva Muuseumi näitusemajas (Kuperjanovi 9) ning 24. aprillil Eesti Kirjandusmuuseumis (Vanemuise 42).

Korraldajad
Marleen Nõmmela
Eesti Rahva Muuseumi teadur marleen.nommela[ätt]erm.ee
Liina Saarlo
Eesti Rahvaluule Arhiivi teadur liina[ätt]folklore.ee

31.01.2008Noorteadlaste kevadised konverentsid said alguse 1974. aastal Tallinnas, Keele ja Kirjanduse Instituudis. Esimene Kirjandusmuuseumi noorteadlaste kevadsessioon toimus 1978. aastal. Nende kahe foorumi folklooriosast kujunes igakevadine Eesti Rahvaluule Arhiivi korraldatud konverents, mille kahte päeva mahtus umbes 20 folkloori (koos naabervaldkondadega) alast ettekannet eri teadusasutuste noortelt (kuni 30-aastastelt) uurijatelt. 2006. aastal kevadel ühendasid noored folkloristid oma hääled Eesti Rahva Muuseumi noorte etnoloogidega ühiseks konverentsiks.
Noorte hääled 2007

Artikli saatmise tähtaeg on 1. oktoober. Maht ei tohi ületada 18 000 tähemärki (kuni kümme lehekülge koos illustratsioonide ja tabelitega). Kirjanduse loend tuleb vormistada väljaande Linna-alused. Pro Folkloristica XIII (Tartu 2006) eeskujul.

Artikkel saata aadressil liina[ätt]folklore.ee; jooniste, tabelite ja illustratsioonide kasutamisel tuleb esitada ka .pdf-fail või väljatrükk (saata aadressil: Liina Saarlo, Eesti Kirjandusmuuseum, Vanemuise 42, Tartu 51003).

Täpsem info: Liina Saarlo
Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiiv
Vanemuise 42, Tartu 51003
tel: 7377 736; fax: 7377 706;
e-post: liina[ätt]folklore.ee

07.05.2007


Noorte hääled 2007

Noorte folkloristide ja etnoloogide konverents toimub 26. aprillil Eesti Kirjandusmuuseumi saalis ja 27. aprillil Eesti Rahva Muuseumi näitustemaja konverentsisaalis.

KAVA ja TEESID

18.04.2007

Noorteadlasi toetab

Konverents "Noorte hääled" taas tulekul

Eesti Rahva Muuseum ja Eesti Kirjandusmuuseum korraldavad 26. ja 27. aprillil 2007 noorte folkloristide ja etnoloogide konverentsi.

Osa võtma on oodatud kõik tudengid ja noored uurijad, et laiema foorumi ees üles astuda etnoloogia ja folkloristika aktuaalseid probleeme, valdkondi ja suundumusi kajastavate ettekannetega (kestus 20 minutit).

Esineda võib ka stendiettekandega.

Osaleda soovijatelt ootame hiljemalt 12. märtsiks ettekande esialgset pealkirja (või teemat) ja andmeid enda kohta (nimi, töökoht või õppeasutus ja kursus/õpe, meiliaadress, telefon).

26. märtsiks tuleb saata ettekande lõplik pealkiri ja teesid (1500 kuni 2500 tähemärki) elektroonilisel kujul, lisades ühtlasi, millised on ettekandeks vajalikud tehnilised vahendid (grafoprojektor, arvuti, heli- või videotehnika).

Konverentsile valitud ettekannete teesid avaldatakse ka trükisena, samuti publitseeritakse paremad ettekannete põhjal kirjutatud artiklid.

Konverents toimub 26. aprillil Eesti Kirjandusmuuseumis (Vanemuise 42) ning 27. aprillil Eesti Rahva Muuseumi näitusemajas (Kuperjanovi 9).

Korraldajad Terje Anepaio
Eesti Rahva Muuseumi teadusdirektor anepaio[ätt]erm.ee
Liina Saarlo
Eesti Rahvaluule Arhiivi teadur liina[ätt]folklore.ee

19.02.2007Noorteadlaste kevadised konverentsid said alguse 1974. aastal Tallinnas, Keele ja Kirjanduse Instituudis. Esimene Kirjandusmuuseumi noorteadlaste kevadsessioon toimus 1978. aastal. Nende kahe foorumi folklooriosast kujunes igakevadine Eesti Rahvaluule Arhiivi korraldatud konverents, mille kahte päeva mahtus umbes 20 folkloori (koos naabervaldkondadega) alast ettekannet eri teadusasutuste noortelt (kuni 30-aastastelt) uurijatelt. 2006. aastal kevadel ühendasid noored folkloristid oma hääled Eesti Rahva Muuseumi noorte etnoloogidega ühiseks konverentsiks.
Noorte folkloristide ja etnoloogide konverents 2006

26. aprillil Tartus, Kirjandusmuuseumi saalis
27. aprillil Eesti Rahva Muuseumi näitusemajas

kava ja teesid

21.04.2006Noorte etnoloogide ja folkloristide konverents tulekul

Seniseid igakevadisi noorte folkloristide ja etnoloogide konverentse liites korraldavad Eesti Rahva Muuseum ja Eesti Kirjandusmuuseum sel aastal 26. ja 27. aprillil esmakordselt ühise konverentsi.

Osa võtma on oodatud kõik tudengid ja noored uurijad, et laiema foorumi ees üles astuda etnoloogia ja folkloristika aktuaalseid probleeme, valdkondi ja suundumusi kajastavate ettekannetega (kestus 20 minutit). Esineda võib ka stendiettekandega.
Osaleda soovijatelt ootame hiljemalt 10. märtsiks ettekande esialgset pealkirja (või teemat) ja andmeid enda kohta (nimi, töökoht või õppeasutus ja kursus/õpe, meiliaadress, telefon). 23. märtsiks tuleb saata ettekande lõplik pealkiri ja teesid (1500 kuni 2500 tähemärki) elektroonilisel kujul, lisades ühtlasi, millised on ettekandeks vajalikud tehnilised vahendid (grafoprojektor, arvuti, heli- või videotehnika).
Konverentsile valitud ettekannete teesid avaldatakse ka tr¨kisena, samuti publitseeritakse paremad ettekannete põhjal kirjutatud artiklid.

Konverents toimub 26. aprillil Eesti Kirjandusmuuseumis (Vanemuise 42) ning 27. aprillil Eesti Rahva Muuseumi näitusemajas (Kuperjanovi 9).

Korraldajad
Terje Anepaio
Eesti Rahva Muuseumi teadusdirektor anepaio[ätt]erm.ee
Aado Lintrop
Eesti Rahvaluule Arhiivi vanemteadur aado[ätt]folklore.ee

09.03.2006
Noorteadlaste kevadised konverentsid said alguse 1974. aastal Tallinnas, Keele ja Kirjanduse Instituudis. Esimene Kirjandusmuuseumi noorteadlaste kevadsessioon toimus 1978. aastal. Nüüdseks on nende kahe foorumi folklooriosast kujunenud igakevadine Eesti Rahvaluule Arhiivi korraldatud konverents. Kahte päeva on mahtunud umbes 20 folkloori (koos naabervaldkondadega) alast ettekannet eri teadusasutuste noortelt (kuni 30-aastastelt) uurijatelt ja ühine lõkkepidu.
Noorte folkloristide konverents 2005

27.–28. aprillil
Tartus, Kirjandusmuuseumi saalis

kava ja teesid

22.04.2005


Noorte folkloristide konverents 2005

27. ja 28. aprillil 2005. aastal toimub Tartus Eesti Kirjandusmuuseumis traditsiooniline noorte folkloristide konverents.

Nagu mullu, ootame ka tänavu lisaks üliõpilastele ja noortele (kuni 35-aastastele) teadlastele osalema ka kõiki ennast kraadiõppes täiendavaid uurijaid.

Ettekanne kestus võib olla kuni 20 minutit, millele lisandub 10 minutit küsimuste ja kommentaaride jaoks. Võib esineda stendiettekandega. Teema osas pole peale konverentsi nimetusest tulenevate raamide mingeid muid piiranguid.

Osaleda soovijatelt ootame hiljemalt 18. märtsiks ettekande esialgset pealkirja (või teemat) ja andmeid iseenda kohta (nimi, asutus ja amet, meiliaadress, telefon); 20. aprilliks tuleb saata ettekande lõplik pealkiri ja lühikesed teesid (kuni pool lehekülge elektroonilisel kujul, vajadusel ka väljatrükk), samuti ettekandeks vajaliku aparatuuri nimekiri. Võimaluse korral palume grafoprojektori asemel kaaluda arvuti ja videoprojektori kasutamist.

Aado Lintrop
Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiiv Vanemuise 42, Tartu 50002
tel: 7377 731; fax: 7377 706;
e-post: aado[ätt]haldjas.folklore.ee

03.03.2005
noorte folkloristide konverents 2004

kava ja teesid

pildid

Artikli saatmise tähtaeg on 1. oktoober. Maht ei tohi ületada 18 000 tähemärki (kuni kümme lehekülge koos illustratsioonide ja tabelitega). Kirjanduse loend tuleb vormistada väljaande "Kolmas vend. Pro Folkloristica XI" (Tartu 2004) eeskujul.

Artikkel saata aadressil kanni[ätt]haldjas.folklore.ee, jooniste, tabelite ja illustratsioonide kasutamisel tuleb esitada ka väljatrükk (saata aadressil: Kanni Labi, Eesti Kirjandusmuuseum, pk 368, 50002 Tartu).

Täpsem info: Kanni Labi
Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiiv
Vanemuise 42, pk 368, Tartu 50002
tel: 7 377 733; fax: 7 377 706; e-post: kanni[ätt]haldjas.folklore.ee


01.05.200428. ja 29. aprillil 2004. aastal
toimub Tartus, Kirjandusmuuseumi saalis
traditsiooniline noorte folkloristide konverents.

Tänavu ootame lisaks üliõpilastele ja noortele (kuni 35-aastastele) teadlastele osalema ka kõiki ennast kraadiõppes täiendavaid uurijaid. Konverentsi teemaks on endiselt folkloor kõige laiemas tähenduses. Ettekanne kestus võib olla kuni 20 minuti, millele lisandub 10 minutit küsimuste ja kommentaaride jaoks. Võib esineda stendiettekandega.

Osaleda soovijatelt ootame hiljemalt 15. märtsiks ettekande esialgset pealkirja (teema) ja andmeid iseenda kohta (nimi, asutus ja amet, meiliaadress, telefon); 15. aprilliks tuleb saata ettekande lõplik pealkiri ja lühikesed teesid (kuni pool lehekülge elektroonilisel kujul, vajadusel ka väljatrükk), samuti ettekandeks vajaliku aparatuuri nimekiri. Võimaluse korral palume grafoprojektori asemel kaaluda arvuti ja videoprojektori kasutamist.

Aado Lintrop
Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiiv
Vanemuise 42, Tartu 50002
tel: 7377 731; fax: 7377 706;
e-post: aado[ätt]haldjas.folklore.ee

05.02.200423. ja 24. aprillil 2003. aastal
toimub Tartus, Kirjandusmuuseumi saalis
järjekordne noorte folkloristide konverents.

Kutsume ettekannetega osalema kõiki noori (kuni 30-aastaseid) uurijaid, kelle uurimisteemaks on folkloor kõige laiemas tähenduses (muid temaatilisi piiranguid pole). Ettekande kestuseks on 20 minutit. Võimalus teha stendiettekanne.

Osaleda soovijatelt ootame hiljemalt 5. märtsiks ettekande esialgset pealkirja (teema) ja andmeid iseenda kohta (nimi, asutus ja amet, meiliaadress, telefon); 2. aprilliks tuleb saata ettekande lõplik pealkiri ja lühikesed teesid (kuni pool lehekülge elektroonilisel kujul, vajadusel ka väljatrükk), samuti ettekandeks vajaliku aparatuuri nimekiri. Võimaluse korral palume grafoprojektori asemel kaaluda arvuti ja videoprojektori kasutamist.

Aado Lintrop
Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiiv
Vanemuise 42, pk 368, Tartu 50002
tel: (07)420406; fax: (07)420426; e-post: aado[ätt]haldjas.folklore.ee

14.01.2003Lemmeleht. Pro Folkloristica IX

Noorteadlaste 2001. a ettekannete põhjal kirjutatud artiklid on nüüd saadaval ka e-versioonina.

02.08.2002Noorteadlased 2002

teesid ja pildid

Artikli saatmise tähtaeg on 1. oktoober. Maht ei tohi ületada 18 000 tähemärki (kuni kümme lehekülge koos illustratsioonide ja tabelitega). Kirjanduse loend tuleb vormistada väljaande Lemmeleht. Pro Folkloristica IX (Tartu 2002) eeskujul.

Artikkel saata aadressil janika[ätt]haldjas.folklore.ee, jooniste, tabelite ja illustratsioonide kasutamisel tuleb esitada ka väljatrükk (saata aadressil: Janika Oras, Eesti Kirjandusmuuseum, pk 368, 50002 Tartu).

Täpsem info: Janika Oras
Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiiv
Vanemuise 42, pk 368, Tartu 50002
tel: 420406; fax: 420426; e-post: janika[ätt]haldjas.folklore.eeüles
ERA
HALDJAS
KIRMUS