Ajalooline traditsioon: .

Arkiivid


Vastemõisa valla arkiiv asub Vastemõisa vallamajas. Raamatud ja dokumendid hoitakse alal kappides, ka on vanemad raamatud katalogiseeritud. Huvitavama osana arkiivist esinevad vallakohtu vanemad protokolliraamatud ja Orjusse-eenkiri 1809. aastast. Vanematest kohtu protokollide raamatutest tegin mõned väljavõtted karistuste määra ja taludes oksjonil müüdud asjade ja nende hindade kohta. Teatava pildi talude selleaegse varanduslise seisukorra kohta annavad kogukonnakohtu protokolliraamatud a[astatest] 1842–1850: Volmre talus tulid 1846. aastal müügile järgmised objektid: 2 hobust, 2 lehma, 2 lammast, 2 siga, 2 puust ja 1 rautatud vanker, 2 atra, 5 äket, 3 kirvest, 2 vikatit, 2 sirpi ja 2 rege. Samal aastal pärandab Kildo Thomas Ivask oma pärijatele: 1750 rbl puhast raha, 4 hobust, 5 lehma, 2 kolmeaastast mullikat, 3 aastast mullikat, 5 vana lammast, 2 kahe- ja 2 kolme-a[astast] härga, 6 siga, 3 atra, 4 äket, 1 korvvanker (vägga hea), 3 rautatud vankrit, 2 rege, 4 kirvest, 3 vikatit, 5 sirpi, 3 höövlit, 1 saag, 4 oherdit, 1 raudkang, kahed kanga teljed, 1 tisleri pink ja 2 pada. Peale selle laudu ja muid vähemaid asju.

Lisaks toon kohtu protokolliraamatust a[astatest] 1827–32 mõnede 1827. a. oksjonil müüdud objektide hinnad:
lehm – 16 rbl;
lammas – 3 rbl;
kits – 3 rbl;
siga – 5 rbl;
hobune – 9 rbl;
täkkvarss – 10 rbl;
kasukas – 6 rbl;
1 k vill. lõnga – 2 rbl;
põrsas – 3 rbl;
kuub – 5 rbl;
labidas – 50 kop;
suur pada – 4 rbl;
vokk – 3 rbl.

Karistuse määra kohta selgub vallakohtu protokolliraamatust a[astatel] 1825–27 järgmist: Karistuseks varastele ja neile, kes käsu järgi oma püsse mõisa pole toonud, antud 15–30 kepihoopi. Edasi selgub protokollist a[astal] 1825, et kellegi Sariso Jani laps on metsa ära eksinud ja seal surnud. Lapse emale määratud selle eest 20 hoopi vitsu, kui[d] lisandusega, et karistus siis kätte antaks, kui ta enam nii „iseennast vastu” ei olevat. Sariso Mihklile määratud selle eest 15 kepihoopi, et ta oma naist keelanud last tagasi kutsumast, kui see metsa läinud.
Vastemõisa valla arkiivi vanemate raamatute nimekiri:
1)Debet der Leistungen
2)Gehorchs-Regulativ a. 1809
3)Orjusse-eenkiri
4)Vastemõisa valla kohtu protokolli raamat a. 1825–27.
5)Vastemõisa valla kohtu protokolli raamat a. 1827–31.
6)Vastemõisa koggukonna vaeste laste raamat, mis hakkab 1825. a. – 1829. a.
7)Protoc. Buch Wastemsch. Gemeindegerichts vom May 1832 bis Nov. 1837.
8)Protoc. Buch Wastemsch. Gemeindegerichts vom Nov. 1837 bis Dec. 1840.
9)Vastemois Gemeindegerichts Protoc. de A – 1841 bis 42.
10)Vastemõisa kogguk. kohtu protok. a. 1842–1850.
11)Vastemõisa valla volikogu protokl. raamatud 18. maist 1877. kuni uuema ajani (9 raamatut).
EKLA, f 199, m 23, 21/4 (II-1) < Suure-Jaani khk., Vastemõisa v. - Alfred Rästas (1926)

Sürgavere valla arkiiv
Sürgavere valla arkiivis leidub paarsada eksemplari mitmesuguseid valla raamatuid ja üksikdokumente. Peale Sürgavere valla oma raamatute on sinna juurde tulnud ka Lõhavere valla raamatud, nende valdade ühendamisel. Sürgavere-Lõhavere valdade ühendamine üheks Sürgavere vallaks sündis 1892. a. Ühendatud valdade vallavanema valimine oli 21. nov. 1892. a., millest 84 volikogu (cхoдa) liiget osa võtsid. (1) Sürgavere valla arkiivi raamat nr 11; 2) Sürgavere koguk. protokolli raamat a[astatest] 1888–1899).
EKLA, f 199, m 23, 24 (II-2) < Suure-Jaani khk., Sürgavere v. - Alfred Rästas (1926)

Sürgavere valla vanemate arkiivi raamatute nimekiri:
1.Impfungs Buch für Sürgafer 1821–1854.
2.Cassa-Buch der Surgaferischen Gebiets Lade 1826–1854.
3.Magasin Buch vom 1832–1846.
4.Pass-Buch Sügafer 1839–1890.
5.Pass-Buch Lehowa 1865–1891.
6.Rewisjons Leiste Surgafer vom 1850–1858.
7.Magazin-Ausgabe f. die Sürgaferisch. Gem. 1856.
8.Magazin-Conto der Sürgaferisch. Gem. 1861–1863.
9.Sürgavere kogukonna protokl. raamatud a. 1867–98.
10.Lõhavere kogukonna protokl. raamatud a. 1867.–98.
11.Lõhavere kogukonna Pearaha vastuvõtm. raamatud a. 1886–1889.
12.Lõhavere volikogu protok. raamatud a. 1889–1892.
13.Sürgavere vamiilide järele, nimekiri a.?
14.Lõhavere valla võõra valla liigete nimekiri a. 1889.
15.Sürgavere valla rulli raamat a. 1879–1881.
16.Lõhavere valla rulli raamat a. 1879–1881.
17.Koogla koolilaste trahviraamat. Sürgavere 1875–87.
18.Sürgavere magasi raamat II a. 1870–1884.
19.Sürgavere valla magasi raamat. a. 1872–1878.
20.Sürgavere kogukonna magasi raamat. a. 1872.
21.Sürgavere kogukonna magasi raamat. a. 1873–1895.
EKLA, f 199, m 23, 24/5 (II-2) < Suure-Jaani khk., Sürgavere v. - Alfred Rästas (1926)

NB! Materjalile laieneb autori-ja õiguskaitse, mistõttu enne nende linkimist või edasist kasutamist võtke ühendust aadressil haldjas@folklore.ee. Tsiteerides viidake väljaande aadressile!