Eesti Rahvaluule

Avaleht | Kontakt | KKK | Otsing | Folklore.ee-st | English | Deutsch

Lemmeleht.
Pro Folkloristica 9

Kanni Labi, Janika Oras, Mall Hiiemäe

Formaat: A5
Lehekülgi: 279
ISBN: 9985-867-17-3
ISSN: 1406-3808
Kujundus: Mari-Ann Remmel
Väljaandja: ERA
Väljandmisaasta: 2002
Hind: 52.00 krooni

Telli väljaanne

Tagasi esilehele | Tagasi nimestiku juurde

Lemmeleht

Kogumik on seerias mahukaim, koosnedes noorte folkloristide traditsioonilisel konverentsil Eesti Kirjandusmuuseumis peetud ettekannete põhjal vormistatud artiklitest. Tegemist on rahvusvahelise folkloristika tänapäevaseid trende järgiva probleemiasetusega, meie kõrgkoolide kaudu vahendatu aktiivse ellurakendamisega erinevates teemavaldkondades, autoriteks erineva kogemusega uurijaid tudengist doktorandini. Rahvaluuleliikidest on kõige rohkem vaadeldud rahvalaule, rahvajutte, lühivorme ja uskumusi. Probleemiasetused on uudsed ning mõnikord lausa ootamatud.

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Powered by FreeBSD PostgreSQL Powered Eesti Kultuurkapital

Copyright © 2004-2005 EKM FO
XHTML, CSS & Kujundus: Saamuel Vesik