Ajalooline traditsioon: Haljala.

Asjalised mälestised - Pastoraat


Nagu olevatest andmetest selgub, pidi Haljala kiriku juures pastoraathoone olema juba enne 1703. aastat (vt ptk Kirik), kuid millal ta ehitati, on teadmata. Järgmiseid daatumeid pastoraadi ehitamise kohta annab 1806. aasta augustis peetud kirikukonvent, kus otsustati ehitada kivist pastoraat, missugune otsus 1810. aastal uuesti tehti ja mille järele pastoraadi ehitus juba järgmisel aastal pidi lõpule viidama. (Kiriku konvendi protokollid.)
EKLA, f 199, m 57, 5/6 (I b)< Haljala khk. - Helmi Aspel (1931)

NB! Materjalile laieneb autori-ja õiguskaitse, mistõttu enne nende linkimist või edasist kasutamist võtke ühendust aadressil haldjas@folklore.ee. Tsiteerides viidake väljaande aadressile!