Ajalooline traditsioon: Haljala.

Suusõnaline traditsioon - Hariduslik olukord - Kandle algkool


Kandle kool asutati mõisa poolt 1861.-1863. aastate vahel. Alul asunud kool mõisa külje all vana Kosta Tidriku koha maal, praeguse Auriku maja asemel (Liisa Luht). Kool toodi tema praegusle asukohale Eisma ja Kandle vahelisse metsa 1897. aastal. Selleks osteti valla poolt Muna talult maad. (Hermann Rull)
Esimeseks kooliõpetajaks oli Villem Kannberk ja tema järel keegi Johannes Aalberg (Liisa Luht). 1882. aastast peale oli Kandle õpetajaks N. Argus , 1883. aastast Jaan Thomey, 1898. aastast Reinhold Mark (Rakvere linnakooli haridusega) ja 1902. aastast Paul Schneider (Liiguste pedagoogikaklassi lõpetaja) (Sculberichten). Paul Schneider oli 1905. aastal üks ärksamaid kohalikke tegelasi. Oli kohaliku kirikuõpetaja Willingeniga suures vastuolus ja ei lasknud teda kooli revideerima tulla. (Johannes Traus) Peale 1905. aastat oli sunnitud Schneider lahkuma, ta põgenes Soome (Liisa Luht). Tema asemele saab 1906. aastal õpetajaks Hans Osvelt (Kunda seminari haridusega) kuid juba 1907. aastal on uueks õpetajaks Karl Reimann ja 1908. aastast on uueks õpetajaks Oskar Piibeman (Sculberichten). Praeguseks õpetajaks ja koolijuhatajaks on Hermann Rull (Hermann Rull).
EKLA, f 199, m 57, 244 (III.7) < Haljala khk. - Helmi Aspel (1931)

NB! Materjalile laieneb autori-ja õiguskaitse, mistõttu enne nende linkimist või edasist kasutamist võtke ühendust aadressil haldjas@folklore.ee. Tsiteerides viidake väljaande aadressile!