Ajalooline traditsioon: Haljala.

Suusõnaline traditsioon - Hariduslik olukord - Kavastu mõisa kool, Võle kool


Kavastu mõisa koolist, mida 1843. aastal kooli aruandes nimetatakse, ei teata midagi lähemalt. Arvatavasti võis see kool olla von Maydelli asutatud saksa õppekeelega kool, kus õppisid peamiselt saksa soost mõisatööliste lapsed ja eesti lapsed ainult vaba soovi järele (vt ptk Mõisnikud). Seda võib oletada ka Kavastu praeguse algkooli kroonika järele, kus selle Kavastu kooli asutamisajana on nimetatud 1862. aastat. (Kavastu kooli kroonika)
Samuti puuduvad teated Võle kooli kohta, mida nimetatakse eksisteerivat juba 1843. aasta aruandes. (Schulbericht vom Jahre 1843)
EKLA, f 199, m 57, 217 (III.7) < Haljala khk. - Helmi Aspel (1931)

NB! Materjalile laieneb autori-ja õiguskaitse, mistõttu enne nende linkimist või edasist kasutamist võtke ühendust aadressil haldjas@folklore.ee. Tsiteerides viidake väljaande aadressile!