Koolipärimusprojekt


Austatud õpetaja!
Palume Teie abi koolipärimuse kogumise võistlusel „Koolipärimus 2018“, mis kestab 24.02.2018-24.05.2018.

See ettevõtmine on jätkuks 1992. ja 2007. aastal läbi viidud koolipärimuse kogumisaktsioonidele. Kuna vahepeal on peale kasvanud uus põlvkond noori, soovime oma kogusid taas täiendada ja kutsume kogumisel osalema 4.-12. klasside õpilasi (samuti kutsekoolide õpilasi) neljas vanuserühmas: 4.-5., 6.-7., 8.-9. ja 10.-12. klass.

KUIDAS KOGUDA?

Kogumise aluseks on veebilehel www.folklore.ee/kp leiduv küsitluskava (see on leitav nii pdf-failina kui veebivormina). Soovime, et kutsuksite õpilasi üles sellele küsitluskavale vastama. Võimalusel palume vastajatel kasutada veebivormi, kuid võimalik on saata vastused ka failina e-posti teel (aadressil: kp@folklore.ee) või paberil (märksõnaga „Koolipärimus“ varustatud vastuseid ootame aadressil Eesti Kirjandusmuuseum, Vanemuise 42, Tartu 51003). Palume vastajatel lisada vastusele oma nimi, sugu, vanus, kool, klass, elukoht ja võimalusel e-posti aadress. Tagame andmete konfidentsiaalse kasutuse; hilisemal analüüsimisel vastaja andmeid tema vastustega ei seostata, materjali avaldamise korral tuuakse ära vastaja vanus ja sugu, kuid mitte tema pärisnimi. Paberil vastates tuleks jätta lehe vasakust servast 3 cm vabaks.

Võib, kuid ei pea vastama kõikidele küsimustele - vastajal tasuks keskenduda eelkõige nendele teemadele, mis teda huvitavad või millest ta rohkem teab. Failis või paberil vastates palume lisada iga vastuse juurde küsimuse numbri. Vältida tuleks lühikesi jah-ei vastuseid ning mahakirjutusi ja kopeerimist internetist, raamatutest, üksteiselt jne. Küsimustele võib vastata vabas vormis, kirja panna kõik nii, nagu meelde tuleb. Vastamise võib korraldada kas mõne konkreetse koolitunni raames klassiruumis (näiteks arvutiklassis veebivormi kasutades) või kodus.

Koolitunnis

Koolitunnis vastamine võiks toimuda eelistatult veebivormi kasutades, kuid nooremate klasside õpilastele võib olla kergem käsitsi kirjutamine.

Juhul, kui ühe koolitunni jooksul ei jõuta kõike soovitut kirja panna, võib vastamist kodus jätkata. Selleks tuleb poolelioleva vormi lõpus vajutada siiski käsklust: Saada! Hiljem jätkamiseks tuleb avada veebivorm uuesti, kirjutada selle algusesse taas oma nimi, jätta eelmisel korral juba täidetud lahtrid tühjaks ja jätkata poolelijäänud kohast. Süsteem viib vastaja nime järgi poolikud ankeedid hiljem kokku. Paberil vastamise korral on soovitav ühe klassi (või ka kooli) vastused kokku koguda ja ühes ümbrikus postitada.

Kodus

Vastamise võib korraldada ka kodutööna - eelistatult veebivormi kasutades, kuid võimalik on vastata ka meili teel või siis paneb õpilane oma vastused paberile kirja ja toob õpetajale. Teemal „Tähtpäevad ja peod“ või „Mängud“ võite paluda mõnel õpilasel kirjutada ka pikema uurimistöö mõnest konkreetsest tähtpäevast, mängust või mängutüübist, kuid samuti võib lasta õpilastel ise endale meelepärased teemad valida. On soovitav, et vastamisele eelneks väike andmekogumine, näiteks küsitleb õpilane kaasõpilasi või lähedasi.

Teemade jagamisel tuleb arvestada laste vanust ja jõudlust, et vastamine ei muutuks koormavaks ja vastused pealiskaudseks. Oluline on, et vastatakse vähemalt üks teema otsast lõpuni. NB! Suure hulga anekdootide vms internetist kopeerimine ei tee tööd väärtuslikuks!

Lisamaterjalid

Teretulnud on illustreerivad lisamaterjalid: fotod, videod, helilindistused, kaustikud (nt „Minu sõber”) jm, samuti pikemad temaatilised uurimistööd. Soovi korral tagastame pärast ümberkopeerimist originaali. Juhul, kui õpilased saadavad digifotosid ja -videoid, peaksid nad lisama autori ja võimalusel jäädvustamisaja. Internetist kopeeritud fotode puhul on vaja omaniku luba ja viidet, kelle tehtud fotod on, samuti nende veebiaadressi. Videote ja helisalvestuste, aga ka kaustikute jm ümberkopeerimiseks ja tagastamiseks palume vajadusel pöörduda korraldustoimkonna poole. Lisamaterjalid suurendavad töö väärtust, tingimata tuleb aga fotodele-videotele-helisalvestustele lisada alati olukorra/ürituse kirjeldus.

Üksikosavõtjad

Võistlustingimused lubavad osaleda ka üksikosavõtjana, seega võivad soovijad ja head materjalitundjad vastata kas mõnele teemale eriti põhjalikult või siis kõigile teemadele. Arvesse lähevad nii koos kooliga kui ka eraldi saadetud tööd.

AUHINNAD

Vanuserühmade parimatele on ahvatlevad auhinnad (elektroonikapoe kinkekaardid, veekeskuste kinkekaardid, magusad üllatused). Parimaid teemavastajaid ootavad eripreemiad. Hindamisel arvestatakse tööde kvaliteedi ja kvantiteedi suhet. Preemiad on ette nähtud ka aktiivsematele õpetajatele.

KIRJUTATU LÄBIVAATAMISE KOHUSTUST ÕPETAJAL EI OLE

Õpilasi tuleb küll suunata ja juhendada, et nad küsitut õigesti mõistaksid, kuid sekkumisest õpilaste vastuste sisusse ning kirjavigade parandamisest (ka ebatsensuursete väljendite mahatõmbamisest) palume hoiduda. Kõik kirjutatu säilitatakse originaalmaterjalina arhiivis. Ettevõtmise eesmärgiks on saada ülevaade meie koolilaste pärimusmaailmast just sellisena, nagu see tänapäeval on.

VORMISTAMINE

Õpilased võiksid eelistatult vastata aadressil www.folklore.ee/kp leiduvat veebivormi kasutades. Kui on vajalik paberil vastamine, palume küsitluskavad õpilastele kätte jagada. Töö algusesse tuleb märkida andmed iseenda kohta (nimi, sugu, sünniaasta, kool, klass, elukoht ja võimalusel e-posti aadress). Paberversiooni korral võib kirjutada kas tühja koolivihikusse või A4-formaadis lehele, jättes lehe vasakust servast köitmise tarvis 3 cm vabaks. Failivormis vastused palume saata e-posti aadressil kp@folklore.ee, nende eelnev küljendamine ei ole oluline.

Kõikide küsimustega palume lahkelt pöörduda korraldustoimkonna poole.

TÄNAME KOOSTÖÖ EEST!


Toimkond:
Mare Kõiva, mare@folklore.ee, 7377 740
Reet Hiiemäe, reet@folklore.ee, 7377 743
Anne Ostrak, anne.ostrak@folklore.ee
Karl Jaago, karl.jaago@folklore.ee
    
Kontaktaadress:
"Koolipärimus"
Eesti Kirjandusmuuseum
Vanemuise 42
Tartu 51003
E-post: kp@folklore.ee

IUT 22-5, EKKM 14-344 © cps '17