Ajalooline traditsioon: Ambla.

Suusõnaline traditsioon - Rahva majanduslik elu - Rahvarahutused päris- ja teoorjuse ajal ja teised abinõud rahva poolt tarvitatud oma seisukorra parandamiseks


Et talupojad midagi oma seisukorra parandamiseks oleks ette võtnud, pole teada. Kes kuidagi mõisa vastu hakanud, olnud õnnetu inimene.
EKLA, f 199, m 47, 96 (III-5d) < Ambla khk., Ambla v., Ojaküla, Jaarsemetsa t. - Berta Tomasson < Juhan Wõrk, 76 a. (1930)

Jutustaja lapseeas, umbes 70 a. tagasi hakanud Karksis 2–3 vana peremeest mõisnikule vastu, mispeale kohtadelt minema kihutatud.
EKLA, f 199, m 47, 96 (III-5d) < Ambla khk., Nõmküla v., Karkuse k., Tooma t. - Berta Tomasson < Jüri Nei, 78 a. (1930)

Umbes 65 a. tagasi võtnud ümbruskonnas maad Krimmi asumise tuhin, see vaibunud aga, kui mõned mõisnikud end asjasse seganud ja välja rännata soovijaid isegi ihunuhtlusega karistanud. Nii antud näit. Kukevere mõisniku poolt viimastele peksa.
EKLA, f 199, m 47, 96 (III-5d) < Ambla khk., Nõmküla v., Karkuse as. - Berta Tomasson < Leena Kuristik, 80 a. (1930)

Jutustaja mäletab oma ema jutustusi 1860date aastate väljarändamisest Suhhumi[sse]. Paljud likvideerinud oma majapidamised ja kogunud Tallinna, kust pidatud edasi viima. Tallinna Lasnamägi olnud ootajaid täis, edasiviijat pole aga kusagilt tulnud. Oldud sunnitud tagasi pöörama. Paljudel pole aga enam kuhugi olnud minna, sest endised kohad olnud juba teistele antud, varanatukene Tallinnas käiguga otsa lõppenud.
EKLA, f 199, m 47, 96/7 (III-5d) < Ambla khk., Lehtse v., Põrnu - Berta Tomasson < Leena Kukepall, 71 a. (1930)

1860-dates aastates võtnud ümbruskonnas maad prohvet Maltsveti liikumine, kes talupoegi raskest seisukorrast päästa lubanud ja neid Krimmi viia. Minnasoovijaid olnud rohkesti. Mindud Tallinna, kimbud-kompsud kaasas, valget laeva ootama, mis edasi viima pidanud. Maltsvet löönud kuuega vastu vett ja sõnanud: „Veel ei kanna, teil on veel varandust, kulda ja hõbedat, andke see minu kätte.” Varandus antud ära, valget laeva pole aga tulnudki.
EKLA, f 199, m 47, 97 (III-5d) < Ambla khk., Lehtse v., Vaigita t. < Harjumaa - Berta Tomasson < Thomas Kuuskmann, 69 a. (1930)

NB! Materjalile laieneb autori-ja õiguskaitse, mistõttu enne nende linkimist või edasist kasutamist võtke ühendust aadressil haldjas@folklore.ee. Tsiteerides viidake väljaande aadressile!