Ajalooline traditsioon: Ambla.

Suusõnaline traditsioon - Õigusline elu vanemast ajast peale


Vanema aja õiguslise elu valgustamiseks toon mõned näited Jootma kogukonnakohtu protokolliraamatust (raamat leidub Lehtse vallaarhiivis), sest rahvatraditsioon sellest midagi konkreetsemat rääkida ei tea.
1.Jotma kogukonna kohtu otsus 19. XII 1866. a. Eesistuja Märt Maaslieb ja abimehed. Prido Görther on valmis end 450 rbl eest soldatiks müüma Levonti Philippi eest. Peterburi kubermangu kohus lubab, kuid peab maksma 100 rbl oma vanemate eest (koguk[konna]kohtu otsusel), millest tasutakse isa pääraha ja nad tarbekorral toetust võivad saada. Soldatist välja tulles võib ülejäägi kätte saada.
2.Otsus 7. VI 1867. a. – mõisa aidamees Juhhan Wahman ja Josep Koplimäe riiu asi. Aidamees oli käskinud pikku põldu künda, Josep oli aga põiki põldu künnud ja sõnnikuunnikud sisse künnud. Kui aidamees ütlema läinud, hakanud viimane sõimama. Kohus mõistab sõimamise eest 50 kop vallakassasse ja 50 kop kirikuvaestele maksta.
3.15. XII 1876 – Jotma ja Resna kogukonnakohus. Kohut pidasid pea kohtuvanem Hans Lilenbach, kõrvamehed Abram Blomwelt, järgimees Hans Winter, kirjutaja J. Kasik.
„Jotma ja Resna mõisa pärisherra v. Hening kaebasid kirja läbi, et Jotma mõisa kok Mihkel Lasima on üks öösel kell 12 aego üleso mõisa toas lärmi teinud, et tüdrukud ega Breilnad pole magada saanud, ja on sõna kuulmata. Mihkel Lasima ütles, et mina olin ¾ 11 kela aeg kül üleval mamsli toas ja näpisin siidi, aga seal lärmi ei teinud mena mitosugugi, vaid kui ülevalt ala tulin, siis lasin mööda trepi puud lohinal ala ja jala kanad läksid vasta trepi tuhvi, nii paljo olli kolinad.”
Otsus: 15 vitsahoopi, et kolinad on teinud ja sõnakuulmata on.
4.21. XII 1887 – suhkrupea ja 2 pudeli viina varguse eest vankrilt mõistetakse varastele: 15 vitsahoopi alaealisele poisile ja täiskasvanule 3 rbl trahvi, sest et tervis ihunuhtlust ei kannata. Pääle selle mõistetakse mõlemilt välja kahjutasu 2 rbl 34 kop kummaltki.
EKLA, f 199, m 47, 111/3 (III-6) < Ambla khk. - Berta Tomasson (1930)

NB! Materjalile laieneb autori-ja õiguskaitse, mistõttu enne nende linkimist või edasist kasutamist võtke ühendust aadressil haldjas@folklore.ee. Tsiteerides viidake väljaande aadressile!