Ajalooline traditsioon: Ambla.

Suusõnaline traditsioon - Haridusline olukord vanemast ajast peale - Traditsioon varem tegutsenud koolide kohta


Umbes 70 a. tagasi olevat olnud ka Ojakülas kool, kus õpetajaks olnud Tõnu Adamson, kes õpetanud lapsi lugema, kirjutama, rehkendama, õiget kirja, laulma ja saksa ning vene keele tähti. Kooliaasta kestnud jutustaja ajal, kes selles koolis 7 talve õppinud, mihklipäevast jüripäevani. Kool olevat hiljem liidetud Rägavere kooliga. (Lähemad andmed puuduvad.)
EKLA, f 199, m 47, 156 (III-8-3) < Ambla khk., Ambla v., Ojaküla, Jaarsemetsa t. - Berta Tomasson < Juhan Wõrk, 76 a. (1930)

Üle 60 a. tagasi tegutsenud Karkuse külakool, kus koolmeistriks olnud keegi Joosep Kruup. 1905. a. ehitatud koolile uus maja, mis praegu vaestemajana tarvitusel. Karkuse kool suletud Eesti ajal õpilaste vähesuse tõttu.
EKLA, f 199, m 47, 156 (III-8-3) < Ambla khk., Nõmküla v., Karkuse k., Tooma t. - Berta Tomasson < Jüri Nei, 78 a. (1930)

Vanasti olevat ka Vistla külas kool olnud – see aga jäljetult kadunud, andmeid mingisuguseid pole. Tegevuse lõpetanud käesoleva sajandi esimesel aastakümnel.
EKLA, f 199, m 47, 156 (III-8-3) < Ambla khk., end. Rava m. - Berta Tomasson < Viktor Raudna, 34 a. (1930)

Varem tegutsenud koolidest oleks veel nimetada Jootma-Räsna-Kuru kool (Ambla valla arhiivis leiduv Johann Muchelli kiri). Nagu ühest säilinud kirjast näha, ehitatud 1860. a. Jootma külla parun Wrangelli poolt kahekordne kivist koolimaja (mis praegu Koolitalu nime all asunikkude kasutada). 1866. a. ehitatud Jootma-Räsna kogukonna poolt puust koolimaja, milleks selleaegne pärishärra Victor v. Henning andnud ehitusmaterjali, Räsna maast 4 tiinu põldu ja Jootma maast 20 vakam[aad] heinamaad, pääle selle 19 ½ s[ülda] puid ahjukütteks.
Õpetajateks on olnud: Jaan Kaasik 1866.–1877. a., Johann Kasvandik 1877.–1878. a., Johann Muchel 1878. a. – 1920. a.
1880. a. omandanud ostu teel Kuru mõisnik parun Carl v. Maydell ka Jootma ja Räsna mõisad ning 1901. a. liidetud Jootma kooli külge ka Kuru vallakool, mis Jootma kooli nime all 1920. a.-ni tegutsenud, mil suletud.
EKLA, f 199, m 47, 157 (III-8-3) < Ambla khk., Ambla; Ambla v., Jootma end koolimaja - Berta Tomasson < Hilja Weinberg, 24 a.; Johan Muchel, 73 a. (1930)

NB! Materjalile laieneb autori-ja õiguskaitse, mistõttu enne nende linkimist või edasist kasutamist võtke ühendust aadressil haldjas@folklore.ee. Tsiteerides viidake väljaande aadressile!