Ajalooline traditsioon: Ambla.

Suusõnaline traditsioon - Ajaloolised isikud - Teised ametnikud


Koolideinspektor von Meve Riiast käinud Amblas koole visiteerimas, olnud sõbralik, tubli mees.
Ka Eestimaa rahvakoolide direktor Pavlov käinud koole revideerimas ja võtnud kooliõpetajate rõõmudest-muredest osa. Jutustaja – endine Jootma kooliõpetaja – kurtnud direktorile oma häda: tal olnud nimelt koht inspektori poolt – kes oli kuulda saanud tema kavatsus[t]est Samarasse kolida, mis aga nurjusid – ülesse öeldud. Pavlov soovitanud palvekirja esitada otsekohe temale. Tulemus olnud ametisse edasijäämine.
EKLA, f 199, m 47, 42/3 (III-4a) < Ambla khk., Ambla v., Jootma end. koolimaja - Berta Tomasson < Johan Muchel, 73 a. (1930)

NB! Materjalile laieneb autori-ja õiguskaitse, mistõttu enne nende linkimist või edasist kasutamist võtke ühendust aadressil haldjas@folklore.ee. Tsiteerides viidake väljaande aadressile!