Ajalooline traditsioon: Ambla.

Suusõnaline traditsioon - Haridusline olukord vanemast ajast peale - Algkoolid - Ambla 6-kl algkool


Ambla 6-kl algkool on tekkinud kahe kooli – Raka valla algkooli ja kroonu 3-kl algkooli – liitmisel 1917. a.
1. Raka vallakool on asutatud 1866. a. Raka külla ja alanud oma tegevust Uuetoa suitsutares. Esimene koolimaja ehitatud 1867. a., olnud koos rehetoaga, see põlenud 1880. a. ära, teine ehitatud 1874. a., olnud juba rehetoata, see põlenud ära 1920. a.
Esimeseks õpetajaks on olnud Jaan Bötker 1866.–1875. a.
II Ludvig Vagreströöm 1875.–1880. a. See olnud puutööline, andnud õpilastele tööd ette ja teinud ise teises toas oma tööd. Vene keele mitteoskamise tõttu vabanenud selle maksmapanekul.
III Wilhelm Kullerkup – kuni 1893. a.
IV Julius Alban – kuni 1896. a.
V Hans Sahk, siis hilisemad Jakob Kents, Kaalep, Tammjärv, Smiider.
2. Kroonu algkool, veneaegse nimetusega Aмпельскія двухклассныя мужское и женское правительственныя начальныя училища alanud tegevust 6. IX 1913. a. 3 õpetajaga, 6 klassiga, 3-es klassikomplektis.
1917. a. muudetud 4-kl algkooliks, 4 õpetajaga, mil ka Raka vallakool kooli külge liidetud. I ja II kl töötanud Ambla vallamajas, III ja IV kl kroonu algkooli ruumes. Õppekeeleks olnud eesti keel.
1918. a. aprillikuul määratud okupatsioonivõimude poolt õppekeeleks saksa keel ja kooli inventar kui Vene kroonu varandus võetud kohalikkude kaupmeeste I. Duglase ja I. Smirnovi ettepanekul okupatsioonivõimude poolt üle. Hiljem antud küll koolile tagasi. 6. VII – 6. VIII 1918. a. korraldatud õpetajatele saksakeelsed kursused ja 21. aug 1918. a. muudetud kool 8-kl Preisi-tüübiliseks rahvakooliks 6 õpetajaga ja 6 klassikomplektiga. Õppekeeleks algkoolides jäänud eesti keel. 18. XII 1918. a. muudetud Eesti valitsuse poolt 6-klassiliseks algkooliks 6 kooliõpetajaga.
Õpetajad ja tunniandjad:
1.Mihkel Paggi 1913. a. – praeguni;
2.Konstantin Kapitanow 1913.–1915. a.;
3.Veera Padimeister 1913.–1915. a.;
4.Ivan Gorelõi 1915.–1916. a.;
5.Dimitri Smolenski 1915.–1916. a.;
6.Feodot Bogdanow 1915.–1916. a.;
7.Appolinaria Rischzikova 1916.–1917. a.;
8.Eugenie Willibert–Aud 1917.– praeguseni;
9.Johann Allesberg 1917.–1920. a.;
10.Elsa Anton 1917.–1918. a.;
11.Jaan Smiider 1918.–1926. a.;
12.Linda Lilleberg 1918.–1920. a.;
13.Amanda Tomberg 1918.–1921. a.;
14.Alide Berendsen 1920.–1924. a.;
15.Elsa Viiburg 1920.–1922. a.;
16.Albert Kruus 1921.–1922. a.;
17.Emilie Puskar 1921.–1924. a.;
18.Franziska Proosaselts 1922.– praeguni;
19.Helene Kask 1922.–1926. a.;
20.Helene Donner 1924.–1925. a.;
21.Ester Mühling 1924.–1925. a.;
22.Eduard Ahas 1924.–1926. a.;
23.Nadeshda Soova 1925.–1926. a.;
24.Lucie Puu 1926.–1926. a.;
25.Johanna Kroosing 1926.–1927. a.;
26.Voldemar Malken 1926.–1928. a.;
27.Elvine Malken 1926.–1930. a.;
28.Anita Obst 1926.–1930. a.;
29.Helene Rosenberg 1926.–1929. a.;
30.Weskroldt, Elfriede 1926.–1930. a.;
31.Inglist Judit 1927.–1928. a.;
32.Reim, Melanie 1928.–1930. a.;
33.Kalm, Helene 1929.–1930. a.;
34.Antje, Linda 1926.–1930. a..
EKLA, f 199, m 47, 135/7 (III-8-2d) < Ambla khk. - Berta Tomasson (1930)

NB! Materjalile laieneb autori-ja õiguskaitse, mistõttu enne nende linkimist või edasist kasutamist võtke ühendust aadressil haldjas@folklore.ee. Tsiteerides viidake väljaande aadressile!