Ajalooline traditsioon: Haljala.

Suusõnaline traditsioon - Ajaloolised isikud


Kuna rahval ei olnud otsekohest kokkupuudet kõrgemate valitsusvõimu kandjatega, pole ka traditsioon kõrgemate ja kaugemate isikute kohta kuigi rikkalik.
Laiemalt on püsinud rahva seas mälestus ainult kuberner Šahhovskoist, kes olnud eestlaste poolehoidja ja keda kohalikud mõisnikud sellepärast ei olevat sallinud (Isak Lank, Martin Nurm) ja talurahva komissar Muhvelist, kes saanud tuttavaks rahvale 1905. aasta sündmuste kaudu. (vt ptk 1905. aasta ja karistussalkade tegevus)
Sellevastu on mälestused elavamad mõisnikkudest, kirikhärradest, kooliõpetajaist ja kohalikest ärksamaist tegelasist. Neid kohaliku tähtsusega isikuid puudutan lähemalt allpool eripeatükkides. Siinkohal annaksin edasi ainult nende üldise iseloomustuse ja mõjuavalduste laadi, viidates vastavaile kohtadele, kus on kõnet sündmusist ja tegevusvaldusist, mis nendega seotud.
EKLA, f 199, m 57, 51 (III 3) < Haljala khk. - Helmi Aspel (1931)

NB! Materjalile laieneb autori-ja õiguskaitse, mistõttu enne nende linkimist või edasist kasutamist võtke ühendust aadressil haldjas@folklore.ee. Tsiteerides viidake väljaande aadressile!