Ajalooline traditsioon: Ambla.

Suusõnaline traditsioon - Haridusline olukord vanemast ajast peale - Algkoolid - Käravete 6-kl algkool


Käravete 6-kl algkool on asutatud 1844. a., mil alanud oma tegevust suitsurehes, kus olnud ka õpetaja eluruumid. Neis oludes kestnud õppetöö 1844.–1871. a., siis viidud mõisaomanik v. Liedrissi korraldusel kool uutesse ruumidesse, mis ühtlasi vallamajaks olnud, sest kooli õpetaja täitnud ka vallasekretäri kohuseid. 1886. a. ehitatud samale põllule uus koolimaja, mis praegugi tarvitusel, selleks andnud mõis materjali, vald tasunud ehituskulud. Uus koolimaja olnud tol korral paremaid ümbruskonnas ja vägagi ajakohane, koosnenud klassitoast – 6 aknaga – ja õpetaja toast – 2 aknaga – pluss köök. Maja pikkus 8 sülda, laius 4,5 sülda, kõrgus 10,5 j[alga]. Hiljem on klassiruum vaheseinaga poolitatud, samuti õpetaja tuba.
1890. a. ühendatud Käravete ja Kukevere vallakoolid ning kool jätkanud tegevust 3-klassilise vallakoolina. 1918. a. alates töötab kool praeguse kavaga, alul 3 klassiga, 1919.–1927. a. 4 klassi [ja] 2 õppejõuga, 1927. a. 5 klassiga, 1929. a. 6 klassiga kahes klassikomplektis. Õpilaste keskmine arv on 60.
Õpetajad
Kukevere vallakooli õpetajad, mis asutati 1868. a. kohaliku mõisniku poolt:
1.Tõnu Kirnmann 1868.–1869. a. – Ambla kihelkonnakooli haridus. (Ei või võimalik olla, sest Ambla kihelkonnakool tegutses alles 1874.–1889. a.).
2.Mart Behrens 1869–1872 – iseõppija.
3.Jaan Lubbi 1872–1879 – Pilistvere kooli haridus.
4.Jüri Muuk 1879–1890 – Kunda seminari haridus.
Käravete õpetajad
1.Toomas Moon 1844–1869 – osanud ainult lugeda.
2.Mihkel Kukk 1869–1892 – Põltsamaa kihelkonnakooli haridus.
3.Johannes Lubi 1892–1895 – kreiskooli haridus.
4.Gustav Tinuri 1895–1902 – kreiskooli haridus.
5.Davet Vares 1902–1904 – linnakooli haridus.
6.Rudolf Wint 1904–1913 – ministeeriumikooli haridus.
7.Aleksander Ketmann 1913–1916 – õpetajate seminari haridus.
8.Ida Kaalep 1916–1918 – õpetajate seminari haridus.
9.Heinrich Kraupmann 1918– praeguni – õpetajate seminari haridus.
10.Marta Kirnmann–Kraupmann 1919–praeguni – õpetajate seminari haridus.
EKLA, f 199, m 47, 140/1 (III-8-2f) < Ambla khk. - Berta Tomasson (1930)

NB! Materjalile laieneb autori-ja õiguskaitse, mistõttu enne nende linkimist või edasist kasutamist võtke ühendust aadressil haldjas@folklore.ee. Tsiteerides viidake väljaande aadressile!