Ajalooline traditsioon: Ambla.

Arhiivid - Mõisate arhiivid


Mõisate arhiive kohapeal säilinud ei ole. Kas nad hävinenud või kuhugi paigutatud, selle kohta puuduvad andmed. Traditsioon räägib vaid alljärgnevate mõisate arhiividest.
EKLA, f 199, m 47, 23 (II-e) < Ambla khk. - Berta Tomasson (1930)

Raka mõisa arhiiv olevat hävinenud revolutsiooni päivil. Säilinud on vaid mõned vanad mõisa kaardid 1823., 1869., 1832., 1851/52., 1891. aastatest ja mõisa rendilepingud, mis praeguse kohapidaja hr Albrechti käsutuses.
EKLA, f 199, m 47, 23 (II-e) < Ambla khk., Ambla v., end. Raka m. - Berta Tomasson < Edmund Albrecht, 25 a. (1930)

Rava mõisa arhiiv olevat hävinenud 1923. a., mil see vanapaberina oksjonil ära müüdud.
(Kuna Rava mõisnik kauaaegne haagikohtunik olnud, võis see sisaldada rohkesti kohtuprotokolle ja kohtuotsuseid).
EKLA, f 199, m 47, 23 (II-e) < Ambla khk., Ambla v., Prümli k., Lõngu t. - Berta Tomasson < Elmar Graup, 19 a. (1930)

NB! Materjalile laieneb autori-ja õiguskaitse, mistõttu enne nende linkimist või edasist kasutamist võtke ühendust aadressil haldjas@folklore.ee. Tsiteerides viidake väljaande aadressile!