Ajalooline traditsioon: Haljala.

Suusõnaline traditsioon - Hariduslik olukord - Iilpalu (Karula) kool


1868. aastal asutati Karula ja Annikvere mõisate poolt ühiselt nn Iilpalu kool (Sculbericht vom Jahre 1868). Kool asunud alul Keskküla maa peal (Juhan Einberg), kus esimeseks kooliõpetajaks olnud Villem Linkgreim (Juhan Einberg; Sculbericht), tema olnud tüse õppejõud, ühtlasi hea laulumees, asutas laulukoori, mille juhatajaks ta oli tükk aega (Villem Villberg). Selles koolis õpetati mõisateenijate lapsi tasuta mõisa kulul (Juhan Einberg).
1872. aastast peale oli õpetajaks Mart Mattis Põltsamaalt, 1889. aastast Martin Ahlberg, 1898. aastast Karl Kivi, 1904. aastast Joosep Volberg, 1906. aastast Jüri Pere, 1911. aastast Rudolf Noor (Sculberichten).
EKLA, f 199, m 57, 253 (III.7) < Haljala khk. - Helmi Aspel (1931)

NB! Materjalile laieneb autori-ja õiguskaitse, mistõttu enne nende linkimist või edasist kasutamist võtke ühendust aadressil haldjas@folklore.ee. Tsiteerides viidake väljaande aadressile!