Ajalooline traditsioon: Ambla.

Suusõnaline traditsioon - Venestusaeg - Kohalikud ametnikud


Venestusaegsetest ametnikkudest tuntakse kuberner Šahhovskoid (1885–1894 a.), kelle uuendused olnud rahva poolt tervitatud.
EKLA, f 199, m 47, 163 (III-10a) < Ambla khk., Lehtse v., Pruunakõrve k., Äpliku t. - Berta Tomasson < Joosep Freymann, 56 a. (1930)

Rahvas on suhtunud Šahhovskoi reformidesse häätahtlikult, nähes neis päästjat mõisnikkude ja pastorite surve alt ning üldise olukorra kergendajat. Pettunud aga varsti.
Haritlaskond kooliõpetajatega eesotsas olevat asjasse skeptilisemalt suhtunud, olnud eriti vene keele tarvituselevõtu vastu.
EKLA, f 199, m 47, 163 (III-10a) < Ambla khk., Ambla v., Jäneda - Berta Tomasson < August Lubi, 52 a. (1930)

Hilisemast ajast tuntakse ägeda venestajana kuberner Korostowetzi [Korostovets] (1908.–10. a.). Sel olnud kord isegi kavatsus Ambla tööstur Inglisti maalt välja saata, sellepärast et see omas töökojas 8-tunnilise tööpäeva maksma pannud.
EKLA, f 199, m 47, 163 (III-10a) < Ambla khk., Ambla - Berta Tomasson < Karl Inglist, 56 a. (1930)

NB! Materjalile laieneb autori-ja õiguskaitse, mistõttu enne nende linkimist või edasist kasutamist võtke ühendust aadressil haldjas@folklore.ee. Tsiteerides viidake väljaande aadressile!