Eesti Rahvaluule

Avaleht | Kontakt | KKK | Otsing | Folklore.ee-st | English | Deutsch

Reetor 1. Uurimusi folkloori lühivormidest

Arvo Krikmann

Formaat: A5
Lehekülgi: 188
ISBN: 9985-867-80-7
ISSN: 1736-1303
Väljaandja: EKM FO
Väljandmisaasta: 2003
Hind: 50.00 krooni

Telli väljaanne

Tagasi esilehele | Tagasi nimestiku juurde

Reetor 1. Uurimusi folkloori lühivormidest

Esimese Reetori numbriga alustab ilmumist uurimustesari, milles hakatakse avaldama artikleid ja lühimonograafiaid folkloori lühivormide, eelkõige parömioloogia ja fraseoloogia, samuti metafooriteooria, üldisema kujundkõne- ja retoorikateooria, slängi, keerdküsimuste jm verbaalse lühihuumori alalt. Uurimuste autoriteks saavad olema eelkõige Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakonna lühivormide töörühma liikmed, samuti Eesti Kultuuriloo ja Folkloristika Keskuse retoorika ja fraseoloogia töörühma liikmed Underi ja Tuglase Kirjanduskeskusest, loodetavasti ka nende teemadega tegelevad uurijad Eesti teistest teadusasutustest ja miks mitte välismaaltki.
"Reetor"-sarja käesoleva 1. numbri avaartiklis "Fraseoloogilise materjali analüüsivõimalustest" annab Anneli Barani ülevaate eesti mittevanasõnaliste ütluste struktuurilistest alaliikidest fraseoloogia üldteoreetilistel taustadel.
Arvo Krikmannilt on pikem kirjutis "Kaasaegse metafooriteooria panus parömioloogiasse", kus kaalutakse kaasaegse, esmajoones lakofiaanlikust juurest võrsunud kognitivistliku metafooriteooria rakendusvõimalusi parömioloogilises uurimuses ning teooria enda mõnesid sõlmprobleeme ja hargnemistrende. Eesti Rahvaluule Arhiivi noor regilaulu-uurija Mari Sarv vaatleb artiklis "Lühivormide heakõlalisuse ehituslikest eeldustest", kuidas statistiliste meetoditega analüüsida alliteratsiooni jm eufonismide (sh mõistatustel iseloomulike reduplikatiivsete "lalinate") käitumist eesti folkloori lühivormide tekstistruktuuris ning geograafilistes levikupiltides.

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Powered by FreeBSD PostgreSQL Powered Eesti Kultuurkapital

Copyright © 2004-2005 EKM FO
XHTML, CSS & Kujundus: Saamuel Vesik