Ajalooline traditsioon: Ambla.

Suusõnaline traditsioon - Usulised liikumised - Vene usu tulek


Massilist vene usku minekut pole Ambla kihelkonnas olnud. Esimesest vene usu levinemise ajajärgust 19. sajandi I poolel, pole teada ühtegi juhtu, küll aga mõned üksikud 19. sajandi lõpust.
EKLA, f 199, m 47, 114 (III-7) < Ambla khk., Ambla v., Jäneda - Berta Tomasson < August Lubi, 52 a. (1930)

Kes vene usku läinud, see vabanenud kirikumaksust, sellepärast läinudki mõned perekonnad vene usku.
EKLA, f 199, m 47, 114 (III-7) < Ambla khk., Ambla v., Ojaküla, Jaarsemetsa t. - Berta Tomasson < Juhan Wõrk, 76 a. (1930)

1899. a. töötanud Läpi külas suur rahvategelane, endine kooliõpetaja Jakob Kippar selleks, et küla läheks vene kiriku alla. Töötanud õige intensiivselt, kuid soovitud tagajärgi pole saavutanud.
EKLA, f 199, m 47, 114 (III-7) < Ambla khk., Lehtse - Berta Tomasson < Otto Hinzenberg, 54 a. (1930)

NB! Materjalile laieneb autori-ja õiguskaitse, mistõttu enne nende linkimist või edasist kasutamist võtke ühendust aadressil haldjas@folklore.ee. Tsiteerides viidake väljaande aadressile!