Ajalooline traditsioon: Haljala.

Asjalised mälestised - Kääpad, matuspaigad ja kabelid


Kääpaid teati juhatada järgmistel kohtade.
Varangu külas Tõnikse talu krundil kaks piklikku kääbast, kust olevat leitud ka surnuluid (Johannes Traus).
Pehka külas Toomarahva talu krundil kaks-kolm kalmu (Johannes Traus).
Tatruse külas Valgi talu krundil kääpad (Anu Lank).
Aasu külas Viinarahva talu krundil üks küngas, mis praegu kannab Kääpamäe nime (Juhan Nulbach), kust olevat leitud rahasid, preese ja mõõku (Ants Ollin).
Liiguste külas Mardi talu maa peal küngas, mida nimetatakse Kabelimäeks (Jüri Kilm).
Karepa külas Espergi krundi ääres olev küngas - Kalmumägi, kust praeguse Zimmermanni suvila ehitamisel välja tulnud inimese luid (Jüri Kilm).
Varangu koolimaja ehitamisel on tulnud välja inimeseluid: seda kohta pidavat vanarahvas vanaks matusepaigaks (Jaan Pärk).
Tatruse külas Pärna talu maal olnud muistne matuspaik. Praegu on see maa põllu all, kuid varemalt seisnud kaua kündmata. Üks naine olevat seal ka tondituld näinud. Samast kohast olevat omal ajal leitud kõveraid mõõku. (Ann Lank)
Tatruse külas Õunapuu talu krundil asub nn Võllamägi. Seal poodud vanal saksa ajal inimesi ja maetud ka samasse paika (Ann Lank).
Vana matmispaik olnud ka Karula mõisa külje all. Mõisa rohuaiast olevat kaevates leitud inimese konte. Kõneldakse, et seal praeguse keldri kohal olnud kunagi kabel. (Aadu Peterson)
Pihlaspeal asub vanaaegne surnuaed pool kilomeetrit Pihlaspealt loode poole metsa sees. Osal kalmudel on kivihunnikud peal. (Robert Kleesment)
Lobi külas Madi talu sauna juures olevat samuti vana matuseplats (Robert Kleesmann).
Lahe külas, Koolimäe lähedal asub nn Kalmu küla, kuid peale nime ei teata sellele lähemat ühendust kalmudega anda (Leena Kuulmann).
Peale eelloetletute olevat veel üks nn kalakabel olnud Lobi neemel. Selles kabelis, mis kividest kokku pandud, olevat vanasti kalurid kalaõnne käinud palumas. Pihlaspealt olevat Lobi neeme kalakabelisse toodud suur kivi, millel arvati olevat imettegev võim. Kivi asetatud kabelisse, kuid peale kivi sinnatoomist olevat kalureid tabanud suur õnnetus ja kivi viidud selle järele tema endisele kohale tagasi. (Robert Kleesmann, Leena Kuulmann)
EKLA, f 199, m 57, 13/5 (I h) < Haljala khk. - Helmi Aspel (1931)

NB! Materjalile laieneb autori-ja õiguskaitse, mistõttu enne nende linkimist või edasist kasutamist võtke ühendust aadressil haldjas@folklore.ee. Tsiteerides viidake väljaande aadressile!