Ajalooline traditsioon: Haljala.

Suusõnaline traditsioon - Hariduslik olukord - Vatku algkool


Vana Ama, praegune Vatku kool asutati 1850. ja 1860. aastate vahel. Esialgu asunud kool Ama külas Karjatooma talus. (Ants Ollin) Esimeste õpetajatena nimetatakse Tõnu Pirju ja tema järele Vabo Flucki (Vatku kooli kroonika). Peale Ama külamaade kruntiajamist ehitas parun Dellingshausen oma kulul koolimaja tema praegusele asukohale (Ants Ollin) Liiguste küla poole otsa, umbes kaks kilomeetrit Narva maanteest. Peale selle oli koolil kasutada 20-tiinuline koht (Vatku kooli kroonika).
Lapsi käis koolis 50 ümber. Koolis õpetati lugema ja kirjutama. Vabo Fluck töötas uues koolimajas ainult ühe aasta ja tema asemele astus Gustav Linkreim, siis Jüri Kask, Abram Vebermann ja Mart Mattias. Õpetajale töötasuks oli koolikoht ja pisut rahapalka. M. Mattiase asemele sai kooliõpetajaks Ants Ollin aastal 1876 (Ants Ollin). Ants Ollin on Kunda seminari haridusega, mis olnud tol ajal ainsaks õpetajate ettevalmistuse kohaks Põhja-Eestis. Vatku koolis töötas Ants Ollin umbes 1897. aastani, saades tunda ka juba vene keele survet. (Ants Ollin) Õpetaja palk olnud vaevaline - peale väikese koolikoha kasutamise saanud Ollin 30 rubla aastas rahapalka, mis oli niivõrd väikene, et tuli endal teha kõik maja- ja põllutöö tarberiistad. Pisut lisa saanud A. Ollin õpetajapalgale valla- ja kohtu kirjatoimetaja ameti eest. (Ants Ollin)
Ants Ollini ajal ehitati koolile uus maja mõni süld endisest hoonest eemale. Tema ajal muretseti ka koolile orel, mis olnud parim ümbruskonnas. A. Ollin hoolitsenud ka koolimaja ümbruse eest, istutades viljapuuaia kooli taha. (Vatku kooli kroonika)
A. Ollinile järgnes Rudolf Viideberg, kes pannud väga suurt rõhku vene keelele ja olnud selle tõttu inspektoritega heas vahekorras. Sellevastu aga sattus ta vastollu Haljala kirikuõpetajaga (vt lähemalt ptk Pastorid) ja oli sunnitud peale kümneaastast tegevust koolist lahkuma. (Vatku kooli kroonika) Tema asemele valiti Eduard Fählmann (õppinud Kadrina hariduse seltsi koolis), kes kena ja agara mehena kogus oma palvetundidele palju kuulajaid ja teenis sellega ära pastor Willingeni soosingu. E. Fählmann lahkus 1915. aastal ja tema järele oli õpetajaks kuni 1918. aastani Alma Luik, kelle asemele pastor Nurm kokkuleppel Aaspere vallavalitsusega määras õpetajaks Arnold Akbergi. Akberg oli Rakvere seminari lõpetanud, kunstiliste kalduvustega ja üldse väga sümpaatne noormees, kes suure agarusega asus koolitöö kallale. (Vatku kooli kroonika)
1919. aasta avalikkude algkoolide seaduse järele muudeti Vatku kool 2-klassiliseks kuni 1930. aastal muudeti ta uuesti 3-klassiliseks. 1920. aastal lahkus Akberg ja tema asemele sai Rudolf Siiber. Praegune koolijuhataja on Hilda Viigant (1922.aastast alates). (Vatku kooli kroonika)
EKLA, f 199, m 57, 228/30 (III.7)< Haljala khk. - Helmi Aspel (1931)

NB! Materjalile laieneb autori-ja õiguskaitse, mistõttu enne nende linkimist või edasist kasutamist võtke ühendust aadressil haldjas@folklore.ee. Tsiteerides viidake väljaande aadressile!