Ajalooline traditsioon: Ambla.

Sisukord


I Asjalised mälestised
II Arhiivid
III Suusõnaline traditsioon:
1. Asustamisküsimus
2. Sõjad vanematest aegadest
3. Katkud, näljad, ikaldusaastad
4. Ajaloolised isikud
5. Rahva majanduslik elu:
a) pärisorjus
b) teoorjus
c) raharendi ja taludeostu aeg
d) rahva rahutused
e) töö- ja elatamisvõimalused
f) majanduslik seisukord
6. Õigusline elu vanemast ajast peale
7. Usulised liikumised
8. Haridusline olukord vanemast ajast peale
9. Ärkamisaeg
10. Venestusaeg
11. 1905. aasta
12. Ilmasõda
13. 1917. a. revolutsioon
14. Okupatsiooni aeg
Jutustajate nimestik
EKLA, f 199, m 47 < Ambla khk. – Berta Tomasson (1930)

NB! Materjalile laieneb autori-ja õiguskaitse, mistõttu enne nende linkimist või edasist kasutamist võtke ühendust aadressil haldjas@folklore.ee. Tsiteerides viidake väljaande aadressile!