Ajalooline traditsioon: Ambla.

Suusõnaline traditsioon - Ärkmisaeg


Silmapaistvamate ärkamisaegsete tegelastena mainib traditsioon Ambla õpetaja Paulseni, köster Raudkeppi, kihelkonnakooli õpetaja Wilmanseni ja hilisematest Jaan ja August Lubit, Tõnu Wõrku ning Konrad Preisbergi. Kõik nad on kaasa elanud ärkamisaegsetele üritustele, asutanud laulukoore, eriti kooliõpetajate peres, millised kooskäimised olnud soodsaks juhuseks rahvusliste küsimuste üle rääkimiseks ja arutamiseks.
EKLA, f 199, m 47, 158 (III-9) < Ambla khk. - Berta Tomasson < Adolf Unt, Otto Hinzenberg, 54 a., August Lubi, 52 a. (1930)

Tähtsamate ärkamisaegsete sündmustena mainitakse I laulupeost osavõttu oma kooriga õpet. Paulseni juhatusel ja 1872. a. Ambla Eesti Aleksandrikooli abikomitee asutamist, mis kujunenud üheks tugevamaks Eestimaal. Eestvõtjateks olnud Prümli mõisapidaja-rentnik Kalep ja pärastine kihelkonnakooli juhataja Raudkepp.
EKLA, f 199, m 47, 158 (III-9) < Ambla khk., Ambla - Berta Tomasson < Adolf Unt (1930)

Ambla kihelkonna Eesti Aleksandrikooli abikomitee tegevusest võtnud osa kooliõpetajad, mis aga ei ole meeldinud õpetaja Knüpfferile, kes seesuguse tegevuse kooliõpetajatel keelanud. Seepääle asutanud jutustaja Johan Muchel koos teiste kooliõpetajatega – Tapa kooliõpetaja Pohla, Raka kooliõpetaja Kullerkup ja veel mõned – abikomitee, mida nimetatud Viru vanema tütre järele Salme, mispuhul kirjanik Kunder õnne soovinud. Salme nime all jatkanud kooliõpetajad Eesti Aleksandrikooli abikomiteede tegevust, korraldanud pidusid, näitemänge kogudes seega andeid Eesti Aleksandrikoolile.
Jutustaja võtnud osa Viljandis korraldatud Eesti Aleksandrikooli komiteede istangitest, puutunud kokku Köhleri, Hurda, Weske ja teistega ning saanud neilt juhtnööre tegutsemiseks. Eesti Aleksandrikooli komiteede sulgemisega saanud ka Salme vitsu. Hagendrichter, kelleks olnud tol korral Tapa mõisnik Axel v. Fock, kes kõiki rahvalikus suunas teotsejaid mässajateks nimetanud, korjanud näitemänguraamatud ära. Salme tegelased kirjutanud kubernerile (vist Šahhovskoile), kellelt saadud luba edasitöötamiseks. Saadud uued protokolliraamatud ja kõik protokollid kirjutatud ettevaatlikult ja tagasihoidlikult ümber ning tegevus jatkunud.
EKLA, f 199, m 47, 158/60 (III-9) < Ambla khk., Ambla v., Jootma end koolimaja - Berta Tomasson < Johan Muchel, 73 a. (1930)

NB! Materjalile laieneb autori-ja õiguskaitse, mistõttu enne nende linkimist või edasist kasutamist võtke ühendust aadressil haldjas@folklore.ee. Tsiteerides viidake väljaande aadressile!