Ajalooline traditsioon: .

Arhiivid - Olustvere vallamaja arhiiv


1860. aastatel olnud Olustvere, Taevere, Jaska, Regoldi, Navesti ja Lahmuse valdadel ühine kirjutaja, kes elanud Lahmusel ja seal ka valdade asju ajanud. 1880. a. tekkinud tema juures tulekahju ja kõigi valdade arhivaalid hävinenud, milledest ainult mõni üksik eksemplar suudetud ära peasta. Kõige vanem raamat arhiivis on „Ревизская сказка Олустверскaго вoлocтнoго правленiя“ pärit 1858. a. Sama raamat on olemas ka Aimla, Jaska ja Regoldi valdade kohta. Arhiivi nimestik on pärit 1907. a., missugune on vene keeles ja kronoloogilises järjekorras kirjutud.
EKLA, f 200, m 12:2, 21/2 (II) < Suure-Jaani khk - Tony Bollmann (1926)

NB! Materjalile laieneb autori-ja õiguskaitse, mistõttu enne nende linkimist või edasist kasutamist võtke ühendust aadressil haldjas@folklore.ee. Tsiteerides viidake väljaande aadressile!