Ajalooline traditsioon: .

Suusõnaline traditsioon - Ajaloolised isikud


1895. a. käinud suurvürst Vladimir Olustvere mõisas krahv Ferseni juures. Ennem suurvürsti tulekut lastud suur maantee Kaansoost Suure-Jaanini ja sealt edasi Olustvereni korda seada ning selle järele valvata, et lapsed möödasõidu ajal maanteel ei viibiks.
EKLA, f 200, m 12:2, 38/9 (III-4) < Suure-Jaani khk., Lahmuse as.; Põhjaka k., Reinu t. - Tony Bollmann < Anu Aule, 82 a.; Jaan Wentsel, 73 a. (1926)

Suurvürst sõitnud Pärnu poolt posthobustega ja Kaansoo kõrtsi juures peatanud vähe aega, kus temale ka inimeste poolt kirju oli üle antud. Kõrtsi juure kogunud hulk rahvast kokku, kes hurraa! karjudes mütse ülespoole loopinud.
EKLA, f 200, m 12:2, 38/9 (III-4) < Suure-Jaani khk., Kaansoo, Raba t. - Tony Bollmann < Juhan Köhler, 80 a. (1926)

Kaansoost sõitnud suurvürst otsekohe Olustvere mõisa, kus kõik kohalikud laulukoorid teda käinud tervitamas. Olustvere laulukoor laulnud „Боже царя храни”, kelledega koos ka suurvürst laulnud. Pärast tervitamist korraldatud suur pidu, millest terve Olustvere vald osavõtnud. Mõisa õue peal olnud pikad lauad inimeste jaoks kaetud. Lastele korraldatud kottides võidujooks ja posti otsa ronimised, mille eest siis kingitusi jagatud. Krahv Ferseni lapsed olnud kogu aeg rahva hulgas ja teinud nendega kõik kaasa, kuna aga suurvürst ja krahv ise lossi trepi pealt piduliste tegevust pealt vaadanud.
EKLA, f 200, m 12:2, 39/40 (III-4) < Suure-Jaani khk., Olustvere v., Üldeküla, Aadama t. - Tony Bollmann < Jaan Hansen, 66 a. (1926)

Kohaliku tähtsusega ajaloolistest isikutest võiks nimetada Olustvere mõisa omanikku krahv Nikolai Ferseni. Ta seisnud keisri teenistuses ja elanud suuremalt jaolt Peterburis ning ainult suvekuudel viibinud ta omas mõisas, kuid äraoleku peale vaatamata teinud ta rahvale väga palju hääd. Umbes 30 a. tagasi põlenud saunikutel majad maha ja krahv aidanud neid jälle järje peale – andnud neile vilja, lehmad lüpsta ja hobused töö tegemiseks. Ta kannud hoolt ka rahva tervislise seisukorra eest ja lasknud mõisa haigemaja teha, kus siis haigeid mõisa inimesi ravitsetud. Mõisa lastele teinud ta iga aasta jõulupuu, kus siis neile ohtrasti kingitusi välja jaganud: niihästi raamatuid kui riideid ja jalanõusid.
EKLA, f 200, m 12:2, 40 (III-4) < Suure-Jaani khk., Olustvere m. - Tony Bollmann < Kadri Simson, 68 a. (1926)

Suurt rõhku pannud ta hariduse peale ja väga suurel määral toetanud Tillu-Reinu algkooli. Nimetud kooli Toima talust Tillu-Reinu tallu ületoomise puhul kinkinud krahv pool talu hinda ja teise poole eest pidanud siis aastas 85 rbl % maksma, kuid ka see summa tulnud tagasi. Nii antud iga aasta kahe kooliõpetajale kummalegi 30 rbl jõulukingiks ja 25 rbl jõulupuu heaks. Peale selle kinkinud ta veel koolile iga aasta hulk eestikeelseid raamatuid, millest moodustatud terve raamatukogu. Kooli suhtes teinud krahvile ettepanekuid valitseja Wasmuth, kes olnud suur lastesõber. Wasmuthi järele olnud mõisa valitsejaks von Dehn, kelle ettepanekul krahv Olustvere muusikakoorile 12 pilli kinkinud.
EKLA, f 200, m 12:2, 41 (III-4) < Suure-Jaani khk., Olustvere v., Üldeküla, Aadama t. - Tony Bollmann < Jaan Hansen, 66 a. (1926)

NB! Materjalile laieneb autori-ja õiguskaitse, mistõttu enne nende linkimist või edasist kasutamist võtke ühendust aadressil haldjas@folklore.ee. Tsiteerides viidake väljaande aadressile!