Ajalooline traditsioon: Ambla.

Suusõnaline traditsioon - Haridusline olukord vanemast ajast peale - Algkoolid - Koigi 6-kl algkool


Koigi (Reinevere) külla I kooli asutamisest on üle 60 a. tagasi. Esimene koolimaja on asunud Tamsalu-Koigi maantee ääres Sarapiku juures. Kooli säält ärakadumise põhjuseid ei teata. Järgmine koolimaja olnud Koigi mõisa põllu veerel, Loodevälja küla ligidal, mis 1866/67. a. ära põlenud. Siis peetud kooli 2–3 a. Koigi külas Annurahva ja Jürirahva peres. 1869. a. lasknud selleaegne Koigi mõisaherra v. Kursell Koigi külasse uue koolimaja ehitada, mida praegu veel elukorteriteks tarvitatavat. Mõis andnud materjali, vald vedanud kohale ja ehitanud üles, läinud maksma 700 rbl.
1910. a. võetud kool vallavolikogu soovil rahvahariduse ministeeriumi alla ja muudetud 2-klassiliseks 5 õppeaastaga ministeeriumikooliks. 1910. a. ehitatud ka uus praegune koolimaja, milleks maa (1 tiin) kinkinud poodnik Kulmann. Maja ehitamine maksnud 13 000 rbl. 1921. a. vooderdatud maja väljastpoolt laudadega, mis läinud maksma 160 000 marka. Praegune koolimaja on 2-kordne ruumikas puuehitus, ruumikate ja valgete klassiruumidega ja õpetaja elukorteritega.
Vanematest õpetajatest mäletatakse Jakobsoni, Vageströömi, Jaak Saart, Bleimanni, Katsi, ja Lenki.
Eestiaegsed: Jakob Kuuskmann – juhataja 1921 – praeguni, hr Elbrecht 1921/22, pr Prindi 1921 –praeguni, prl Smirnova – praeguni, Julie Poom 1922.–1924. a., Alice Korbe 1922/23. a., Alide Pralits 1923/24. a., Aleksander Kuuskmann 1924. a. – praeguni.
Kool töötab 1926. a. alates 6 klassiga 3 klassikomplektis.
EKLA, f 199, m 47, 143/4 (III-8-2h) < Ambla khk. - Berta Tomasson (1930)

NB! Materjalile laieneb autori-ja õiguskaitse, mistõttu enne nende linkimist või edasist kasutamist võtke ühendust aadressil haldjas@folklore.ee. Tsiteerides viidake väljaande aadressile!