Ajalooline traditsioon: Ambla.

Jutustajad


1.Arnold Roosvaldt – elukoht Lehtse vallas endises Pruuna mõisas. Lehtse 6-kl algkooli juhataja. 1920. a. alates võtab aktiivselt osa Lehtse Haridusseltsi elust. Vanemast ajast teab isiklikult vähe, kuid juhatab isikuid, kes sellest rääkida teavad. Esinemiselt tagasihoidlik ning asjalik.
2.Jaan Navenitsky – 82 a. vana, elukoht Lehtse vallas Pruuna mõisas, rahvuselt lätlane. Kohapääle asunud 1886. a. Pruuna mõisnik kindral Dellingshauseni teenrina, kelle teenistusse juba 1871. a. Poolamaal astunud. Jutult tagasihoidlik, teab vaid rääkida Pruuna mõisa elust-olust 1886. a. alates. Ka hilisemate aegade sündmusi vaadelnud passiivselt, tähelepanuta.
3.Jüri Lindemann – 85 a. vana, elukoht endise Lehtse mõisas. On 40 a. tagasi kohapääle Lehtse mõisa kutsariks tulnud. Omab vähesed teadmised ja pole küllalt erapooletult vaadelnud sündmusi. On päälegi väga nõrga kuulmisega, väsib, ei suuda jälgida mõttekäiku. Ümbruskonna rahva jutu järele olnud härra armualune ja kannud kõik teenijate vääratused omal ajal mõisniku ette.
4.Elfriede Gutverk – 29 a. vana, elukoht Lehtse as., tööline. On teadlik ümbruskonna hilisemate aegade sündmustes, millistest vesteldes kajastub eriline viha ja kibedus endiste mõisnikkude vastu, kuid kardab millegipärast viimaste vägitegudest rääkida.
5.Leena Kukepall – 71 a. vana, elukoht Lehtse vald Põrnu, väikemaapidaja. Põline Lehtse valla elanik, kelle mees kaua aega mõisa metsavahiks olnud. Ladusa jutuga, räägib häämeelega kõigest, mis teab. Mäletab üksikasjalisemalt raharendi ajajärku.
6.Gustav Laupa – 46 a. vana, Lehtse valla sekretär, elukoht Lehtse vallamajas. On 20 a. kohapääl elanud ja huviga ümbruskonna elu-oluga tutvuneda püüdnud. Katsub nõu ja jõuga abiks olla stipendiaadile rahvatraditsiooni kogumisel.
7.Jaan Lees – 59 a. vana, Lehtse vallas Läste külas. Põline Lehtse valla elanik. Pole huvi tunnud ajaloolise traditsiooni vastu, seega teab vähe.
8.Juula Kirspuu – 79 a. vana, elukoht Lehtse vallas Läste külas, saunik. Väga tagasihoidlik vanaeit, ei taha kuidagi rääkima hakata tähendades: „Mis mina, vanainimene, tean, las nooremad räägivad.” Alles pikema sissejuhatuse järele argneb jutt, mis küll ettevaatlik ja tagasihoidlik mõisnikkude suhtes, kuid tähelepanekute ja mälestiste poolest küllaltki oluline.
9.N. N. (olin nime jätnud märkimata) – Miku talu peretütar, keskkooli III kl õpilane, elukoht Lehtse vallas Miku talus. Andis mõningaid teateid asjalistest mälestistest, olles ühtlasi teejuhiks nende otsimisel ja registreerimisel.
10.Juhan Wõrk – 76 a. vana, elukoht Ambla vallas Ojakülas Jaarsemetsa talus, talunik. Põline Ojaküla elanik, loogilise jutu ja hää mäluga, eriti vanemate aegade suhtes. Jutustab erapooletult.
11.Jakob Wõrk – 69 a. vana, talunik, elukoht Ambla vallas Ojakülas Suure-Jaani talus. Jutustab asjalikult omaaegsetest sündmustest. Nõrga kuulmisega.
12.Friedrich Rebane (Rebbas) – 53 a. vana, talunik, elukoht Lehtse vallas Pruunakõrves Rebase talus. Põline kohapealne elanik, sama suguvõsa juba 6. põlve Rebase talus. Tunneb huvi asja vastu ja räägib ladusalt ning erapooletult nii omaaegsetest sündmustest kui ka vanematelt kuuldud andmetest.
13.Anna Bils – 87 a. vana, elukoht Pruunakõrves Vahemetsa talus, kuhu asunud elama 65 a. tagasi. Teab üht-teist jutustada vanematest olukordadest, sündmustikku pole tähele pannud.
14.Thomas Kuuskmann – 69 a. vana, elukoht Lehtse vallas Vaigita talus, kuhu elama asunud Harjumaalt 1883. a. Teab ühte-teist rääkida raharendi ja taludeostu ajast, on isiklikult kokku puutunud prohvet Maltsvetiga. Jutustab erapooletult.
15.Joosep Freymann – 56 a. vana, aednik, elukoht Lehtse vallas Pruunakõrves Äpliku talus. On huvitatud ajaloost, millisel alal ka asjaarmastajana tegutseb kogudes andmeid prohvet Maltsveti kohta, kellega isiklikult sageli kokku puutunud. Omab rohkesti ülesmärkeid viimasest ja kavatseb neid käsikirjaks korraldada ning trükis avaldada (vaevalt võib see küll teostuda jutustaja kehva majanduslise olukorra ja nõrga eelhariduse tõttu). Hilisematest sündmustest on aktiivselt osa võtnud. Jutustustes on märgata liialdust ja subjektiivsust.
16.Ants Freymann – 73 ½ a. vana, talunik, elukoht Lehtse vallas Lepsilla külas Kiisa talus. Põline Lehtse valla elanik. Omab mõningad mälestised rahva majanduslikust elust-olust.
17.Gustav Wöhlmann – 70 a. vana, talunik, elukoht Lehtse vallas Lepsilla külas Jüri talus. Loogilise mõtteviisiga ja võrdlemisi hää mäluga. Jutustab erapooletult.
18.Leena Kuuskmann – 69 a. vana, Lehtse vallas Pruunakõrves Konokõrve talus. Põline Ambla valla [kihelkonna] elanik. Teab vähe.
19.Jüri Kuuskmann – 71 a. vana, talunik, elukoht Lehtse vallas Konokõrve talus, kuhu elama asunud 45 a. tagasi. Tunneb huvi ajaloolise traditsiooni vastu ja jagab seda häämeelega stipendiaadiga, olles ühtlasi teejuhiks asjaliste mälestiste vaatlemisel.
20.Kustas Rekka – 62 a. vana, talunik, elukoht Lehtse vallas Rekka talus. Kuulub vanasse suguvõssa, pidades 7–8 põlve esindajana sama kohta. On aga väga isemeelne ja tõrgub rääkimast, pidades seda asjata vaevaks, sest neist küsimustest olla raamatutes küllalt räägitud.
21.Aleksander Rekka – 42 a. vana, talunik, elukoht Lehtse vallas Rekka talus. Jagab oma väheseid teadmisi erapooletult.
22.August Lubi – 52 a. vana, Jäneda algkooli juhataja, elukoht Ambla vallas Jänedal. Aktiivne seltskonnategelane. Omab rohkesti ülekandeid omilt vanemailt vanematest aegadest ja teadmisi ning andmeid hilisematest aegadest, mil ise aktiivselt tegutsenud. Kohtlemises ülisõbralik, jutustuses vähe subjektiivne.
23.Juula Tipner – 78 a. vana. Tapa külas Kõrtsi talus, talunik. Väheteadlik.
24.Juhan Tipner – 75 a. vana, talunik Tapa külas Kõrtsi talus. Loogilise jutuga ja võrdlemisi hää mäluga, pole aga põline Ambla kihelkonna elanik ja tikub kohalikku traditsiooni segama Haljala kihelkonna omaga.
25.Johan Muchel – 73 a. vana, endine Jootma kooliõpetaja, elukoht Ambla vallas, Jootma endises koolimajas. Ärkamisaegne tegelane, millisest ajastust räägib vaimustusega.
26.Mart Walter – 83 a. vana, elukoht Ambla alevikus. Kauaaegne mõisateenija olnud, kuid kardab mõisa elust-olust rääkida, muust teab vähe.
27.Juuli Vadewits – 70 a. vana, elukoht Ambla alevikus. On arvamisel, et nendest „hirmu ja õudsuse” aegadest üldse rääkida ei tohtivat. Katsudes omalt poolt vastupidist väita, valgustab mõnd olukordi käsitlevat küsimust.
28.Karl Inglist – 56 a. vana, elukoht Ambla alevikus, kuhu asunud 1905. a., mis ajast peale ka aktiivselt seltskonnaelust osa võtnud. Räägib erapooletult ja innuga omaaegsetest sündmustest.
29.Johannes Willberg – 66 a. vana, Ambla kirikuõpetaja, elukoht Amblas, kuhu asunud 1891. a. Teadlik kihelkonna faktilises sündmustikus vanematest aegadest alates, milliseid teadmisi hankinud päämiselt kiriku arhiivist. Vestluses tundub subjektiivsust – saksasõbralikkust.
30.Edmund Albrecht – 25 a. vana, elukoht Ambla vallas endises Raka mõisas, kohapidaja. Omab mõningad teated asjalistest mälestistest.
31.Elmar Graup – 19 a. vana, keskkooliõpilane, elukoht Lõngu talus Prümli külas Ambla vallas. Tunneb erilist huvi ajaloo vastu ja on oma vanematelt ja vanavanematelt omandanud rohkesti ülekandeid vanematest aegadest. Teadlik ümbruskonna asjalistest mälestistest, tunneb hästi kodukoha ajalugu.
32.Pauline Graup – 72 a. vana, elukoht Ambla vallas Prümli külas Lõngu talus. Mälestuses säilinud mõningat puht olustik materjalist.
33.Paul Graup – 52 a. vana, talunik, elukoht Ambla vallas Prümli külas Lõngu talus. On ajaloolisest traditsioonist huvitatud, omab hää mälu ja jutustab huviga ning asjalikult nähtust ja kuuldust. Tunneb hästi kodukoha ajalugu ja selle kohta käivat traditsiooni.
34.Viktor Raudna – 34 a. vana, Rava algkoolis juhataja, elukoht Rava mõisas. Teadlik mõningais hariduslist olukorda puutuvais küsimusis.
35.Mart Weeber – 59 a. vana, talunik, elukoht Kuuse talus Nõmküla vallas. Põline kihelkonna elanik. Pole huvitatud olnud ajaloolistest sündmustikust, teab vähe.
36.Hr Bötker – 78 a. vana, asunik, elukoht Roosna asunduses. Põline kihelkonna elanik ja kauaaegne mõisateenija. Nõrga arusaamisega, väheteadlik ja tagasihoidlik.
37.Jakob Kuuskmann – Koigi algkooli juhataja, elukoht Nõmküla vald, Koigi algkool. Omab mõningaid teated ümbruskonna asjalistest mälestistest.
38.Jaan Laukov – 74 a. vana, elukoht Nõmküla vallas Loodevälja külas. Põline kihelkonna elanik ja kauaaegne mõisateenija. Omab hää mälu ja jutustab ladusalt omaaegsest mõisa ja talup[oegade] vahekordadest.
39.Juuli Veebeck – 72 a. vana, elukoht Nõmküla vallas Loodevälja külas. Asjalik ja jutukas vanaeit. Teab mõndagi vanemast olustikust. Põline kihelkonna elanik.
40.Emilie Münther – 76 a. vana, Nõmküla vallas Alupere külas, kuhu 40 a. tagasi elama asunud. Ajaloolisest traditsioonist teab mõndagi, kuid kipub segama Virumaa omaga.
41.Marie Laissar – 46 a. vana, elukoht Nõmküla vallas Alupere külas. On ajaloolisest traditsioonist huvitatud, millest ka vanematelt inimestelt andmeid kogunud. Hilisematest sündmustest omab isiklikke tähelepanekuid. Ladusa ja erapooletu jutuga.
42.Jakob Trilljärv – 69 a. vana, elukoht Nõmküla vallas, Naistevälja külas, Vana-Kubja talus. Väga jutukas ja hää mäluga, räägib aga korraga kõigist küsimusist ja küllaltki ebaloogiliselt.
43.Aleksander Sepmann – 34 a. vana, talunik, elukoht Nõmküla vallas Naistevälja külas Vaino talus. On huvitatud ajaloolisest traditsioonist ja oma hää mälu tõttu on omandanud rohkesti teateid vanematest aegadest omalt isalt, kes samuti huviga sündmustikku ja olustikku jälginud. Valgustab küsimusi asjaliku erapoolikusega. Tunneb hästi kodukoha ajalugu.
44.Hans Uudevald – 47 a. vana, elukoht Nõmküla vallas Naistevälja külas Pika talus, talunik. Teab rääkida [vastuseks] mõnele küsimusele raharendi ajajärgust.
45.Leenu Tamjärv – 90 a. vana, elukoht Nõmküla vallas Naistevälja külas vaestemajas. On teoorjuseaegseid kohustusi isiklikult täitnud. Omab võrdlemisi hää mälu, jutustab loogiliselt ja asjaliku objektiivsusega olustikku puudutavaist küsimuseist.
46.Leenu Sauenberg – 80 a. vana elukoht Nõmküla vallas Kalle külas Luha talus. Teab vähe ajaloolisest traditsioonist rääkida.
47.Kai Ohvard – 92 a. vana, elukoht Nõmküla vallas Nõmküla Wainorahva talus. Orjuse ajal vaimuna mõisas teeninud, omab aga nõrga mälu ja ei suuda hoida mõttelõnga, räägib segamini kõigest.
48.Jüri Nei – 78 a. vana, elukoht Nõmküla vallas Karkuse külas Tooma talus. Omab haruldaselt hää mälu teades täpsed aastad. Jutustab loogiliselt ja asjalikult omaaegsetest sündmustest ja oludest, samuti ülekannetest vanematelt inimestelt.
49.Leena Kuristik – 80 a. vana, elukoht Nõmküla vallas Karkuse asunduses. Nõrga mäluga, teab vähe.
50.Hans Winter – 87 ½ a. vana, elukoht Ambla vallas Räsna külas Lepiku talus. Põline elanik, väga kõva kuulmisega ja nõrga mäluga. Teab vähe.
51.Ann Luts – 73 ½ a. vana, elukoht Ambla vallas Linnapää külas. Väheste teadmistega. On noorelt palju lugenud, segab traditsiooni loetuga.
52.Leenu Gehard – 83 a. vana, elukoht Ambla vallas Linnapää külas. Jutukas vanaeit, mäletab üksi seda, mida omal turjal tunnud nii teoorjuse kui ka raharendi ajajärgul.
53.Lowiisa Berendsen – 78 a. vana, elukoht Ambla vallas Linnapää külas. Omab võrdlemisi hää mälu ja seega mõningaidki teateid vanematest aegadest. Ladusa ja objektiivse jutuga.
54.Ann Evardu – 71 a. vana, elukoht Ambla vallas Sipelga surnuaia juures. Segab ajaloolise traditsiooni loetuga. Väheteadlik.
55.Heinrich Kraupmann – Käravete algkooli juhataja, elukoht Käravete algkoolis, kuhu asunud alles 1918. a. Teadlik mõne asjalise mälestise kohta käivas traditsioonis.
56.Tõnu Kirnmann – 72 a. vana, Kukevere küla Otsa talus. On huvitatud kodukoha ajaloost ja selle kohta käivast traditsioonist, tunneb seda täpselt. Erapooletu ja ladusa jutuga.
57.Mari Kirnmann – 64 a. vana, elukoht Ambla vallas Kukevere külas Otsa talus. Täiendab abikaasat vanemat olustikku puutuvais küsimusis.
58.Jüri Mussak – 90 a. vana, Ambla vallas Raudla külas Mäe talus. Räägib asjalikult teoorjuse aegsetest nähetest, mil teopoisina mõisas teeninud. Raskusi teeb aja äramääramine.
59.Madli Lükmann – 78 a. vana, elukoht Lehtse vallas Läpi algkoolis. Nõrga kuulmisega ja väheteadlik.
60.Otto Hinzenberg – 54 a. vana, elukoht Lehtse alevikus, kaupmees ja aktiivne seltskonnategelane. 1905. a. sündmustest isiklikult osa võtnud. Teadlik hilisemate aegade sündmustes.
61.Adolf Unt – apteeker Ambla alevikus. Aktiivne seltskonnategelane. Teadlik hariduslisi ja seltkondlisi olukordi puutuvais küsimusis.
62.Hilja Weinberg – 24 a. vana, elukoht Ambla alevikus. Huvitatud kodukoha ajaloost, mida võrdlemisi hästi tunneb.
63.Mihkel Paggi – umbes 50-aastane, elukoht Ambla alevikus, Ambla algkooli juhataja. Aktiivne seltskonnategelane, tunneb kohapealseid haridusolusid.
64.Eduard Johannson – 52 a. vana, elukoht Tapal, raudteeametnik. On aktiivselt 1905. a. sündmustest osa võtnud.
EKLA, f 199, m 47, 182/197 < Ambla khk. - Berta Tomasson (1930)

NB! Materjalile laieneb autori-ja õiguskaitse, mistõttu enne nende linkimist või edasist kasutamist võtke ühendust aadressil haldjas@folklore.ee. Tsiteerides viidake väljaande aadressile!