Ajalooline traditsioon: Ambla.

Suusõnaline traditsioon - Haridusline olukord vanemast ajast peale - Ambla kihelkonna keskkoolid - Ambla Põllumajandusgümnaasium


1906. a. asutati Ambla alevikku E. N. K. S. [Eesti Noorsookasvatuse Selts] Ambla osakond, mille eesmärgiks olnud kõrgema rahvakooli asutamine. Mõtte õhutajateks on olnud August Roost, Aleksander Greenberg, August Lubi, Konrad Preisberg, Rosalie Waldmann, Alfred Kleitzmann ja Otto Hinzenberg. Kooli asutamisel tahetud mõisnikkudelt 430 rbl toetust. Mõisnikud olnud nõus, kuid teinud tingimuseks, et koolikuratoorium koosnegu 2 mõisnikust, 2 valla esindajast ja kirikuõpetajast. Kuratooriumi esimeheks aga olgu mõisnik. Peakoosolek ei ole neid tingimisi vastuvõetavaks tunnistanud, otsustatud omal jõul tööle asuda.
1907. a. alanud kool tegevust 2 klassiga tolleaegses Niemanni majas Jaan Ruusi juhatusel.
1917. a. sügisel võetud kool seltsilt omavalitsusele üle ja muudetud 4-kl alamalgkooliks + 4-kl kõrgem algkool.
Okupatsiooni ajal tahtnud sakslased kooli muuta avalikuks mittlere schule’ks saksa õppekeelega. Et sellest hoiduda, võtnud selts kooli uuesti oma kätte.
1919. a. kevadel h[aridus]ministri abi hr Mikkelsaar kooli revideerides leidnud selle niisuguses seisukorras olevat nii õpetuse kui õpetajate poolest, et teda võimalik keskkooliks ümber muuta.
1919. a. sügisel nimetatudki kool reaalgümnaasiumiks.
1924. a. muudetud põllumajandusgümnaasiumiks, millisena kool kuni 1930. a. kevadeni tegutsenud, mil suletud koolide koondamise tõttu.
Keskkooli asukohaks on olnud esialgu Niemanni maja, siis põllumeeste seltsi maja, siis politseimaja. Uus praegune koolimaja on valminud 1923. a., ehitatud arhitekt Krümmeri kava järele, kohaliku seltskonna algatusel, haridusseltsi ja maavalitsuse korraldusel. Koolimaja on läinud senini maksma üle 5 mln sendi ja on praegu veel pooleli, kuid ära vajunud.
EKLA, f 199, m 47, 122/4 (III-8-1a) < Ambla khk., Ambla - Berta Tomasson < Karl Inglist, 56 a. (1930)

Õpetajateks on olnud algkooli ajal (kooli likvideerimisest tingituna on arhiiv laiali ja segipaisatud, koolikroonikat ei leidu, seega tuleb piirduda vaid õpetajate loeteluga jutustaja järele):
Jaan Ruus 1907.–1924. a., prl Rokk, prl Kalamees, prl Soova, hr Kuulberg, prl Olga Preismann, prl Rosalie Preismann, Johannes Weinmann-Väinaste, Karl Kaalep, hr Pastak.
Keskkoolis:
Jaan Ruus – juhataja algusest kuni 1924. a.; Andres Tomberg – juhataja 1924. aastast lõpuni; Helmi Ottas, Mari Aul, Valeria Kipper, Margarete Lindberg, Elsa Vriburg, Jaan Schmieder, Friedrich Altpere, prl Puskar, prl Priks, prl Kask, Ella Kirik, Eduard Ahas, Tõnu Võrk, pastor Johannes Willberg, Leida Pikat, Helene Rosenberg, Helene Donner, Anita Obst, Linda Antje, Melania Reim, Nadeschda Soova, Helene Kahn, Elvine Blumfeldt, Alfred Belss, Hilda Brauer, Ernits Tael, Elfriede Weskrold, Ester Mühling, Helene Rosenberg, Juta Inglist.
EKLA, f 199, m 47, 124/5 (III-8-1a) < Ambla khk., Ambla - Berta Tomasson < Hilja Weinberg, 24 a. (1930)

(Hr Mihkel Paggi, kes muuseumi mulle näitas ja seletusi andis.)
Õpetuse näitlikustamise vahendina väärib mainimist Ambla keskkooli kasutada olnud koolimuuseum, mis asutati kooliõpetajate ja haridusseltsi algatusel hr Jaan Ruusi eestvõttel 1912./13. a. Esemed on kogutud õpilaste poolt ümbruskonna rahvalt. Kooli likvideerimise tõttu on muuseum praegu vähe korratus olekus, nähtavasti puuduvad ka nimestikud.
Muuseumis leidub terve kogu vanu ajalehti, millistest vanematena kätte juhtusid Eesti Postimees ehk Nädalaleht 1858., 1865 a.; Eesti Maarahva Kalender 1856, [Eesti] Maa Rahva Kodu- ja Kirikuraamat; kalendrid 1886, 1867, 1872 ja rida uuemaid; Eesti Postimees – Jututuba 1874; Olewik 1889, Eesti Postimees 1870; Koit 1908, 1906; Eesti Postimees 1905., 1906 a.; vanad piiblid 1823., 1847 a.; terve kogu vanu rahasid.
Asjadest: käsikivid, loodusteadlised kogud lindusid, loomi; kogu vanu puust kanne, karpe, vanad söögiriistad; talumaja ja kiviviskamise masina mudel; põlled, tanud-mütsid; vanad tabalukud; sirvilauad 1796. a.; päevapulgad ja teisi.
Nimetatud muuseum on keskkooli likvideerimisega Järva maavalitsuse poolt üle antud Ambla valla algkoolile kasutamiseks.
EKLA, f 199, m 47, 125/6 (III-8-1a) < Ambla khk., Ambla - Berta Tomasson < Mihkel Paggi, u 50 a. (1930)

NB! Materjalile laieneb autori-ja õiguskaitse, mistõttu enne nende linkimist või edasist kasutamist võtke ühendust aadressil haldjas@folklore.ee. Tsiteerides viidake väljaande aadressile!