Ajalooline traditsioon: Ambla.

Suusõnaline traditsioon - Haridusline olukord vanemast ajast peale - Algkoolid - Rägavere 6-kl algkool


Rägavere 6-kl algkool on asutatud 1865. a. Ambla valla vallakoolina, asukoht pole täpselt teada. Praegune koolimaja on ehitatud umbes 40 a. tagasi, koosneb ühest klassiruumist, mis vaheseinaga kaheks jagatud, riietehoiuruumist, õpetajate toast ja õpetaja eluruumist.
1918. a. muudetud kool 4-kl algkooliks, praegu töötab kool 6 klassiga 1 klassikomplektis, uute õpilaste vastuvõtmine on üle aasta. Õpilasi on koolis 22.
Õpetajad
Vanematest õpetajatest nimetatakse kedagi Ruutet, kes kaua aega Rägaveres kooliõpetajaks olevat olnud; siis Jaan Rebane, kes pidanud kohalt lahkuma vene keele mitteoskamise tõttu; hr Kuulmata; Karl Kranig; hilisematest prl Seeder, prl Inglist, prl Kuuskmann, prl Kirnmann, prl Priidemann ja Hilda Vaher-Siida 1923. a. alates – praeguni.
EKLA, f 199, m 47, 142 (III-8-2g) < Ambla khk. - Berta Tomasson (1930)

NB! Materjalile laieneb autori-ja õiguskaitse, mistõttu enne nende linkimist või edasist kasutamist võtke ühendust aadressil haldjas@folklore.ee. Tsiteerides viidake väljaande aadressile!