Ajalooline traditsioon: Ambla.

Suusõnaline traditsioon - Okupatsiooni aeg


Okupatsioonivägede tulekul vaadatud neile kui päästjatele, lahkumisel aga tänatud jumalat nende võimu alt pääsemise eest.
EKLA, f 199, m 47, 179 (III-14) < Ambla khk., Lehtse v., Pruunakõrve k., Äpliku t. - Berta Tomasson < Joosep Freymann, 56 a. (1930)

Jutustaja, kes tsaariajal kogukonna talitaja olnud, pandud okupatsioonivõimude poolt ametisse rahvale käskude viijaks ja korralduste teatavaks tegijaks. Koormavaks läinud rahvale okupatsiooniaegsed loomade, vilja ja teiste tarbeainete rekvisitsioonid, eriti nõutud pekki ja võid. Nõutavad normid olnud määratud terve valla kohta, mis siis jutustaja üksikute perede vahel ära jaotama pidanud. Sead üle 3 puuda rekvideeritud, loomad kirjutatud ülesse, neid ei ole tohtinud tappa ega müüa.
Okupatsiooniaja lõppedes veerenud nagu koorem südamelt ära.
EKLA, f 199, m 47, 179 (III-14) < Ambla khk., Lehtse v., Lepsilla k., Jüri t. - Berta Tomasson < Gustav Wöhlmann, 70 a. (1930)

Nagu tähendatud, loodetud okupatsioonivägedest ärapäästjaid enamlaste võimu alt. Pea selgunud aga nende õige pale ja juba juuni-juulikuul loodetud abi rootslastelt.
Esialgne okupatsioonivägede komandant, keegi leitnant, olnud rahvasõbralik ja vastutulelik, selle järglane aga, keegi rittmeister, olnud hirmus uhke ja vali, nõudnud, et iga vastutulija teda peaks teretama, kes seda pole teinud, lükanud kepiga mütsi pääst ära. Rahvas õppinudki ära tervituse: „Guten Tag, hr Rittmeister.”
Okupatsiooni ajal peetud Amblas ära rahvakoosolek, kus okupatsioonivägede arst, keegi professor kõnelenud teemile „Millest tekkis sõda?” Väitnud, et selle süüdlased on inglased ja sellepärast toonitanud sakslaste ja eestlaste lähenemise tarvet, milleks vaja eest ära veeretada kõik komistuskivid.
Okupatsioonivõimud olnud veel alevikus sees, kui jutustaja ja hr Kask pannud tarvitajate ühisuse luugist välja Eesti lipu. Sakslased tulnud küsima, kes ja kelle loal lipp välja pandud. Hr Kask vastanud: „Mis teil sellega asja, see meie oma lipp.” Seepääle vangistatud mõned ühisuse liikmed ja hr Kask ning peetud ühe öö kinni, siis tulnud aga lahkumine.
Üldiselt möödunud okupatsiooniaeg vaikselt, nende lahkumisel lastud siiski 6–7 inimest Tapa juures maha.
EKLA, f 199, m 47, 179/81 (III-14) < Ambla khk., Ambla - Berta Tomasson < Karl Inglist, 56 a. (1930)

NB! Materjalile laieneb autori-ja õiguskaitse, mistõttu enne nende linkimist või edasist kasutamist võtke ühendust aadressil haldjas@folklore.ee. Tsiteerides viidake väljaande aadressile!