Ajalooline traditsioon: Ambla.

Suusõnaline traditsioon - Ajaloolised isikud - Kubernerid


Vürst Šahhovskoi olnud jumaldatud isik. Rahvale meeldinud kõik tema uuendused valdade ühendamise ja kohtu alal. Vabatahtlikult pandud lipuvardad ülesse ja riigilipud lehvima.
EKLA, f 199, m 47, 38 (III-4a) < Ambla khk., Ambla v., Jäneda - Berta Tomasson < August Lubi, 52 a. (1930)

Vürst Šahhovskoi olnud tubli mees. Jutustaja kirjutanud rahva soovil keisri nimele palvekirja postijaamamaksude asjas. Esitanud selle Šahhovskoile ja maksud kaotatud ära.
EKLA, f 199, m 47, 38/9 (III-4a) < Ambla khk., Ambla v., Jootma end. koolimaja - Berta Tomasson < Johan Muchel, 73 a. (1930)

Kuberner Baschilov [Pjotr Petrovitš Bašilov] 1906–07. a. olnud talurahva mees. Tema terve püüd olnud mõisnikkude võimu murda ja talurahva seisukorda parandada. Kuberneri toetusel läinud talurahva esindajate ettepanekud Eestimaa kubermanguvalitsuse alamkomisjonis (alamkomisjon koosnenud 11 mõisnikust; 11 talunikust; linnade esindajad, kelledest ¾ olnud kõrgemad kubermangu ametnikud, nagu gümnaasiumi direktor; reaalkooli direktor; rahukogu esimees; ringkonnakohtu esimees; vaimuliku seisuse esindaja; kindralsuperintendent; rüütelkonna peamees) sageli läbi, kuid Riias ülemkomisjonis pole nad aga vastuvõtmist leidnud, sest olnud liiga talurahvasõbralikud.
Jutustajale teinud kuberner isiklikult ettepaneku ringi sõita ja rahva seas valgustustööd teha, varustades jutustajat sellekohase loakirjaga.
Kuberner Baschilov andnud koos kellegi teisega välja raamatu, mis olnud mõeldud mõisnikkude ja talurahva vahekordade selgitamiseks. Jutustaja pidanud raamatu veel eesti keelde tõlkima. Vahepääl tulnud aga kuberneride vahetus, töö jäänud tegemata. (Raamatu tiitlit jutustaja ei tea.)
Kord näidanud kuberner Baschilov [Bašilov] Peterburist saadud käsku: kõikide talupoegade juures läbiotsimine toime panna sõjariistade ja kihutuskirjanduse leidmiseks. Käsk oli antud arvatavasti mõisnikkude pealekäimisel riigivastaste kavatsuste sumbutamiseks. Kuberner jätnud selle käsu täitmata.
1907. a. andnud jutustaja Tallinnas Sõna välja. Talle toodud teade, et šandarmi valitsus olla Aegviidu jaama välja sõitnud ja tahtvat jutustajat üle kuulata. Jaan Tõnisson, Peeter Põld ja teised andnud nõu ära Soome sõita. Jutustaja (jutustaja olnud talurahva eestvedaja ja ainuke Eestimaa talur[ahva] esindaja-asemik Vene riigi I duumas.) läinud aga enne kuberneri juure, kes soovitanud siiski ülekuulamisele sõita, öeldes, et tema küll keelata ei saa, kuid tema sõnaga peavat šandarmi valitsus siiski arvestama. Jutustaja teinud kuberneri soovituse järele. Ülekuulamine 1905. a. asjus olnudki väga viisakas, nagu hiljem kuulnud – kuberneri sellekohasel korraldusel.
Kuberner Baschilovi [Bašilov] tegevusega pole mõisnikud sugugi rahul olnud ja esitanud kaebuse Riia ülemkomisjonile, et kuberner küllalt erapooletu ei olla. Sellest kuuldes võetud küsimus alamkomisjonis Tallinnas päevakorda ja jutustaja esinenud kaitsekõnega rõhutades just kuberneri erapooletust ja õiglust toimetusis. Üksmeelset nõusolekut (arvamist) palutud püstitõusmisega avaldada. Ei olevat midagi parata olnud, mõisnikud pidanud koos teistega püsti tõusma. Kõne ilmunud Peterburi ajalehes ja selle pommiga olnud kuberneri seisukoht päästetud.
Hiljem viidud siiski Volga äärde üle mõisnikkude pealekäimisel, et ässitavat rahvast mõisnikkude vastu.
EKLA, f 199, m 47, 39/41 (III-4a) < Ambla khk., Ambla v., Jäneda - Berta Tomasson < August Lubi, 52 a. (1930)

Baschilovi [Bašilov] järglane kuberner Korostowetz [Izmail Vladimirovitš Korostovets] olnud uhke, mõisnikkude poolehoidja. Alul olnud küll väga viisakas ja tagasihoidlik, kuid täieline aristokraat.
Jutustaja käinud tema juures eduerakonna asjus, tahtes erakonda registreerida. Kuberner ei olla seda teinud, põhjendades oma teguviisi sellega, et Venemaal on kadetid keelatud ja see olevat sama.
Vallavalitsusi revideerides olnud kub. Korostowetz [Korostovets] väga ametlik ja uhke.
EKLA, f 199, m 47, 41/2 (III-4a) < Ambla khk., Ambla v., Jäneda - Berta Tomasson < August Lubi, 52 a. (1930)

Vürst Lwow [Georgi Jevgenjevitš Lvov] ja kuberner Korostowetz [Korostovets] olnud Ambla Tuletõrje auliikmed.
EKLA, f 199, m 47, 42 (III-4a) < Ambla khk., Ambla - Berta Tomasson < Karl Inglist, 56 a. (1930)

NB! Materjalile laieneb autori-ja õiguskaitse, mistõttu enne nende linkimist või edasist kasutamist võtke ühendust aadressil haldjas@folklore.ee. Tsiteerides viidake väljaande aadressile!