Ajalooline traditsioon: Haljala.

Asjalised mälestised - Pelgupaigad


Pelgupaikadena teatakse lähemalt nimetada kolme kohta kihelkonnas.
1. Käsmu poolsaarel Palganeeme mets, kus end varjanud liisupoisid ja orjusest ära põgenejad. Vanasti olnud selle tiheda metsa sees ka üks hurtsik, kust siis põgenikud süüa saanud. Palganeeme metsas oodatud ikka senikaua, kuni õnnestus Soome põgeneda. (Thomas Eintreu)
2. Üheks sõdadeaegsesks pelgupaigaks olnud Selja mõisa läheduses asuv soo. Põhjasõja ajal oldud seal mitu nädalat paos. (Jakob Leesmann)
3. Varangu mõisa ümbrus olnud samuti kindlaks pelgupaigaks, kuna see koht olnud vanasti nii madal, et hagudest olevat tehtud pakkuminekul tee (Johannes Traus).
EKLA, f 199, m 57, 16 (I i) < Haljala khk. - Helmi Aspel (1931)

NB! Materjalile laieneb autori-ja õiguskaitse, mistõttu enne nende linkimist või edasist kasutamist võtke ühendust aadressil haldjas@folklore.ee. Tsiteerides viidake väljaande aadressile!