Ajalooline traditsioon: Ambla.

Suusõnaline traditsioon - Rahva majanduslik elu - Teoorjus - Talude lammutamine


Tapa külast liidetud Tapa mõisa külge Überi ja Kustakse talud.
EKLA, f 199, m 47, 69 (III-5b) < Ambla khk., Tapa k., Kõrtsi t. - Berta Tomasson < Juhan Tipner, 75 a. (1930)

1865. a. paiku olevat Jootma külast lammutatud Väljaotsa, Lepiku, Sillaotsa ja Põhjaku talud, millised maad Jootma mõisaga liidetud.
EKLA, f 199, m 47, 69/70 (III-5b) < Ambla khk., Ambla v., Jootma end. koolimaja - Berta Tomasson < Johan Muchel, 73 a. (1930)

Umbes 35 a. tagasi olevat Raka mõisaga liidetud Pleskau koht, mis varem mõisast metsadega lahutatud olnud.
EKLA, f 199, m 47, 70 (III-5b) < Ambla khk., Ambla v., end. Raka m - Berta Tomasson < Edmund Albrecht, 25 a. (1930)

Umbes 60 a. tagasi olevat Prümli küla vainust liidetud 5-6 tiinu Prümli mõisaga, asemele antud metsamaad.
EKLA, f 199, m 47, 70 (III-5b) < Ambla khk., Ambla v., Prümli k., Lõngu t. - Berta Tomasson < Paul Graup, 52 a. (1930)

Prümli mõis olnud ka vanasti – enne Põhjasõda – teisel kohal, paari km kaugusel praegusest kohast, üle maantee, kutsutud Muuli mõisaks.
EKLA, f 199, m 47, 70 (III-5b) < Ambla khk., Ambla v., Prümli k., Lõngu t. - Berta Tomasson < Elmar Graup, 19 a. (1930)

Karkuse küla olnud vanasti väga koos, sellepärast viidud kruntidesse ajamisel Jaani, Ale, Tiigi ja Kristu talud külast välja metsaserva.
EKLA, f 199, m 47, 70 (III-5b) < Ambla khk., Nõmküla v., Karkuse k., Tooma t. - Berta Tomasson < Jüri Nei, 78 a. (1930)

Loodevälja külast lammutatud umbes 45 a. tagasi Rätsepa, AruJüri, Matsi, Separa, Peetra ja Reiepere talud. Maad liidetud Koigi mõisaga. Talumajadesse paigutatud moonakad, hiljem ehitatud ka mõned moonatared juure. Endistele peremeestele antud ääremaad asumiseks.
EKLA, f 199, m 47, 70/1 (III-5b) < Ambla khk., Nõmküla v., Loodevälja k. - Berta Tomasson < Jaan Laukov, 74 a. (1930)

Loodevälja külast liidetud Koigi mõisaga veel Tiksi koht, ka umbes 40 a. tagasi. Peremees läinud mõisnikuga tülli, mispääle mõisnik peremehe kevadel talust välja tõstnud ja mõisa karja talu orasesse ja ristikheina ajanud ning lasnud moonakatel talu seemendatud põllud ülesse künda.
EKLA, f 199, m 47, 71 (III-5b) < Ambla khk., Nõmküla v., Loodevälja k. - Berta Tomasson < Juuli Veebeck, 72 a. (1930)

Järvajõe mõisa serval asunud Tammeotsa talu liidetud umbes 40 a. tagasi mõisaga. Naistevälja külast olevat 3 talu eemale metsaserva paigutatud.
EKLA, f 199, m 47, 71 (III-5b) < Ambla khk., Nõmküla v., Naistevälja k., Vaino t. - Berta Tomasson < Aleksander Sepmann, 34 a. (1930)

Kukevere külast liidetud enne kruntimist, mis sündinud 1871/72. a., Muru, Aru, Kruusimäe, Rätsepa, Sirsumäe ja Uhakumäe kohad Kukevere mõisaga. Põhjaku ja Kuusiku muudetud Kandimehe kohtadeks.
EKLA, f 199, m 47, 71 (III-5b) < Ambla khk., Ambla v., Kukevere k., Otsa t. - Berta Tomasson < Tõnu Kirnmann, 72 a. (1930)

NB! Materjalile laieneb autori-ja õiguskaitse, mistõttu enne nende linkimist või edasist kasutamist võtke ühendust aadressil haldjas@folklore.ee. Tsiteerides viidake väljaande aadressile!