Ajalooline traditsioon: Ambla.

Suusõnaline traditsioon - 1917. a. revolutsioon


1917. a. revolutsioon on olnud enamikule uudiseks, talle pole osatud omistada suuremat tähelepanu.
EKLA, f 199, m 47, 176 (III-13) < Ambla khk., Lehtse v., Vaigita t. < Harjumaa - Berta Tomasson < Thomas Kuuskmann, 69 a. (1930)

Nooremad olnud vaimustatud, vanemad kahetsenud. Revolutsioon on annud hoogu töölisliikumisele, mille eesotsas olnud Läpi koolmeister J. Lass.
EKLA, f 199, m 47, 176 (III-13) < Ambla khk., Lehtse v., Pruunakõrve k., Äpliku t. - Berta Tomasson < Joosep Freymann, 56 a. (1930)

Ambla olnud üks maakohtadest, kes algusest peale uuendustepüüdjate esirinnas sammunud. Rahvaerakond korraldanud Amblas koosolekuid, kus toonitatud võimalikult laiaulatusliku omavalitsuste korraldamist. Erakonna eesotsas olnud: Kask, August Lubi, Kuulmata, Berendsen ja teisi. Juhtnööride saamiseks käidud mõned korrad Paides, Tallinnas.
1917. a. sügisel, punaste võimu oma kätte saamisega muutunud ka kohapääl viimaste tegevus aktiivsemaks. Novembri lõpul saatnud Lehtse Hinzenberg jutustajale (August Lubi) sõna, et punased tulevad teda kinni võtma. Jutustaja sõitnud Paide. Paide polguülem (nime ei mäleta) annud 18 sõdurit ühes leitnant Budmacheriga jutustajale kaasa abiks Amblas korraldatud miilitsale. Sõidetud Käravete mõisa. Punased madrus Lippuse juhatusel kutsunud Eesti vägesid nende väkke üle tulema. Jutustajalt eitavat vastust saades liigutud edasi. Eesti väed Ambla jõudes leidnud eest vaid ühe mehe, punased põgenenud Roosna mõisa. Nii kestnud jõuluni. Pole enamlaste hädaohtu karta olnud ning sõdurid lastud puhkusele. Nüüd tulnud aga 28. XII 1917. a. Amblasse äkki 40 punaväelast vangistades 8 sõdurit ja ühe ohvitseri vastaste väest. Samal ajal vangistatud omas kodus ka jutustaja ühe Käravete poolt tulnud rühma poolt ja viidud Tallinna, kus ta 2 aastaks Eestimaalt välja mõistetud. Põhjusena tähendatud, et tegutsevat tumedate jõudude keskpunktina.
EKLA, f 199, m 47, 176/7 (III-13) < Ambla khk., Ambla v., Jäneda - Berta Tomasson < August Lubi, 52 a. (1930)

Enamlaste ajal vangistatud oma punaste poolt Ambla õpetaja Willberg ja viidud esialgu Roosna mõisa, kus pandud puid lõhkuma. Hiljem saadetud Luuga linna, kust alles okupatsiooni ajal tagasi pääsenud.
EKLA, f 199, m 47, 177/8 (III-13) < Ambla khk., Ambla v., Prümli k., Lõngu t. - Berta Tomasson < Elmar Graup, 19 a. (1930)

Külad olnud punastes lippudes, ka käidud Kerenskit Tallinnas vastu võtmas.
EKLA, f 199, m 47, 178 (III-13) < Ambla khk., Nõmküla v., Alupere k. - Berta Tomasson < Marie Laissar, 46 a. (1930)

1917. a. koostatud Amblas kahtlaste isikute nimestik – silmaspidamiseks. Sinna olnud märgitud kõik haridusseltsis tegutsevate isikute nimed. Avaliku aktsioonini pole aga jõutud.
Üks päev enne okupatsioonivägede Amblasse jõudmist olnud Ambla aelvikus lahing Jäneda poolt tulnud valgekaartlaste ja Järva-Jaani poolt tulnud punaväelaste vahel. Langenud vist 4 inimest (2 valget ja 2 punast) ja mõned hobused. Punased pidanud Järva-Jaani poole tagasi pöörama.
EKLA, f 199, m 47, 178 (III-13) < Ambla khk., Ambla - Berta Tomasson < Karl Inglist, 56 a. (1930)

NB! Materjalile laieneb autori-ja õiguskaitse, mistõttu enne nende linkimist või edasist kasutamist võtke ühendust aadressil haldjas@folklore.ee. Tsiteerides viidake väljaande aadressile!