Ajalooline traditsioon: Ambla.

Suusõnaline traditsioon - Haridusline olukord vanemast ajast peale - Algkoolid - Nahe 4-kl algkool


Nahe 4-kl algkool on alustanud oma tegevust 1862. a. Nahe Alttoa õlekatusega eeskambris, kuna tagakamber olnud koolmeistri elutoaks. 1883. a. ehitatud Nahesse praegune koolimaja, milleks mõis annud ehitusmaterjali, vald vedanud kohale ja maksnud ehitusraha. Valla kirjade järele laenatud seks 500 rbl, millele mõis 500 rbl lisaks annud. Koolimaja ehitatud puust, pilpakatusega ja 2 korstnaga; 8 sülda 4 j[alga] pikk, 4 sülda 3 j[alga] lai; klassi pikkus 4 sülda 1 j[alga], laius 3 s. 1 ½ j.; kõrgus 1 s. 3 jalga. Ehitusmeistriks olnud Hans Freimann Pruunakõrvest.
1880. a. kooli sisseseadeks olnud: 3 pikka lauda, pikad pingid kahel pool lauda, koolmeistri jaoks väike laud ja tool, seinatahvel, maakaart, orel ja viiul.
Esimeseks koolmeistriks olnud Madis Vahtrik 1862.–1871. a., kes ühtlasi ka vallakirjutaja kohuseid täitnud. Tal olnud kasutada 5 tiinu maad, saanud mõisast 35 rbl, vallast 30 rbl palka ja peale selle küünlaraha ning ahjukütte. Vahtrik olnud kuulsam ja väljapaistvam külakooliõpetajate peres, osanud lugeda ja kirjutada.
II Thomas Stein – 1871.–1880. a. – Kunda seminari kasvandik. Olnud väga hoolas, juhatanud laulukoore.
III Magnus Eduard Bils – 1880.–1895. a. – Ambla kihelkonnakooli ja Kunda seminari kasvandik.
IV Otto Hinzenberg – 1895–1900 – iseõppija.
V Käsper Schnell – 1900–1901 – ministeeriumik[ooli] h[aridus].
VI Nikolai Traks – 1901–1910 – ministeeriumik[ooli] h[aridus].
VII Johannes Grauberg – 1910–1914 – ministeeriumik[ooli] h[aridus].
VIII Hilda Hinzlermann – 1914/15 –gümn[aasiumi]haridus.
IX Jaan Schmieder –1915/16 – kutsega.
X August Noor – 1916–1918 – ministeeriumik[ooli] h[aridus].
XI Alide Kuuskmann – 1919. a.
XII Jakob Ekermann – 1919–1921 – kutsega.
XIII Hans Neimann – 1921–1922 – Kunda sem[inari] k[asvandik].
XIV Anna Lalli – 1922/23.
XV Kaarel Pärtelpoeg – 1923/24.
XVI Johannes Laude – 1924/25.
XVII Alma Galle–Noor – 1925. a. – praeguni – kutseline.
Praegu töötab kool 1 komplektiga – 1 õpetajaga, õpilasi 20–30.
EKLA, f 199, m 47, 131/2 (III-8-2b) < Ambla khk. - Berta Tomasson (1930)

NB! Materjalile laieneb autori-ja õiguskaitse, mistõttu enne nende linkimist või edasist kasutamist võtke ühendust aadressil haldjas@folklore.ee. Tsiteerides viidake väljaande aadressile!