Ajalooline traditsioon: Ambla.

Arhiivid - Ambla kirikuarhiiv


1. Ambla kiriku arhiivis on säilinud arhivaalid 1835. aastast praeguseni.
2. Arhiivi suurus on umbes 6 jooksv[at] m.
3. Sisaldavus: a) sündinute ja surnute registrid 1835. a. alates praeguseni; b) konfirmeeritute registrid; c) laulatuste registrid; d) lauarahva raamatud; e) kirikutähed; f) jooksev kfv [?].; g) personaalraamatud 1835. aastast siiani, nendest vanemad väga puudulikud. Praeguse õpetaja aegsed, mis korraldatud kartoteeksüsteemis [on] täpsed; h) vana protokolliraamat 1711. a. ja i) inventariraamat 1711. a.
4. Korraldatud ajaloolis-kronoloogilise korra alusel. Nimestik puudub.
5. Arhivaalid hoitakse alal sellekohases tulekindlas ruumis lukustatult.
6. Ambla kirikuarhiiv olevat õpet. J. Willbergi jutu järele sisaldanud ka hulga vanemaid arhivaale 1711. a. alates kuni 1835. a. Need olla aga ilmasõja ajal või vähe enne seda üle viidud Tallinna rüütelkonna arhiivi, kus arvatud kindlam olevat. Eesti valitsuse ajal asetatud endise Tallinna rüütelkonna ruumidesse Välisministeerium, kes seda võlvialust, kus asunud Ambla kirikuarhiiv, oma arhiivi jaoks saada tahtnud. Kiriku-arhiiv paigutatud keldri, kust keegi teenija need turule vanapaberina ära müünud.
Vanematest arhivaalidest on säilinud vaid protokolli- ja inventariraamat 1711. a.
7. Arhiivi parandamistingimustena oleks soovitav selgitada vanemate arhivaalide saatust ja kui võimalik, neid päästa.
EKLA, f 199, m 47, 18/9 (II-a) < Ambla khk., Ambla - Berta Tomasson < Johannes Willberg, 66 a. (1930)

NB! Materjalile laieneb autori-ja õiguskaitse, mistõttu enne nende linkimist või edasist kasutamist võtke ühendust aadressil haldjas@folklore.ee. Tsiteerides viidake väljaande aadressile!