Ajalooline traditsioon: Ambla.

Asjalised mälestised - Vanad sõjateed


Traditsioon räägib vanadest sõjateedest, mis läbistunud Pruuna Suurekõrve ja ulatuvat kuni Konokõrveni ja Lepsilla külani. Traditsioon märgib neid Põhjasõja-aegsetena. Praegu veel leiduvat Suurekõrve talu krundi lähedal sild, mida sõjasillaks nimetatavat.
EKLA, f 199, m 47, 15 (I-g) < Ambla khk., Lehtse v., Pruunakõrve k., Äpliku t. - Berta Tomasson < Joosep Freymann, 56 a. (1930)

Eelmainitud vana sõjatee tuleb läbi Konokõrve. Praegune Konokõrve talu asub sõjateel. Tee on praegu soone ja rabane, näha ja tunda vaid männipakkude otsi, mis püsti maa sisse tambitud. Tee tuleb Viru-Pala poolt minnes läbi Konomägede moodustades viimastes oru.
EKLA, f 199, m 47, 15 (I-g) < Ambla khk., Lehtse v., Pruunakõrve k., Konokõrve t. - Berta Tomasson < Jüri Kuuskmann, 71 a. (1930)

NB! Materjalile laieneb autori-ja õiguskaitse, mistõttu enne nende linkimist või edasist kasutamist võtke ühendust aadressil haldjas@folklore.ee. Tsiteerides viidake väljaande aadressile!