Ajalooline traditsioon: Haljala.

Suusõnaline traditsioon - Hariduslik olukord - Auküla algkool (Kihlveres)


Kihlvere mõisas endas kooli ei olnud, vaid kool asus Aukülas (Gustav Taalbak). Kool on asutatud umbes 1861. aasta paiku (Sculbericht vom Jahre 1861), milleks kohalik mõisnik oli kinkinud vallale maad, kuid selle lubadusega, et mõisa teenijate laste õpetamise pealt maksu ei võetaks (Gustav Taalbak). Kuskohal täpselt kool asus oma algusaastail, pole teada. Uus koolimaja hoone on ehitatud umbes 25 aasta eest. (Gustav Taalbak)
Esimesel õppeaastal oli koolis õpilasi 45 ümber ja nende esimeseks õpetajaks oli Vooli Jaagup, kes koolis töötas arvatavasti kuni 1882. aastani, mil teda asendas Karl Ludwig Kohl (Palamusest). 1890. aastast peale on õpetajaks Hans Reimann ja 1897. aastast Frits Brindfeldt (Tartu seminari lõpetaja); 1902. aastal Eduard Krootmann (Sculberichten), kes olnud kangesti venemeelne (Johannes Traus), 1906. aasta veebruarist on õpetajaks Anton Voldemar Lindam, siis Joh. Ruuse (Sculberichten).
Vahepeal, kui see kool Aukülas suleti, toodi ta mõneks ajaks Kihleveresse (so Eesti vabariigi valitsuse ajal) ja tegutsenud Kihlveres veel mõni aeg, kuni ta üldse kustutati koolivõrgust (Magnus Rosenbaum).
EKLA, f 199, m 57, 239 (III.7) < Haljala khk. - Helmi Aspel (1931)

NB! Materjalile laieneb autori-ja õiguskaitse, mistõttu enne nende linkimist või edasist kasutamist võtke ühendust aadressil haldjas@folklore.ee. Tsiteerides viidake väljaande aadressile!