Ajalooline traditsioon: Haljala.

Arhiivid - Eraarhiivid


Mõisaarhiivid on kõik enamasti revolutsiooni ajal mõisnikkude lahkumisel ära viidud. Osa neist olevat Tallinna rüütelkonna arhiivile üle antud, osa olevat eraisikute käes laiali. (v. Dehn)
Nende [mõisarhiivide] kõrval on üksikud talumehed säilitanud mõne dokumendi varasemast ajast. Enamuses on need talude rendi- või ostulepingud, nii leidsin neid järgmiste inimeste juures: Mihkel Baumannilt (Haljala külas) rendileping 1885. aastast ja ostu-müügileping 1891. aastast; Taniel Uukadolt (Vihulas) rendileping, sõlmitud aastal 1884; Ants Puurmannilt rendileping 1860. aastast.
Ühel Vihula vallas Villandi külas elaval taluperemehel Hans Pruulil on säilitatud ta isa Taniel Pruuli poolt 1886. aastal alustatud päevik, mida tähendatud Hans Pruul ise on tänapäevani jätkanud. See päevaraamat, mis koosneb kahekümnest vihust (igaüks 200 lehekülge) sisaldab peale isiklikkude elamuste rea viiteid tookordseile kohapaelseile oludele ja üksikasjalisi märkmeid valla sündmuste kohta. Olustiku selgitusele ja ajalooliselt huvitavate sündmuste kohta olulised osad olen toonud sellest päevikust eri punktide all käesolevas aruandes.
EKLA, f 199, m 57, 38/9 (II c) < Haljala khk. - Helmi Aspel (1931)

NB! Materjalile laieneb autori-ja õiguskaitse, mistõttu enne nende linkimist või edasist kasutamist võtke ühendust aadressil haldjas@folklore.ee. Tsiteerides viidake väljaande aadressile!