Ajalooline traditsioon: Ambla.

Arhiivid - Koolide arhiivid


(Andmed saadud koolide juhatajatelt).
Ambla kihelk. koolide arhiivid on vanemate arhivaalide poolest väga vaesed. Kõige vanemad arhivaalid on 1880datest aastatest ja neidki väga vähe, mõnel üksikul koolil.
Koolide arhiivid koosnevad päämiselt Eesti iseseisvuse aegsetest paberitest, mis nimestikku kantud ja kooliruumis alal hoitakse.
Vanemaid arhivaale leidus järgmistes koolides:
EKLA, f 199, m 47, 24 (II-f) < Ambla khk. - Berta Tomasson (1930)

Rava algkooli arhiiv sisaldab endise Prümli vallakooli kirjavahetuse pabereid; tsirkulaare; aruandeid ja muid kirju 1896.–1916. a.; Prümli vallakooli päevaraamat 1883.–1899. a.; õpilaste kooli ilmumise ja puudumise žurnaal; klassi žurnaal 1903.–1916.a.
EKLA, f 199, m 47, 24 (II-f) < Ambla khk. - Berta Tomasson (1930)

Rägavere algkooli vanema arhiivi sisaldavus: Rägavere kooli päevaraamatud 1882.–1895. a.; klassi päevaraamatud, hoolekogu protokollid 1884.–1927. a.; kirjade kogu 1894.–1927. a.
EKLA, f 199, m 47, 24 (II-f) < Ambla khk. - Berta Tomasson (1930)

Roosna algkooli arhiivi vanemad arhivaalid: sissetulnud kirjade kogu 1893.–1929. a.; õpilaste nimestikud 1883.–1927. a.; protokollid ja asjaajamise raamatud 1884.–1928. a.
EKLA, f 199, m 47, 25 (II-f) < Ambla khk. - Berta Tomasson (1930)

Koigi algkooli arhiivi vanemad arhivaalid: päevaraamatud 1883.–1896. a.; õpilaste nimestik 1895. a.; õpilaste teadmiste hindamine 1895. a.; kirjakogu 1893.–1927. a.
EKLA, f 199, m 47, 25 (II-f) < Ambla khk. - Berta Tomasson (1930)

NB! Materjalile laieneb autori-ja õiguskaitse, mistõttu enne nende linkimist või edasist kasutamist võtke ühendust aadressil haldjas@folklore.ee. Tsiteerides viidake väljaande aadressile!