Koolipärimusprojekt

Austatud õpetaja!

Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakond, Eesti Rahvaluule Arhiiv, Tartu Ülikooli eesti ja võrdleva rahvaluule õppetool ja Eesti Folkloori Instituut korraldavad

01.03.2007 - 15.04.2007 KOOLIPÄRIMUSE KOGUMISE VÕISTLUSE.

Võistlus on jätkuks 1992. aastal üheaegselt Eestis ja Soomes läbi viidud aktsioonile. Kogumisvõistlus hõlmab kogu Eestit. Selles kutsume osalema 4. – 12. klasside õpilased neljas vanuserühmas: 4.–5., 6.–7., 8.–9. ja 10.–12. klass.

KUIDAS KOGUDA?

Kogumine tugineb juurdelisatud küsimustikule. Küsimustele võib vastata vabas vormis, kirja panna kõik nii, nagu meelde tuleb.

Andmete võrreldavuse huvides toimub vastamine kahes etapis: koolis ja kodus.

Koolitunnis

Küsitluskava kahele esimesele teemale (vaba aeg ja sõbrad; naljad) palume vastata koolitunnis, et vältida mahakirjutusi ja kopeerimist internetist, raamatutest, üksteiselt jne.
NB! Vastamine võib võtta aega rohkem kui üks koolitund.

Kodus

Ülejäänud teemadele võivad õpilased vastata kodutööna - õpilane paneb kirja ja toob vastused õpetajale. Kolmanda ja neljanda teema (hirmud, uskumused, ennustamine; arvuti ja televisioon) võib anda vastamiseks kogu klassile. Viimased teemad (tähtpäevad ja peod; mängud) jagab õpetaja valikuliselt mõnele õpilasele nende huvisid ja isikupära arvestades ise laiali või valivad õpilased ise endale meelepärased teemad. Soovitav, et vastamisele eelneb väike uurimistöö, näiteks küsitletakse kaasõpilasi.

Teemade jagamisel tuleb arvestada laste vanust ja tööjõudlust, et vastamine ei muutuks koormavaks ja vastused pealiskaudseks. Oluline on, et vastatakse terve (üks?) teema otsast lõpuni.
NB! Suure hulga anekdootide internetist kopeerimine ei tee tööd väärtuslikuks!

Lisamaterjalid

Teretulnud on mitmesugused illustreerivad lisamaterjalid: fotod, videod, helilindistused, kaustikud (nt „Minu sõber”), laulikud jm. Soovi korral tagastame pärast kopeerimist originaali, kuid aasta 2007 pärimusest adekvaatse pildi kujundamiseks vajame kindlasti ka teatavat arvu originaale, nii et oleme tänulikud, kui omanik on nõus neid arhiivile loovutama. Digifotod ja -videod tuleb ümber salvestada, tarvilik on säilitada fotoaparaadi ja videokaamera algfail. Nende ja internetist kopeeritud fotode jaoks on vaja omaniku luba ja viidet, kelle tehtud fotod on. Internetifotodele tuleb lisada nende veebiaadress. Videote ja helisalvestuste, aga ka kaustikute jm ümbervõtmiseks ja tagastamiseks palume pöörduda toimkonna poole. Lisamaterjalid suurendavad töö väärtust, tingimata tuleb aga fotodele-videotele-helisalvestustele lisada alati olukorra/ürituse kirjeldus.

Üksikosavõtjad

Et võistlustingimused lubavad võtta osa ka üksikosavõtjana, võivad soovijad ja head materjalitundjad vastata kas mõnele teemale eriti põhjalikult või siis võimalikult kõigile teemadele. Arvesse lähevad nii koos kooliga kui ka eraldi saadetud tööd.

AUHINNAD

Vanuserühmade peaauhinnad on kaamerad ja arvutid. Parimaid teemavastajaid ootavad eripreemiad, lisaks on hulgaliselt loosiauhindu. Hindamisel arvestatakse tööde kvaliteedi ja kvantiteedi suhet. Preemiad on ette nähtud ka õpetajatele.

KIRJUTATU LÄBIVAATAMISE KOHUSTUST ÕPETAJAL EI OLE

Õpilasi tuleb küll suunata ja juhendada, et nad küsitut õigesti mõistaksid, kuid sekkumist õpilaste vastuste sisusse ning kirjavigade parandamisest (ka ebatsensuursete väljendite mahatõmbamisest) palume hoiduda. Kõik kirjutatu säilitatakse originaalkäsikirjana arhiivis. Ettevõtmise eesmärgiks on kindlaks teha meie koolilaste maailma just sellisena, nagu see tänapäeval on.

VORMISTAMINE

Küsitluskavad palume lastele kätte jagada. Töö algusesse tuleb märkida andmed iseenda kohta (nimi, sugu, sünniaasta, kool, klass, elukoht ja võimalusel e-posti aadress). Kirjutada võib paberile: kas koolivihikusse, A4-formaadis lehele, võimaluse korral võiksid kodus vastatud osad olla vormistatud arvutiga (kuid see ei ole kohustuslik). Arvutivastused võib esitada välja prindituna, kuid võimaluse korral saata ka e-meiliga aadressil kp@folklore.ee või arvutikettal. Väljatrükkidel tuleb lehe vasakust servast jätta köitmise tarvis 3 cm vabaks. Ka vihikusse vastates on oluline jätta 3 cm siseservast köitmise jaoks vabaks. Elektrooniliselt esitatud tööde eelnev küljendamine ei ole oluline.

TÄNAME KOOSTÖÖ EEST!

Toimkond:
Ave Tupits (koordinaator), avetupits@folklore.ee, 7377 745
Risto Järv, risto@folklore.ee, 7376 214
Mare Kõiva, mare@folklore.ee, 7377 740
Astrid Tuisk, astrid@folklore.ee, 7377 737
Piret Voolaid, piret@folklore.ee, 7377 742

Kontaktaadress:
„Koolipärimus”
Eesti Kirjandusmuuseum
Vanemuise 42
Tartu 51003

© cps '06