Ajalooline traditsioon: Haljala.

Suusõnaline traditsioon - Hariduslik olukord - Varangu algkool


Varangu kool asutati 1861.-1962. aasta vahel. Kool asunud alul kusagil talu suitsutares, kus olnud kaks suurt lauda sees, üks poistele, teine tüdrukutele. Esimeseks õpetajaks olnud Gustav Sommer, pärit Tartumaalt. (Jaan Pärk; Sculbericht vom Jahre 1862) Palka maksti valla poolt 25 rubla ja mõisa poolt oli kooliõpetajal kasutada pisut maad. Gustav Sommeri järele oli lühemat aega õpetajaks Kaasik ja selle järele Jaan Mänd (Jaan Pärk) alates 1876. aastast (Sculbericht vom Jahre 1876).
1882. aastast oli õpetajaks Jüri Ersten (Sculbericht vom Jahre 1883). Juba enne 1882. aastat töötas Varangu külakool kolme klassiga ja asus ühises majas Varangu vallavalitsusega. Hoone asus Karulõpe külas umbes üks kilomeeter mõisast. 1882. aastal põles koolimaja-vallamaja maha ja kooli peeti sel ajal Pehka külas Kustarahva talus Toomas Pärki juures. Alles 1884. aastal valmis uus maja, mis oli samuti ühine vallavalitsusega. (Varangu kooli kroonika)
Kooliõpetajad pidasid ka kohtu- ja vallakirjutaja ametiti, nii et reedel, kui oli kohtupidamise päev, lapsed koolis ei olnud. Täitsa kooliealised lapsed käisid koolis ainult 4 päeva nädalas, kuna laupäeviti käisid kordajad lapsed. Kooli revidendiks oli kiriksaks, kes 8-aastastest kuni leerivanuseni kõik lapsed läbi katsus. (Jaan Pärk)
Peale Jüri Ersteni sai 1896. aastal õpetajaks Johannes Pezold, 1900. aastal Eduard Krootmann (Rakvere linnakooli haridusega), 1902 aastal Rudolf Sieber (Liiguste pedagoogikaklassi lõpetaja), 1905. aastal Johannes Kalpus (Liiguste pedagoogikaklassi lõpetaja), 1906. aastal Karl Kruusimägi ja 1909. aastal K. Kirschbaum (Sculberichten), kes töötas Varangu kooli peal kuni 1915. aastani. 1915. - 1917. aastal Salme Hasenbusch, 1917. - 1923. aastal Aliide Roselill ja pr Tramburg. 1923. - 1924. aastal lahkunud Tramburgi asemele valiti Arnold Kook, kes aga oma korratu elu tõttu lahti lasti. 1924. aastast oli õpetajaks ja juhatajaks Karl Nõu, kes oli omas töös väga korralik ja parandas oma eelkäijate vigu, korraldades ka võimaluse piires kooli arhiivi. (Varangu kooli kroonika)
Praegune uus koolimaja ehitati alles 1929. aasta sügiseks üles ja kooli juhatajaks on praegu Julius Reinberg (Julius Reinberg).
EKLA, f 199, m 57, 242/3 (III.7) < Haljala khk. - Helmi Aspel (1931)

NB! Materjalile laieneb autori-ja õiguskaitse, mistõttu enne nende linkimist või edasist kasutamist võtke ühendust aadressil haldjas@folklore.ee. Tsiteerides viidake väljaande aadressile!