Koolipärimusprojekt
KOOLIPÄRIMUS
      Võitjad   Küsitluskavad   Lõpetamine   Lingid      Toetajad

1. märtsist 10. maini 2007. aastal toimus kogu Eestit hõlmav koolipärimuse kogumise võistlus. Osalema olid kutsutud 4.-12. klassi õpilased vanuserühmades 4.-5., 6.-7., 8.-9. ja 10.-12. klassini. Võitjad tehti teatavaks 26. mail Eesti Kirjandusmuuseumis Tartus.
Alljärgnev statistiline tabel kajastab jooksvat andmebaasi, tabelit täiendatakse jätkuvalt.

Seekordne kogumisaktsioon on jätk 1992. aastal Soomes ja Eestis aset leidnud koolipärimuse kogumise võistlusele. Eesti Rahvaluule Arhiivi laekus tookord üle 27 000 lehekülje rikkalikku ja väärtuslikku õpilasfolkloori ühtekokku 1797 vastajalt 26 Eesti koolist. Võistluse tulemustest on Eestis peetud mitmeid teaduskonverentse, ilmunud hulgaliselt teadus- ja populaarteaduslikke publikatsioone.

Viieteistkümne aastaga on Eesti ühiskonnas väga palju muutunud, peale on kasvanud uus põlvkond, kelle vaimne pärimus võimaldab jälgida tänapäeva ühiskonnas toimuvaid arenguid ja protsesse. Varasem, põhiliselt suuline repertuaar on sageli “kolinud” elektroonilistesse meediumidesse, nagu näiteks internet ja mobiilside. Kaasaegne pärimus seob ühte inimkultuuris püsivana säilinud elemendid ja ühiskonnas märkimisväärsed muutused läbi teinud tavad. Levinud kultuurinähtused, nagu näiteks reisimine, sportimine, teleri vaatamine, arvutisuhtlus jms on tihtipeale uue pärimuse või selle uute liikide tekitaja.

Ühelt poolt on ettevõtmise eesmärk jäädvustada meie koolilaste maailm just sellisena, nagu see tänapäeval on. Teiselt poolt on eesmärk kasvatada koolipärimuse kogumise ja uurimise kaudu aatelisi noori eestimaalasi, rakendada andekaid noori eesti pärimuse ja kultuuri teadvustamisel ning fikseerimisel. Ühtlasi on oluline õpilaste arendamine, neist parimatele pakutakse võimalust esineda koolipärimusteemalisel noorteseminaril.

Osavõtjatelt kogutakse pärimust kuuel alateemal:

  1. Vaba aeg ja sõbrad.
  2. Naljad.
  3. Hirmud, uskumused, ennustamine.
  4. Arvuti ja televisioon.
  5. Tähtpäevad ja peod.
  6. Mängud.

Võrreldes eelmise kogumisega on plaanis osavõtvate koolide arvu laiendada. Kindlasti võtame ühendust 1992. aastal osalenud koolidega, ent kõik soovijad on teretulnud küsimustele vastama. Oluliseks lüliks korraldajate ja õpilaste vahel on emakeeleõpetajad, kelle abi palume vastuste koordineerimisel ja vormistamisel. Õpilased võivad vastata vabas vormis, teatud teemad lahendatakse koolitunnis õpetajate juhendamisel, kes valivad välja perspektiivikamad vastajad.

Küsitluskavale saab vastata ka veebipõhiselt, koolipärimuse koduleht asub aadressil http://www.folklore.ee/kp. Kõik kirjutatu säilitatakse originaalkäsikirjana rahvaluulearhiivis.

Koolipärimuse kogumisvõistluse korraldajad on Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakond, Eesti Rahvaluule Arhiiv, Eesti Folkloori Instituut, Tartu Ülikooli eesti ja võrdleva rahvaluule õppetool, suurtoetaja on Hasartmängumaksu Nõukogu.


Toimkond:
Ave Tupits (koordinaator), avetupits@folklore.ee, 7377745
Risto Järv, risto@folklore.ee, 7376 214
Mare Kõiva, mare@folklore.ee, 7377 740
Astrid Tuisk, astrid@folklore.ee, 7377 737
Piret Voolaid, piret@folklore.ee, 7377 742
    
Kontaktaadress:
„Koolipärimus”
Eesti Kirjandusmuuseum
Vanemuise 42
Tartu 51003

© cps '06