Ajalooline traditsioon: Ambla.

Arhiivid - Nõmküla vallaarhiiv


1. Nõmküla vallaarhiivis on säilinud arhivaalid vist 1890. a. alates.
2. Arhivaale on umbes 4–5 j[ooksvat] m.
3. Sisalduvus: perekonnakirjad, kohtuprotokollid, mitmesugused maksukviit[ungid] ja registrid, jooksev kfv [?].
4. Arhiiv on täiesti korraldamata, seega täpsema ülevaate saamine takistatud. Nimekirjad puuduvad täiesti. Arhivaalid asuvad osalt valla perekonnaseisu ametniku toas kapis (uuemad), osalt pööningul kastidesse pakitult, kus nad ka tulehädaohu vastu kaitstud pole.
Vallasekretäri seletuse järele olevat arhiivi korraldamine üks lähema aja ülesandeid.
EKLA, f 199, m 47, 22 (II-d) < Ambla khk., Nõmküla v. - Berta Tomasson < Aleksander Tomberg, Nõmküla vallasekrtär (1930)

NB! Materjalile laieneb autori-ja õiguskaitse, mistõttu enne nende linkimist või edasist kasutamist võtke ühendust aadressil haldjas@folklore.ee. Tsiteerides viidake väljaande aadressile!