Ajalooline traditsioon: Ambla.

Arhiivid - Lehtse vallaarhiiv


1. Lehtse vallaarhiiv sisaldab arhivaale 1866.–1927. a.
2. Arhiivi suurus on umbes 25 j[ooksvat] m.
3. Sisaldavus: a) kohtuaktid1892. a. - Eesti valits. ajani; b) kohtuprotokolli raamatud 1866. a., 1870datest ja 1880datest aastatest; c) lauaregistrid; d) raharaamatud; e) vaestelaste hoiusumma raamatud; f) kirjakogu 1893.–1927. a.; g) mitmesugused vallaraamatud; h) sissetulnud ja väljaläinud kirjade raamatud; i) rõugepanemise raamatud; j) rahasaatmise kontsud; k) perekonnanimestikud.
4. Nimestik olemas. Korraldatud asut. registr. korras arhivaalide seeriate kaupa.
5. Asukohaks on vallamaja pööningul seks otstarbeks laudadega eraldatud nurk, kus arhivaalid korralikult riiulitele asetatud. Arhiivi hoiukoht on lukustatud, kuid pole tulekindel.
EKLA, f 199, m 47, 21 (II-c) < Ambla khk., Lehtse vallamaja - Berta Tomasson < Gustav Laupa, 46 a. (1930)

NB! Materjalile laieneb autori-ja õiguskaitse, mistõttu enne nende linkimist või edasist kasutamist võtke ühendust aadressil haldjas@folklore.ee. Tsiteerides viidake väljaande aadressile!