Ajalooline traditsioon: Ambla.

Suusõnaline traditsioon - Haridusline olukord vanemast ajast peale - Algkoolid - Lehtse 6-kl algkool


(Andmed saadud koolikroonikatest. Praegu tegutsevatest algkoolidest puuduvad andmed Läpi ja Lehtmetsa kooli kohta, kus õpetajaid kohapeal ei olnud.)
Lehtse 6-kl algkool on tekkinud Pruuna- Lehtse- ja Lästeküla koolide ühendamisest.
Pruuna vallakooli asutamise aasta pole teada, küll on teada aga selle koolimaja ehitamise aasta – nimelt 1868. a. Läste vallakool on asutatud 1851. a., kuna Lehtse aleviku algkool hilisema aja sünnitus on, nimelt käesoleva sajandi teisel aastakümnel. 1917. a. avatakse Järva Maakonnavalitsuse ettepanekul Lehtse aleviku algkooli II kl. ja valitakse ka teine õppejõud. Õpetajaks on Alide Rosin 20. IX 1917.–1920. a. ja Johannes Kesa 20. IX 1917.–1919. a.
17. IX 1919. a. otsustatakse Lehtse kooliga ühendada Läste vallakool ja avada V klass ning ametisse võtta 4 õpet[ajat], kelledeks saavad Alide Rosin – endine; pr C. Proosaselts – 1919. aastast praeguni; Alide Reisberg – 17. X 1919.–1920. a; Anna Läänemets – 17. X 1919.–1920. a.; Arnold Roosvaldt – 12. VIII 1920. aastast praeguni; Marta Kübar – 1920.–1921. a.; prl E. Aalberg – 1920.–1921. a.; prl M. Rinken – 1920.–1923. a.; prl Nadeshda Kütt – 1920.–1923. a.
7. V 1920. a. võetakse kool avalik[kude] algkoolide võrku.
Õpet. A. Mein – 1921. aastast praeguni; A. Pajus – 1921.–1923. a.; A. Urbus – 1921. aastast praeguni; Marta Simptmann – 1923.–1926. a.; Alide Weiderpass – 1923.–1925. a.; B. Tamm – 1925/26. a. asetäitja õpet.; Salme Sepp – 1925. aastast praeguni; Elli Schmidt-Wäinaste – 1926–1930 a.
Praegune õpilaste arv on 150, kõige kõrgem arv on olnud 208. 1919. a. alates töötab kool endise Pruuna mõisa herrastemajas rahuloldavates tingimistes. Kooli juures töötab 1924. a. alates karskusring 59 liikmega. Õpetajad võtavad aktiivselt osa kohalikust seltskondlikust elust.
EKLA, f 199, m 47, 129/30 (III-8-2a) < Ambla khk. - Berta Tomasson (1930)

NB! Materjalile laieneb autori-ja õiguskaitse, mistõttu enne nende linkimist või edasist kasutamist võtke ühendust aadressil haldjas@folklore.ee. Tsiteerides viidake väljaande aadressile!