Eesti Rahvaluule

Avaleht | Kontakt | KKK | Otsing | Folklore.ee-st | English | Deutsch

Eesti kultuur võõrsil: Loode-Venemaa ja Siberi asundused

Astrid Tuisk

Formaat: A5
Lehekülgi: 228
ISBN: 9985-9170-8-1
Kujundus: Malle Remmel
Väljaandja: EKM
Väljandmisaasta: 1998
Hind: 52.00 krooni

Telli väljaanne

Tagasi esilehele | Tagasi nimestiku juurde

Eesti kultuur võõrsil: Loode-Venemaa ja Siberi asundused

Suurest osast sajandi algupoolel tekkinud eesti külast Venemaal on järel vaid mälestus. Kui 1920. aastatel elas Venemaal umbes 200 000 eestlast, siis 1989. aastaks oli see arv kahanenud 46 000 inimeseni. Käesolevasse kogumikku on koondatud enamik ettekandeist, mis peeti 1997. aastal Tartus toimunud konverentsil "Eesti kultuur võõrsil: Venemaa asundused". Neis võetakse vaatluse alla eestlaste väljaränne ning Loode-Venemaa ja Siberi eesti asunduste käekäik. Kirjutistega astuvad lugejate ette mitmete teadusalade esindajad (ajaloolased, geograafid, etnoloogid, folkloristid jt) nii Eestist, Venemaalt kui mujalt. Kogumik on illustreeritud eri aegadest pärinevate fotodega, raamatu lõpus leiduvad vene- ja ingliskeelsed resümeed.

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Powered by FreeBSD PostgreSQL Powered Eesti Kultuurkapital

Copyright © 2004-2005 EKM FO
XHTML, CSS & Kujundus: Saamuel Vesik